Pasniedzēji

GLORIJA SARKANE

GLORIJA SARKANE

Komunikācijas departamenta vadītāja

Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžmenta programmas direktore

Pasniedz kursus:
Pakalpojumu mārketings

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Mg.sc.soc.
Latvijas Universitāte, Mg.oec.
Rīgas Tehniskā universitāte, Mg.chem.

Glorija Sarkane atbilstoši sākotnēji iegūtajai izglītībai ķīmijā un pēc tam ekonomikā ir guvusi vairāk kā 15 gadu pieredzi vadošos amatos ķīmiskās rūpniecības nozarē.  
1989.-1999. gadam bija viena no  nevalstiskās organizācijas „Zemgale” dibinātājām un valdes  loceklēm. 10 gadus vadot organizācijas iekšējo un ārējo komunikāciju, iegūta profesionāla pieredze sabiedriskajās attiecībās.
Izglītības sfērā strādā no 2000. gada. Ir iegūta 13 gadu pieredze studiju programmu administrēšanā un vadīšanā, 10 gadus kā bakalaura studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” direktorei, sākotnēji Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā, no 2008. gada RISEBA. No 2009. gada vada RISEBA maģistra studiju programmu „Sabiedrisko attiecību vadība”.
Pašlaik studē RISEBA doktorantūras programmā „Biznesa vadība”.

Pētnieciskās intereses saistītas ar pakalpojumu mārketingu, ar augstskolu sniegto pakalpojumu virzīšanu tirgū.

Tālr:+371 67626600
[email protected]

LinkedIn profils

 

SOLVEIGA BLUMBERGA

SOLVEIGA BLUMBERGAPasniedz kursus:
Sociālā psiholoģija
Saskarsmes psiholoģija grupā
Patērētāju uzvedība
Organizāciju psiholoģija

Izglītība:
Latvijas Universitāte / Daugavpils Universitāte - psiholoģijas doktorantūra
Latvijas Universitāte PPI– Mg. Psych.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – B. Psych.
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija – videotrenera kvalifikācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – psihologa kvalifikācija

Solveiga Blumberga strādā par docentu  RISEBA un RTU, ilgstoši strādāja par lektori Rīgas Stradiņu Universitātē, RPIVA, Ventspils augstskolā, Latvijas Jūras akadēmijā, SPPA un padziļinājusi savas zināšanas Lietuvā grupu psihoterapijā, kur ieguvusi grupu psihoterapeita sertifikātu.

Stažējusies Stokholmas Universitāte un Sanktpēterburgas Universitātē,  lasījusi vieslekcijas Erasmus Programmas : Staff Mobility – Teaching Assignment ietvaros Beļģijas augstskolā Kortrikā - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen un Francijā, Parīzē - Leonardo da Vinči universitātē.

Pētnieciskās intereses: līderība un autoritāte, sekmīgas uzņēmējdarbības psiholoģisko rādītāju izpēte, korporatīvā sociālā atbildība.

 

ARTIS EGLĪTIS

ARTIS EGLĪTISPasniedz kursus:
Ievads masu komunikācijas teorijās
Publiskā viedokļa teorijas
Postindustriālās sabiedrības attīstība
Sabiedrisko attiecību taktika
Mediju attiecību veidošana
Informācijas fiksēšanas un interpretēšanas praktikums
Žurnālistikas pamati

Izglītība:
Mg. sc. soc.
Latvijas Universitāte

Artis Eglītis ieguvis bakalaura un maģistra grādu komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļā. Vispirms strādājis par skolotāju Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, pēc tam par lektoru Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas augstskolā, Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskolā. RISEBA lektors – kopš 2008. gada.
Ilgstoši (vairāk nekā 20 gadus) darbojies žurnālistikā, gan kā neatkarīgais žurnālists, gan kā štata darbinieks un nodaļas redaktors dažādos preses izdevumos. Laiku pa laikam darbojies dažādu reklāmas un sabiedrisko attiecību tekstu sagatavošanā aģentūrās “Base Baltic” un “DDB”, kā arī veidojis sabiedrisko attiecību tekstus firmai “Modena Motors”.
Paralēli vadījis kursus Jauno žurnālistu skolā Cēsīs (sadarbībā ar Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, Skolēnu interešu centru un Cēsu skolu valdi), kā arī piedalījies Draudzīgā Aicinājuma fonda skolēnu radošo darbu konkursa žūrijā.

