Atlaides un granti

 

Atbalsts Biznesa vadibas doktorantūras kandidātiem: 30% atlaide studiju maksai

 

RISEBA granti tiek piemērotas pilna laika dienas nodaļas studējošajiem

RISEBA piedāvā augstskolas grantus ar mērķi piesaistīt spējīgākos reflektantus un motivēt studējošos mācīties izcili, kā arī lai sniegtu iespēju iegūt augstāko izglītību nevienlīdzīgas sociālās situācijas dēļ.

Lai PIRMREIZĒJI pieteiktos uz RISEBA grantiem, jāreģistrējas portālā Latvija.lv un jāizpilda sekojošas prasības:

1. tiek izpildīti atbilstošās studiju programmas iestāšanās nosacījumi;

2. vidējā atzīme atestātā izvēlētās studiju programmas profilējošos priekšmetos nav zemāka par 8 ballēm;

3. centralizēto eksāmenu rezultāti atbilst RISEBA studiju programmu uzņemšanu kritērijiem;

4. konkursa kārtībā uzvarētāji ir reflektanti, kuru vidējā atzīme atestātā ir bijusi augstāka.

RISEBA granti tiek piešķirti uz vienu studiju semestri un tiek pārskatītas ik semestri. 

Grantu rotācija RISEBA pilna laika dienas nodaļas studentam sniedz iespēju nākamo studiju semestri mācīties ar 100% studiju maksas atlaidi, ja tiek uzrādīti izcili sasniegumi iepriekšējā studiju semestrī, t.i., iepriekšējā semestra vidējā atzīme nav zemāka par 9 ballēm un neviena gala atzīme nav zemāka par 8 ballēm. 

Dažādas studiju maksas atlaides

RISEBA piedāvā ne tikai augstskolas grantus, bet arī dažādas studiju maksas atlaides un elastīgus studiju apmaksas nosacījumus.

Studētgods

No 2022./2023. studiju gada uz sociālo stipendiju “Studētgodsvarēs pretendēt gan 1., gan 2. kursa studenti!

Sākot ar 2021./2022. studiju gadu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri imatrikulēti 1. semestrī, sāka piešķirt sociālo stipendiju “Studētgods", kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā. Katrā nākamajā studiju gadā stipendijas saņēmējiem pievienojas nākamajā kursā studējošie - tātad, no 2022./2023. studiju gada stipendijai var pieteikties gan 1., gan 2. kursa studenti. No 2022.gada septembra “Studētgods” saņēmēju lokam pievienojas divas jaunas studējošo grupas - bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši un personas ar I vai II invaliditātes grupu.

Nākamā pieteikšanās stipendijai līdz 2022. gada 20. septembrim: ŠEIT , izmantojot E-pakalpjumu Latvija.lv.

Vairāk par stipendiju "Studētgods" lasi ŠEIT

Plašāka informācija par ''Studētgods'' ŠEIT

Ķīnas Tautas Republikas stipendija

Ķīnas Tautas Republikas valdība izsludinājusi pieteikšanos stipendijām. Uzzini par to ŠEIT

 

 

12

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png