Starptautiskā zinātniskā Baltijas biznesa menedžmenta konference ASBBMC 2023

Kopš 2007. gada, Biznesa mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA sadarbojas ar Banku augstskolu un Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga), organizējot ikgadējo zinātnisko Baltijas biznesa menedžmenta konferenci ASBBMC.

Katru gadu konferencē piedalās Latvijas un ārvalstu augstskolu pētnieki un doktoranti, nozaru pārstāvji, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu konferences darbību vairākās zinātniskajās sekcijās un zinātniskās pieredzes apmaiņu.

16. Ikgadējā starptautiskā zinātniskā Baltijas biznesa menedžmenta konference ASBBMC 2023 "In search for a way out of multicrisis: challenges and opportunities", notiks 2023. gada 1.-3.jūnijā, Rīgā, Latvija. Konference norisināsies tiešsaistē. 

Šīs konferences mērķis ir pulcēt vadošos pētniekus, politiķus un praktiķus no dažādām pasaules valstīm, lai apspriestu pašreizējās multikrīzes stāvokli un piedāvāt iespējamos risinājumus.

Pasaule šobrīd saskaras ar dažādām krīzēm, tostarp, COVID-19 pandēmiju, Krievijas iebrukumu Ukrainā, klimata pārmaiņām, ekonomisko nevienlīdzību, politisko nestabilitāti un sociālo netaisnību. Šīs krīzes ir radījušas negatīvu ietekmi uz indivīdiem, kopienām un valdībām visā pasaulē. Taču jebkura krīze rada arī unikālas iespējas inovācijām, sadarbībai, pozitīvām pārmaiņām un efektīvas politikas veidošanai uzņēmējdarbības un sabiedrības nākotnei. 

Konferences galveno runātāju sesijas, paneļdiskusijas un interaktīvi semināri nodrošinās dalībniekiem platformu, lai diskutētu par šo krīžu cēloņiem un sekām, identificētu iespējamos risinājumus un efektīvas to īstenošanas stratēģijas. Dalībniekiem būs iespējas dalīties ar savu jaunāko pētījumu rezultātiem un praktisko pieredzi ar kolēģiem un ekspertiem, iesaistīties konstruktīvā dialogā. 

Dalībnieki aicināti pieteikt referātus šīm centrālajām un citām konferences tēmām:

 • Dažādu nozaru krīze un to ietekme uz sabiedrību, ekonomiku un vidi
 • Inovatīvi risinājumi un stratēģijas pašreizējo krīžu risināšanai
 • Tehnoloģiju loma pašreizējo krīžu risināšanā
 • Ekonomikas politika un stratēģijas pašreizējās ekonomikas krīzes pārvarēšanai
 • Sabiedrības labklājības politika un instrumenti sabiedrības vajadzību apmierināšanai
 • Sociālā taisnīguma un taisnīguma jautājumi saistībā ar pašreizējām krīzēm

 

Sadarbības un partnerattiecību iespējas dažādās nozarēs, īpaši uzņēmējdarbībā, valdībā un akadēmiskajās aprindās
Mēs iedrošinām pētniekus, politikas veidotājus, praktiķus un ieinteresētās personas iesniegt kopsavilkumus un pilnus rakstus savām prezentācijām.  Rakstus būs iespēja publicēt žurnālā “Journal of Business Management” (ISSN 1691-5348), RISEBA un BA kopīgi publicēts atvērtās piekļuves zinātniskais žurnāls, indeksēts ERIH PLUS, EBSCO, COPERNICUS, DOAJ.

Mēs ceram satikt jūs šajā savlaicīgajā un svarīgajā konferencē, veicināt jēgpilnu dialogu un sadarbību, meklējot izeju no dažādu nozaru krīzēm.
Organizatori: Biznesa mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA un Banku augstskola sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). 
 
SVARĪGI DATUMI

 • Reģistrācija un kopsavilkumu pieteikšana līdz 2023. gada 15. maijam
 • Paziņojums par pieteikuma pieņemšanu līdz 2023. gada 18. maijam
 • Pilna raksta iesniegšana līdz 2023. gada 15. augustam

 

PASĀKUMA LAIKA PLĀNS

 • 2023. gada 1. jūnijs — Doktorantūras seminārs

Pievienošanās saite Doktorantūras semināram

 • 2023. gada 2. jūnijs — vadošie runātāji un paneļdiskusijas

Pievienošanās saite pirmajai konferences dienai

 • 2023. gada 3. jūnijs — paralēlas zinātniskās sesijas

Pievienošanās saite otrajai konferences dienai

PASĀKUMA PROGRAMMA

ZINĀTNISKO SEKCIJU PLĀNS


Informējam, ka konference norisināsies tiešsaistē!

Detalizēta programma pieejama konferences tīmekļa vietnē: www.asbbmc.eu

 

REĢISTRĀCIJA

RISEBA

RISEBA

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png