Arhitektūra

Arhitektūra_bakalauri

Pieteikties

 

FAD

Arhitektūras programmas mājas lapa

 

Par programmu

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” izveidota 2011. gadā kā starptautiski orientēta un mūsdienīga programma angļu valodā. Tās reģionālā specifika un konkurētspēja saistāma ar atzītu vietēja un starptautiska mēroga arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļu piesaisti, kas kopā ar studentiem veido fakultātes multikulturālo vidi. 

Kā vienīgā privātā arhitektūras skola Baltijas reģionā, tā tiecas sekot jaunākajām globālajām tendencēm un apvienot labākos arhitektūras izglītības standartus un mācību pieredzi, lai sagatavotu studentus darbam starptautiskā mērogā.

 

Iegūstamais grāds

Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds arhitektūrā

KP

140

Akreditācija 

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2029. gada 2. februārim

Studiju forma

Pilna laika dienas studijas

Valoda

Angļu

Studiju maksa gadā

5900 EUR

Studiju ilgums

3,5 gadi

 

Programmas direktore

Zane Vēja

Mg.arch Zane Vēja
+371 28308485, [email protected]  

 

Programmas saturs

Arhitektūras programmai ir seši galvenie studiju moduļi:

  • Arhitektūras projektēšana (AP)
  • Tēlotājmāksla (TM)
  • Būvniecības tehnoloģijas (BT)
  • Projektu vadība, ekonomika un tiesības (ET)
  • Pilsētplānošana (PP)
  • Arhitektūras vēsture un teorija (VT)
  • Humanitārie un sociālie priekšmeti (HS)
  • Prakse (PR)
  • Bakalaura darbs (BA)

Studiju metodes

Arhitektūras studijas attīsta studentos spēju analītiski domāt, problēmu risināšanai izmantojot iegūto intelektuālo kapacitāti un zināšanas dažādajās arhitektūras izglītību veidojošajās jomās, kā arī iegūtās pētnieciskās un analītiskās prasmes. Papildus obligātajiem studiju priekšmetiem studentiem ir iespējams izvēlēties mācību kursus no biznesa un radošo studiju programmas piedāvājuma. Arhitektūras projektēšana ir jauno arhitektu studiju centrālais kodols – katra nākamā studiju semestra mācību programma ir balstīta uz iepriekšējos gados apgūto, un dizaina projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un projektēšanas sarežģītības pakāpes.

Arhitektūras programmas galvenie studiju moduļi, arhitektūras projektēšana un dizains, arhitektūras vēsture un teorija, urbānā telpa un pilsētplānošana, būvniecības tehnoloģijas un būvkonstrukcijas, pilsētvides un labiekārtojuma dizains, tēlotāja māksla, apvienoti ar projektu vadības, biznesa, uzņēmējdarbības prasmēm un sociālajām zinātnēm. 

 

Karjeras iespējas

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas ARHITEKTŪRA mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt vispārējās zināšanas arhitektūrā un ar to saistītajās disciplīnās, iegūt pamatprasmes un iemaņas darbam arhitekta un plānotāja profesijā, kā arī sagatavot absolventus tālākām studijām arhitektūrā vai citās ar vides veidošanas mākslu saistītās nozarēs.

Pašnovērtējuma ziņojumi

2016./2017.

2017./2018.

2018./2019.

2019./2020.

2020./2021.

2021./2022.

Iestājpārbaudījumi

Zīmēšanas iestājpārbaudījums
Angļu valodas iestājpārbaudījums

Iespēja studēt tālāk

Maģistra programma Arhitektūra 

Starptautiskās iespējas

Erasmus+ studiju mobilitāte

* Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš bakalaura programmas "Arhitektūra" pilna  laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu. 

* Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši

* Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas. 

* Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var  iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

 

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007, tālrunis: + 371 29349122, e-pasts: [email protected]

The studies are held at RISEBA Architecture and Media Centre H2O 6
The studies are held at RISEBA Architecture and Media Centre H2O 6
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png