Sagatavošanas kursi zīmēšanā

ZimKursi_1920_350.jpg

Kursa apmeklējuma maksa

Samaksa_RISEBA_KIC.jpg1 mēnesim - 90.00 EUR
3 mēnešiem - 250.00 EUR
Pilna apmeklējuma kursa maksa  - 350.00* EUR 

      

Lai iedvesmotu un sagatavotu topošos arhitektus iestājpārbaudījumam, augstskola RISEBA piedāvā sagatavošanas kursus iestājeksāmenam zīmēšanā. Nodarbības vada mg.art. Atis Kampars. Kursu laikā ir paredzēts apgūt ne tikai klasiskās zīmēšanas pamatus, bet arī radošo un katra personību atklājošu zīmēšanas stilu. Sagatavošanas kursi paredzēti arī citu radošo un vizuālo mākslu studiju programmu topošajiem studentiem.

*izvēloties sagatavošanas kursus zīmēšanā un angļu valodā, tiek piemērota 10% atlaide no kursa maksas (pie nosacījuma, ja abi sagatavošanas kursi tiek apmeklēti pilnā kursa formā).

Pasniedzējs

Atis Kampars_2016.jpgMg.art. Atis Kampars ir apguvis kultūras mantojuma kursu Zalcburgas seminārā, Austrijā, 2007.gadā ieguvis stratēģiskā menedžmenta kursu sertifikātu Rīgas Ekonomikas augstskolā sadarbībā ar Viljama Deividsona institūtu, ASV (The William Davidson Institute at the University of Michigan).

Kopš 2010.gada studē Helsinkos, Ālto Universitātes Mākslas, dizaina un arhitektūras fakultātes mākslas doktora programmā. Doktora pētījuma tēma: „Akadēmiskās zīmēšanas kultūra – vēsture, problemātika, konteksts.”

Mācījis zīmēšanas kursus ASV, Dienvidmēnas universitātē (The University of Southern Maine), un Helsinku mākslas akadēmijā (Kuvataideakatemia). Strādājis kā Erasmus vieslektors Skandināvijas augstskolās.

Piedalījies daudzās mākslas un dizaina augstskolu konferencēs Eiropā; no 2002.līdz 2006.gadam pārstāvējis Baltijas mākslas augstskolas Ziemeļvalstu mākslas augstskolu asociācijā (KUNO).
 
Kopš 2001.gada strādā par augstākās izglītības ekspertu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Kā ārējais eksperts vadījis bakalaura un maģistra diplomdarbu aizstāvēšanu Tartu Universitātes mākslas fakultātē un Viļņas Mākslas akadēmijā.

Mākslas eksperts Eiropas Padomes pārstāvniecības Latvijā kopš 2010.gada.

Mērķi

Sagatavošanas kursu nodarbību primārais mērķis ir sagatavot sekmīgai iestājpārbaudījumu kārtošanai RISEBA arhitektūras fakultātē.

Sagatavošanas kursu sekundārais mērķis ir organizēt iespējas apgūt zīmēšanas pamatus personām, kuras interesējas par vizuālās kultūras pamatiem.

Saturs

Kursu saturs saistās ar ģeometrisku formu attēlošanas principu apguvi, galveno uzmanību pievēršot:


1. Proporciju vizuālās novērtēšanas spēju attīstīšanai.
2. Attēlojamo objektu uzbūves principu studēšanai.
3. Lineārās perspektīvas principu izmantošanai telpas attēlošanā.
4. Izpratnes veidošanai par plaknes kompozīcijas pamatprincipiem.

Metodes

Kursu saturu veido 4 uzdevumi – dažādu ģeometrisku formu zīmēšana:
1. Cilindra zīmēšana: 2- 4 nedēļas
2. Kuba zīmēšana: 2- 4 nedēļas
3. Cilindra zīmēšana rakursā: 2- 4 nedēļas
4. Doriskā kapiteļa zīmēšana: 6 nedēļas

Uzdevumu ilgums var mainīties atkarībā no kursu apmeklētāju zināšanām un sagatavotības. Papildus var tikt organizētas arī nodarbības skicēšanā.

Nodarbību laiki

Kursi notiek RISEBA ēkā Durbes ielā 4, "Mākslas studijas" telpās:

Pirmdienās no 18:00 līdz 20:00
Trešdienās no 18:00 līdz 20:00

Kursi sākas 2019. gada 4. februāri un ilgs līdz 12. jūnijam.

Kursu cena  - 1 mēnesim 90.00 EUR, 3 mēnešiem  250.00 EUR, pilna apmeklējuma kursa maksa 350.00 EUR.

Pirmajai nodarbībai jāņem līdz balta A2 zīmēšanas papīra lapa, vidēji mīksts zīmulis (HB) un dzēšamgumija.
Sekmīgie kursu beidzēji saņem sertifikātu un iegūst tiesības iestāties RISEBA arhitektūras studiju programmā bez atkārtota iestājpārbaudījuma zīmēšanā.


Kontakti

Lai pieteiktos spiediet uz šo pogu

Vēlos pieteikties

vai rakstiet uz [email protected], mob.tālr. +371 25620068

RISEBA

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png