LCCI

LCCI

 

LCCI (Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras) Starptautiskās Kvalifikācijas ir vienas no visatzītākajām un augstāk vērtētajām ar biznesu saistītajām kvalifikācijām pasaulē. Tās tiek piešķirtas galvenajās biznesa, kā arī valodu disciplīnās.

Pirmo reizi piešķirtas vairāk kā pirms 100 gadiem, LCCI Starptautiskās Kvalifikācijas kopš tā laika tiek patstāvīgi uzlabotas, lai nodrošinātu to atbilstību divdesmit pirmā gadsimta biznesa vajadzībām. Kā praktiskas kvalifikācijas, tās dod studentiem zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lai reālajā biznesa vidē veiktu attiecīgo darbu. Tādēļ tās tiek uzskatītas par uzticamām un augstu vērtētas no darba devēju puses.

LCCI kvalifikācijas tiek piedāvātas vairāk kā 120 valstīs visā pasaulē caur vairāk kā 5000 mācību centriem. Tās atzīst darba devēji, profesionālās apvienības un universitātes un šīs kvalifikācijas ir drošs pamats studentu nākotnes karjerai – gan profesionālajai, gan akadēmiskai. To pierāda fakts, ka aptuveni 250,000 kandidātu katru gadu piesakās uz LCCI eksāmeniem visā pasaulē.

RISEBA ir apstiprināts Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras mācību un eksaminācijas centrs kopš 1998. gada, kas dod tai tiesības piedāvāt visas LCCI kvalifikācijas.

Prezentācija par LCCI.

 

Kvalifikācija

Programma „Eiropas Biznesa Studijas” ar LCCI kvalifikācijām ietver apmācības un eksāmenus (3. un 4. līmeņa) sekojošajās jomās:
•    Valodas
•    Bizness, Administrācija

Mūsu piedāvātās valodu kvalifikācijas ir EFB (angļu valoda biznesam) un SEFIC (sarunu valoda tirdzniecībai un rūpniecībai). Šīs kvalifikācijas ir pielīdzinātas Eiropas Valodu prasībām (CEF) un ir plaši atzītas pasaulē gan no darba devēju, gan universitāšu puses kā apliecinājums studenta valodas prasmei.

 

Tabulā parādīta LCCI kvalifikāciju atbilstība Eiropas valodu zināšanu līmeņiem:

CEF

LCCI STARPTAUTISKĀS KVALIFIKĀCIJAS

Eiropas valodu zināšanu līmeņi

EFB (angļu valoda biznesam)

SEFIC sarunu angļu valoda tirdzniecībai un rūpniecībai

C2 Mastery

Level 4 Distinction

Level 4 Credit

Level 4 Distinction

Level 4 Credit

C1 Effective Operational Proficiency

Level 4 Pass

Level 3 Distinction

Level 3 Credit

Level 4 Pass

Level 3 Distinction

Level 3 Credit

B2 Vantage

Level 3 Pass

Level 2 Distinction

Level 2 Credit

Level 3 Pass

Level 2 Distinction

Level 2 Credit

B1 Threshold

Level 2 Pass

Level 1 Distinction

Level 1 Credit

Level 2 Pass

Level 1 Distinction

Level 1 Credit

 

LCCI Biznesa, Administrācijas un IT kvalifikācijas ir gan darba devēju, gan profesionālo apvienību atzītas, tādejādi tās nodrošina pamatu veiksmīgai karjerai.

 

Programmā „Eiropas Biznesa Studijas” ar LCCI kvalifikācijām ir iekļauti sekojoši 3. līmeņa eksāmeni:
•    Biznesa Administrācija
•    Marketings
•    Biznesa angļu valoda
•    Sarunvaloda industrijai un komercijai

 

Kā arī, ja sekmīgi nokārtoti 3.līmeņa eksāmeni, iespējams kārtot 4.līmeņa eksāmenus:
•    Biznesa angļu valoda
•    Sarunvaloda industrijai un komercijai

LCCI diplomi sevī ietver vairākus obligātos, gan arī izvēles priekšmetus un ir veidoti tā lai attīstītu studējošajā pilnu zināšanu un prasmju spektru attiecīgajā jomā.

 

Pēc programmas EBS ar LCCI kvalifikācijām, ja studējošais ir veiksmīgi nokārtojis atsevišķo priekšmetu eksāmenus, viņš/viņa līdzās ar bakalaura diplomu saņem arī diplomu(s) no Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras:
•    Diplomu Biznesa Studijās
•    Diplomu biznesa angļu valodā starptautiskajiem menedžeriem 3.līmeni
•    Diplomu biznesa angļu valodā starptautiskajiem menedžeriem 4.līmeni

 

Izvēloties programmu „Eiropas Biznesa Studijas” ar LCCI kvalifikācijām jūs saņemsiet:

Bakalaura diplomu Eiropas Biznesā no RISEBA un papildus:

•    300 akadēmiskās stundas apmācību lai sagatavotos LCCI eksāmeniem
•    6 atsevišķu eksāmenu sertifikātus no LCCI:
        EFB 3. līmenis
        SEFIC 3. līmenis
Biznesa Administrācija 
Marketings 3.līmenis
EFB 4. Līmenis
SEFIC 4 līmenis 
•    1-3 diplomus no Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras

Papildus informācijai: www.lccieb.com

 


Kontakti

Ingūna Romanova
Valodu centra vadītāja
Tālr. +371 67600687
Mob. +371 25617663
Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048
e-pasts: [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png