Pētnieciskās intereses:
Spēkratu preses izdevumi un speciālo interešu žurnālistika Latvijā.
Spēkratu industrija Latvijā (uzņēmumu „Russo-Balt”, „Ford Vairogs”, „RAF”, “Sarkanā Zvaigzne” darbība).
Automobiļu drukātā reklāma pasaulē 50.-90. gados.
Satura veidošanās aspekti drukātajos medijos.

Kontakti: 
[email protected]

 

TATJANA IVANOVA 

Pasniedz kursus:
Grāmatvedības pamati 

Izglītība:
Rīgas civīlās aviācijas inženierinstitūts, ekonomikas fakultāte 
Ļeņingradas finanšu-ekonomikas institūts, aspirantūra, iegūts zinātņu kandidāta grāds 
Rīgas Tehniskā universitāte, ar Habilitācijas padomes H – 09 1993. gada 18. maija lēmumu iegūts Ekonomikas doktora zinātniskais grāds

Tatjana Ivanova ir ieguva doktora grādu ekonomikā. Strādāja par grāmatvedi un galveno grāmatvedi valsts un komercuzņēmumos, par pasniedzēju Rīgas civīlās aviācijas institūtā, par docenti Rīgas starptautiskajā biznesa un administracijas augstskolā. Padziļināja zināšanas Sankt-Pēterburgas finanšu un ekonomikas universitatē un Sankt-Pēterburgas starptautiskajā menedžmenta augstskolā.    

Zinātniskās intereses saistītas ar grāmatvedības uzskaites pilnveidošanas jautājumiem dažādu nozaru uzņēmumos, komercuzņēmumu iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas jautājumiem, komercuzņēmumu finanšu politikas veidošanu, konkurences attīstību tautsaimniecības nozarēs, sociālās uzņēmējdarbības attīstību. 

E-pasts- [email protected]
Tālr.: +371 67500261

 

MĀRIS KISEĻOVS 

MĀRIS KISEĻOVSPasniedz kursus:
Vizuālās komunikācijas pamati
Reklāmas fotogrāfijas pamati

Izglītība:
Mg.sc.soc.
Rīgas Tehniskā universitāte 
Transporta un sakaru institūts
Baltijas Starptautiskā Akadēmija
New York Institute of Photography

Māris Kiseļovs ir Ieguvusi maģistra grādu vadībzinātnē, pašmācības ceļā ir apguvis 3D-modelēšanu un fotogrāfiju.

Vairāk kā 10 gadus ir strādājis par 3D mākslinieku arhitektūras birojos, paralēli nodarbojoties ar dizainu un fotogrāfiju, vēlāk pilnībā ir koncentrējies uz fotogrāfijas, padziļinot zināšanas Ņūjorkas Fotogrāfijas institūtā.

Aktīvi iesaistās dažādos sociājos projektos kā fotomākslinieks.

Zinātniskās intereses: fotogrāfija, dizains, reklāmas vizuālā komunikācija.

[email protected]
Mob. tālr. +371 29114891

www.marimoart.lv 
www.facebook.com/marimoart
LinkedIn profils

 

