Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments

PIETEIKTIES

Par programmu

Studiju virziens Informācijas un komunikācijas zinātnes
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds sabiedrības vadībā
KP 160
Akreditēta līdz   
Studiju forma Pilna laika klātiene (dienas) 4 gadi, 
Nepilna laika klātiene (vakara) 4,5 gadi, 
Valoda Latviešu   
Studiju maksa  

 

Programmas direktors

Glorija_Sarkane - Copy_0.jpg

 

 

 

 

 

 


 

Glorija Sarkane
Tālr:+371 67626600
e-pasta adrese: [email protected]

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Biznesa komunikācija
Ievads reklāmā
Ievads sabiedriskajās attiecībās
Ievads masu komunikācijas teorijās
Datorgrafikas pamati
Ievads zinātniskajā pētniecībā
Neverbālā komunikācija
Filozofija
Mūsdienu latviešu valodas aktualitātes komunikācijas aspektā
Žurnālistikas pamati
Informācijas fiksēšanas un interpretācijas praktikums
Pārliecinošās komunikācijas pamati
Sociālā psiholoģija
Postindustriālās sabiedrības attīstība
Jaunrades process
Lietišķā etiķete un protokols

Prakse

Mārketinga komunikācija
Komunikācijas ētika
Politika un komunikācija
Prezentācijas prasmes
Reklāmas veidi
Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas
Komercdarbība
Socioloģija
Grāmatvedība
Komercdarbības tiesiskie aspekti
Publiskā viedokļa teorijas
Reputācijas vadība
Zīmolvedība
Netradicionālas reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņas
Saskarsmes psiholoģija grupā

Prakse
3.gads 4.gads

STUDIJU KURSI KVALIFIKĀCIJĀM/SPECIALIZĀCIJAI:

Komunikācija tiešsaistē
Mediju attiecību veidošana
Masu komunikācijas procesu tiesiskie aspekti
Vizuālās komunikācijas pamati
Vadībzinības
Integrētā mārketinga komunikācija
Organizāciju psiholoģija
Valsts pārvalde
Patērētāju uzvedība
Kompozīcijas pamati
Reklāmas/sabiedrisko attiecību vēsture
Krāsu mācība
Ievads reklāmas dizainā
Tekstveide reklāmā/sabiedriskajās attiecībās
Mediju plānošana
Ievads semiotikā
Sabiedrisko attiecību taktika un stratēģija
Sabiedrisko attiecību praktikums
Aktiermeistarība
Publiskās uzstāšanās tehnika
Pasākumu jomas tiesiskie aspekti
Skatuves kustība
Pasākuma vadīšana
Pasākuma vizuālā noformēšana
Pasākuma vizuālā tēla integrēšana reklāmas materiālos

Prakse

STUDIJU KURSI KVALIFIKĀCIJĀM/SPECIALIZĀCIJAI:

Starptautiskās sabiedriskās attiecības
Krīzes komunikācijas menedžments
Diskursa analīze
Pakalpojumu mārketings
Mārketinga komunikācija interneta vidē
Datorgrafikas izmantošana reklāmā
Reklāmas/sabiedrisko attiecību kampaņu
plānošana un vadīšana
Skatuves menedžments
Pasākuma producēšana
Pasākuma scenārijs
Pasākuma režija

Prakse
Bakalaura darbs

Papildus brīvās izvēles kursi:

Mūsdienu netradicionālā māksla un reklāma
Sabiedriskās attiecības politikā
Radošās iztēles attīstība
Postmodernisms
Otrā svešvaloda
Reklāmas idejas īstenošanas paņēmieni
Datorgrafikas programmas
TV žurnālistika
Māksla un reklāma
Sociālais mārketings
Mediju semiotika

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Karjeras iespējas

Programma radīta tiem, kuri vēlas strādāt reklāmas, sabiedrisko attiecību, tiešā mārketinga vai mārketinga veicināšanas jomā sabiedrisko attiecību, mārketinga, mārketinga pētījumu, reklāmas aģentūrās, uzņēmumos, iestādēs, nevalstiskās organizācijās.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Sabiedrisko attiecību vadība Uzņēmējdarbības vadība

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png