Sociālās reklāmas konkurss skolēniem 2019

Augstskola RISEBA sadarbībā ar Latvijas Reklāmas asociāciju izsludina sociālās reklāmas konkursu skolēniem. Konkursa mērķis ir  veicināt jauniešu interesi par sociālo reklāmu un sociālo problēmu risināšanu, attīstīt skolēnu radošās spējas, piesaistīt viņu uzmanību iespējai iegūt atbilstoša profila augstāko izglītību.

Konkursa ietvaros  skolēna uzdevums ir izstrādāt jaunu, radošu reklāmas ideju par tēmu “Lai vienaldzīgo nebūtu”.

Savas reklāmas idejas aicināti iesniegt visu Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu audzēkņi.

Konkursa darbi tiek pieņemti dažādos formātos –  tas var būt apraksts word formātā, prezentācija, video u.c. Reklāmas plakāta darbus var veidot gan ar roku, gan datorgrafikā. Ar roku zīmēts darbs jāizpilda formātā A3. Datorgrafikā izpildīts darbs jāsaglabā pdf formātā.
Projektam, kas tiek iesniegts konkursam, jāpievieno apraksts (idejas paskaidrojums, mērķi, ko autors ar šo risinājumu vēlas sasniegt, informācija par to, kad, kur un kā šo ideju varētu izmantot, kā arī autora vārds, uzvārds, skola, klase, skolotāja–konsultanta vārds un uzvārds gadījumā,  ja konsultants tiek izmantots).
Vienam darbam var būt viens  vai vairāki autori. Autors vai autoru kolektīvs drīkst iesniegt vairākus darbus, bet ne vairāk kā vienu darbu katrā kategorijā un katrā formātā.

Konkursa darbus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: [email protected] , iesniegt individuāli RISEBA informācijas centrā ar norādi “Reklāmas konkursam” vai nosūtīt pa pastu (adrese: Rīgā, Meža ielā 3, RISEBA, LV-1048, ar norādi “Reklāmas konkursam”).

Konkursa norises laiks:

  • darbu iesniegšana: 2019. gada 1. aprīlis – 30. aprīlis
  • darbu vērtēšana: 2019. gada 1. – 6. maijs
  • noslēguma pasākums: 2019. gada 14. maijā.

Sākot ar 2019. gada 1. maiju, konkursa darbi vairs netiks pieņemti.

1.vietas ieguvējs saņems iespēju studēt RISEBA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” ar 550 EUR atlaidi, 2.vietas ieguvējs ar 350 EUR atlaidi un  3.vietas ieguvējs ar 250 EUR atlaidi.  
Tiks pasniegtas arī veicināšanas balvas no augstskolas RISEBA.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

01.03.2019.

Reklāmas konkurss

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png