VINETA KANTĀNE

Pasniedz kursus:
Politika un komunikācija
Starpkultūru komunikācija
Filozofija

Izglītība:
Mg.pol.sc.
Latvijas Universitāte
Bc.phil.
Latvijas Universitāte

Vineta Kantāne ir ieguvusi maģistra un bakaulaura grādu Latvijas Universitātē, turpat iesāktas doktorantūras studijas politikas teorijā. Apgūtas profesionālās pilnveides programmas: Augstskolu mācību spēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība. Ilgstoši savienojusi pasniedzējas darbu ar skolotājas pieredzi, sniegti eksperta pakalpojumi „politikas un tiesību” mācību standartam un mācību literatūrai, vadījusi tālākizglītības kursus sociālo zinību un politikas skolotājiem. ESF fondu finansējuma ietvaros sniegusi eksperta pakalpojumus „Filozofijas” un „Politikas un tiesību” skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveides programmu izstrādē un vadīšanā. Praktiskā kultūrpolitika realizēta darbā Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” no 2007. – 2009.gadam. Augstskolu darba pieredze - RIMPAK „Livonija”, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte, Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskola, RISEBA - no 2007.gada.

 

KONSTANTĪNS KUZIKOVS

KONSTANTĪNS KUZIKOVSA/S “Delfi” valdes priekšsēdētājs

Pasniedz kursus:
Mediju plānošanas pamati
Audio reklāma

Izglītība
Vadībzinības maģistrs
RISEBA
Latvijas Universitāte
Chartered Institute of Marketing (UK)

Ieguvis maģistra grādu tirgus pētīšanā Latvijas Universitātē, pēc tam “Professional Diploma in Marketing” Lielbritānijas Chartered Institute of Marketing. Sākot no 1999 gada ir strādājis vairākos medijos. Vairāk nekā 9 gadus ir nostrādājis Mediju grupā Super FM. Par šo laiku bijis reklāmas projektu vadītājs European Hit Radio, izpilddirektors klausītākā krievu radiostacijā “Hiti Rossii” un vadīja visu 3 grupas radiostaciju operatīvu darbību direktora amatā. Turpināja savu karjeru A/S Diena, vadot reklāmas aģentūru un atbildot par 42 dažādu mediju reklāmas pārdošanu. Šobrīd vada lielāko online izdevniecību Latvijā Delfi, kurā ietilpst vairāk nekā 10 dažādi portāli, ieskaitot Latvijas lielāko portālu un interneta resursu delfi.lv.

Pētnieciskās intereses saistītas ar dizainu, medijiem, mārketingu un līderību organizācijās.
https://www.linkedin.com/in/kuzikovs

Kontakti: [email protected]

 

ROLANDS LAĶIS

ROLANDS LAĶISPasniedz kursus:
 

Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas.
Fotogrāfijas pamati.
Vizuālās prezentācijas pamati.

Radošā darba pieredze - 15 gadi reklāmas fotogrāfija, 20 gadi - TV režisors un producents, pēdējie 5 gadi - radoši projekti un intermediju producēšana.
Pētnieciskās intereses saistītas ar sociāliem medijiem, vizuālo komunikāciju, fotogrāfiju, video, kā arī jaunu vizuālo tehnoloģiju un satura attīstību

Kontakti:
[email protected]
tel.29277336
LinkedIn profils lv.linkedin.com/in/rolandslakis/
371 29277336

 

JĀNIS RĒDLIHS

JĀNIS RĒDLIHSPasniedz kursus:

TV un video operatora darbs
Audiovizuālās montāžas pamati 
Apgaismošanas pamatprincipi
Cinematography
Vizuālās komunikācijas pamati

Izglītība:
Latvijas mūzikas akadēmija

Jānis Rēdlihs ir Ieguvis operatora praktiskā darba pieredzi 33 gadu stādājot TV un darbos pie atsevišķām filmām. Pēc mūzikas akadēmijas beigšanas strādājis par režisoru, raidījumu vadītāju.
Ir vairāku teātra izrāžu režisors, videomākslas un video dejas filmu operators, režisors.
RISEBA - no  2008.gada.

