Sociālās reklāmas konkurss vidusskolēniem 2018

Augstskola RISEBA sadarbībā ar Latvijas Reklāmas asociāciju izsludina sociālās reklāmas konkursu 10. – 12.klašu skolēniem. Konkursa mērķis ir  veicināt jauniešu interesi par sociālo reklāmu un sociālo problēmu risināšanu, attīstīt skolēnu radošās spējas, piesaistīt viņu uzmanību iespējai iegūt atbilstoša profila augstāko izglītību.

Konkursa ietvaros  skolēna uzdevums ir izstrādāt jaunu, radošu reklāmas ideju par tēmu, kas atbilst vienai no kategorijām:

1. Mana zeme – Latvija.

2. Veselīgs un aktīvs dzīvesveids.

Savas reklāmas idejas aicināti iesniegt visu Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu audzēkņi.

Konkursa darbi tiek pieņemti dažādos formātos –  tas var būt apraksts word formātā, prezentācija, video u.c. Projektam, kas tiek iesniegts konkursam, jāpievieno apraksts (idejas paskaidrojums, mērķi, ko autors ar šo risinājumu vēlas sasniegt, informācija par to, kad, kur un kā šo ideju varētu izmantot, kā arī autora vārds, uzvārds, skola, klase, skolotāja–konsultanta vārds un uzvārds gadījumā,  ja konsultants tiek izmantots).

Vienam darbam var būt viens  vai vairāki autori. Autors vai autoru kolektīvs drīkst iesniegt vairākus darbus, bet ne vairāk kā vienu darbu katrā kategorijā un katrā formātā.

Konkursa darbus var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: [email protected] , iesniegt individuāli RISEBA informācijas centrā ar norādi “Reklāmas konkursam” vai nosūtīt pa pastu (adrese: Rīgā, Meža ielā 3, RISEBA, LV-1048, ar norādi “Reklāmas konkursam”).

Konkursa norises laiks:

  • darbu iesniegšana: 2018. gada 1. aprīlis – 30. aprīlis
  • darbu vērtēšana: 2018. gada 1. – 6. maijs
  • noslēguma pasākums: 2018. gada 15. maijā.

Sākot ar 2018. gada 1. maiju, konkursa darbi vairs netiks pieņemti.

1.vietas ieguvējs saņems iespēju studēt RISEBA profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” ar 50% atlaidi, 2.vietas ieguvējs ar 30% atlaidi un  3.vietas ieguvējs ar 20% atlaidi.  

Tiks pasniegtas arī sponsoru veicināšanas balvas katrā reklāmas kategorijā, kā arī speciālbalva par netradicionālāko ideju.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit

Sociālās reklāmas konkurss

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png