Studē jaunā, modernā programmā un iegūsti augstāko izglītību trīs gadu laikā!

RISEBA pagājušajā gadā tika uzsākta jauna un unikālā studiju programma "Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana" (Start-up accelaration and finance), kas izstrādāta, par pamatu ņemot RISEBA tradīcijas un labākos mācībspēkus, bet tajā pašā laikā akcentējot jaunākās tendences ekonomikā, uzņēmējdarbībā un darba tirgū. Programma veidota sadarbībā ar nozares profesionāļiem (Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls, jaunuzņēmumu kopienas platformu “Labs of Latvia”, SIA “Altum” u.c.), kuri iesaistīti studiju kursu izstrādē un docēšanā. Programma veidota arī saskaņā ar starptautisko institūtu ICAEW, kas dod iespēju iegūt starptautisku ACA sertifikātu (konsultants uzņēmuma stratēģiskās attīstības jautājumos).

Veidojot studiju programmu, sarunās ar nozares pārstāvjiem izkristalizējās, ka šobrīd ļoti būtiski ir sagatavot speciālistus, kuri vienlaicīgi pārzina gan uzņēmumu finansēšanas nosacījumus, gan prot strādāt komandā un prezentēt savu viedokli.
Līdz ar to programma veidotā tā, lai absolventi pārzinātu jaunu uzņēmumu darbības specifiku, būtu sagatavoti izstrādāt un piedāvāt biznesa idejas, strādāt komandā vietējā un starptautiskā mērogā, kā arī attīstīt uzņēmumu, piesaistot un pārvaldot finanšu resursus.

Iveta CīruleStudiju laikā tiks piedāvāta prakse Biznesa inkubatorā, kā arī uzņēmumos, kas ir RISEBA sadarbības partneri. Līdz ar to, pēc programmas absolvēšanas, būs iespējams ne tikai dibināt savu uzņēmumu, bet arī veidot karjeru uzņēmumos un institūcijās, kas saistītas ar finanšu, mārketinga un projektu vadības jomu.

Iveta Cīrule, Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programma “Apvārsnis 2020” nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, RISEBA Radošā biznesa inkubatora vadītāja: “Uzskatu, ka jaunā programmas veicina uz zināšanām balstītu un strauji augošu uzņēmumu attīstību, praktiski veidos uzņēmēju, uzņēmuma īpašnieku un vadītāju sapratni par starptautiskajām iespējām”.

Vairāk par programmu šeit.

Pieteikties studijām

RISEBA

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png