[email protected] 

Mob.tālr. +371 26433734

 

LIDIJA SEMJONOVA

LIDIJA SEMJONOVAPasniedz kursus:

Neverbālā komunikācija 
Ievads masu komunikācijas teorijā 
Postindustriālās sabiedrības attīstība 
Publiskā viedokļa teorijas 
Ievads sabiedriskajās attiecībās (Public Relations)
Sabiedrisko attiecību vēsture 
Reputācijas vadība 
Mediju attiecību veidošana

Izglītība: 
Mag.sc.soc.
Latvijas Universitāte
Maskavas Valsts universitāte
Baltijas Starptautiskā Akadēmija (agrāk - Baltijas Krievu Institūts)

Lidija Semjonova ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē Komunikācijas nodaļā, strādājusi par lektoru Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā, padziļinājusi zināšanas Maskavas Valsts universitātē. Praktisko pieredzi ieguvu, strādājot par reklāmas menedžeri un Reklāmas nodaļas direktora asistenti (izdevniecībā), tēla veidošanas un PR konsultanti (Rīgā un Maskavā).
 
Pētnieciskās intereses: mārketinga komunikācijas kā iedarbības līdzeklis uz patērētāju vērtības sistēmu (no cilvēka viedokļa – noteiktu (statusa) preču iegādāšanās kļūst par pašapliecināšanās, pašnoteikšanās veidu).

[email protected] ,
[email protected]

 

ZANE ŠNEIDERE

ZANE ŠNEIDEREPasniedz kursus:
Ievads sabiedriskajās attiecībās
Starptautiskās sabiedriskās attiecības
Sabiedriskās attiecības politikā

Izglītība:
Mg.pol.
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, maģistra grāds politikas zinātnē
Rīgas Stradiņa Universitāte, doktorantūras studijas Doktorantūras nodaļas studiju programmā “Socioloģija”

Zane Šneidere ir Ieguvusi maģistra grādu politikā, ilgstoši strādājusi par preses sekretāri gan pie Eiropas Parlamenta deputāta Valda Dombrovska, gan Valsts kasē.

Vēlāk pievērsusies privātajam sektoram, strādājot par mārketinga vadītāju Dome Hotel & SPA un vēl arvien turpina darbu – interaktīvo risinājumu aģentūrā Bright.

Pieredze sabiedrisko attiecību jomā gan valsts, gan privātajā sektorā ir iegūta strādājot tajā jau vairāk nekā 10 gadus. RISEBA par pasniedzēju strādā no 2008. gada.

Pētnieciskās intereses saistītas ar politisko diskursu, jaunajiem komunikācijas kanāliem un komunikācijas attīstības tendencēm.

[email protected]
Mob. tālr. +371 26596035

LinkedIn profils

 

GUNA MATULE

GUNA MATULEPasniedz kursus:
Socioloģijas pamati
Sabiedrisko attiecību pētīšanas metodes
Komunikācijas ētika
Sabiedrisko attiecību ētika
Ievads semiotikā
Lietišķā etiķete un protokols
Latvijas kultūras vēsture
Estētika

Izglītība:
Dr.sc.soc.  
Mag.phil. (Latvijas Universitāte)

Guna Matule pēc augstskolas beigšanas strādāja  Izglītības ministrijas  Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūtā par zinātnisko līdzstrādnieci, veicot socioloģiskus pētījumus par jaunajām ģimenēm. Ģimenes socioloģijas jomā tika izstrādāta doktora disertācija.

No 2008. gada docente RISEBA.

[email protected]

Mob.tālr. +371 29409252

 

JŪLIJS MURAŠKOVSKIS

JŪLIJS MURAŠKOVSKIS

Pasniedz kursus:
Nestandarta reklāmas un SA kampaņas 
Radošās iztēles attīstība
Jaunrades process

Izglītība: 
Harkovas Politehniskais institūts (Ukraina), specialitāte – organiskā ķīmija, cietas degvielas ķīmija
TRIZ kursI, TRIZ Meistara grāds

Jūlijs Muraškovskis pēc augstskolas beigšanas strādājis koksoķīmiskās rūpniecības nozarē.

Vēlāk turpinājis strādāt reklāmas un SA nozarē, kur strādājis par SA konsultantu, Ekonomikas ministra padomnieku SA jautājumos.

Kopš 1979. g. veic pētniecisko darbu talantīgas domāšanas jomā.

Ir izdoti vairāki raksti un grāmata par talantīgu domāšanas tehniku, zinātnes un mākslas jomās.

Piedalījies vairākās reklāmas, SA un priekšvēlēšanu kampaņu plānošanā un vadīšanā, tai skaitā Latvijas Saeimas vēlēšanās, Krievijas Valsts Domes vēlēšanās, Ukrainas parlamenta vēlēšanās, Karēlijas galvaspilsētas mēra vēlēšanās.

Vairākus gadus konsultēju Latvijas CVK. 

Novadījis ap 200 seminārus par talantīgu domāšanu tehnikā, māksla un pedagoģijā Latvijā, Krievijā, Ukrainā, Igaunijā, Baltkrievijā.

[email protected]
Mob. tālr. +371 29278972

www.temm.ru

 

SANDRA VEINBERGA

SANDRA VEINBERGAPasniedz kursus:

Televīzijas žurnālistikas pamati
PR un masu mediji 
PR zinātne. Aktuālās attīstības tendences
Žurnālistika kā komunikācija
Komunikācijas vadīšana un PR Eiropā
Starptautiskās sabiedriskās attiecības

Izglītība:
Dr. Phil.
Latvijas Universitāte
Maskavas Valsts universitāte
Stokholmas universitāte

Sandra Veinberga ir ieguvusi doktora grādu Filoloģijas zinātnē par Vācijas televīzijas programmu žurnālu politiskās ietekmes pētījumu. Ilgstoši strādājusi par docenti un žurnālistikas  katedras vadītāju Latvijas universitātē, padziļinājusi zināšanas Maskavas Valsts universitātes doktorantūrā un Stokholmas universitātes Žurnālistikas augstskolas pēcdoktora stažēšanās programmā. Vēlāk pievērsusies praktiskajam darbam žurnālistikā Zviedrijā un paralēli strādājusi par LTV un vairāku Latvijas mediju pastāvīgo korespondenti Ziemeļvalstīs. Vadījusi PR praktisko iemaņu apmācību kursu industrijas, valsts un pašvaldību institūciju vaidošajiem darbiniekiem Latvijā un Zviedrijā. Pēc atgriešanās darbā augstskolā strādājusi par viesprofesori Liepājas universitātē un par lektori RISEBA. Kopš 2011. gada Asociētā profesore RISEBĀ.
Zviedrijas Publicistu kluba, Starptautiskās ārzemju Žurnālistu asociācijas (FPA) un Zviedrijas mediju un komunikācijas pētnieku asociācijas (FSMK) biedre.

Pētnieciskās intereses saistītas ar  mediju un publisko attiecību (PR) teorijas un prakses pētījumiem.

 

Astra Spalvēna

astra_spalvena.jpgPasniedz kursus:
Tekstveide reklāmā
Tekstveide sabiedriskajās attiecībās
Mediju semiotika

Izglītība:
Dr. art.
Latvijas Kultūras akadēmija

Astra Spalvēna ieguvusi doktora grādu mākslas zinātnēs, aizstāvot promocijas darbu “Ēdiena adaptāciju zīmju sistēmās kultūrkontekstuālā analīze”, kas ir pirmais aizstāvētais promocijas darbs par ēdiena kultūru un vēsturi Latvijā.
Vairāk nekā 15 gadu pieredze valsts un privātos uzņēmumos reklāmas un sabiedrisko attiecību jomās.
Turpina pētniecisko darbu kā neatkarīga pētniece vairākos projektos: „Padomju Latvijas virtuve”, „Latviešu valodā sarakstīto pavārgrāmatu vēsture”. Regulāri piedalās starptautiskās konferencēs, ir starptautisku zinātnisku publikāciju autore.
Pētnieciskās intereses saistītas ar mediju semiotikas, kognitīvās lingvistiskas un sociālās antropoloģijas aspektiem, fokusējoties uz gastronomisko fenomenu izpēti kultūras un sociālā konteksta ietvarā.

[email protected]
latvijasvirtuve.wordpress.com 
 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png