Atsauksmes

Linda Upeniece

linda_upeniece.jpg

2017. gada absolvente

Pēc bakalaura studijām augstskolā RISEBA pārliecinājos, ka augstskola ir tikai un vienīgi par studenta pašiniciatīvu un iespēju izmantošanu. Studējot uzņēmējdarbības programmā, iegūtās akadēmiskās zināšanas uzreiz varēju pielietot praksē - RISEBA Studējošo pašpārvaldē, kas aptvēra plašu uzņēmējdarbības procesu spektru un iespējas attīstīt dažādas prasmes. Aktīvie studiju gadi, iesaiste dažādos augstskolas starptautiskajos un nacionālajos projektos, apmaiņas studijas ERASMUS+ ietvaros un iegūtā fundamentāla zināšanu bāze uzņēmu vadībā un attīstībā izkristalizēja arī manu turpmāko studiju virziena izvēli maģistratūrā. Ja pēc vidusskolas vēl māc šaubas, kādā jomā vēlies strādāt, tad pēc četriem gadiem uzņēmējdarbības programmā, kurā tiek apgūti dažādu jomu studiju kursi, izvēlēties savu nākotnes specializāciju ir krietni vieglāk

 

Jānis Zalcmanis

Jānis Zalcmanis Veselības ministrijas ES fondu ieviešanas nodaļa

2010. gada absolvents

RISEBA - man šī abreviatūra, galvenokārt, asociējas ar vārdiem "iespējas" un "kvalitāte". Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola paver iespējas sasniegt izvirzītos mērķus, savlaicīgi un pietiekamā apjomā saņemot kvalitatīvu informāciju savas personības attīstībai.
Studiju procesa gaitā ar akadēmisko un praktisko pieredzi dalās profesionālie pasniedzēji, studijas ir pieejamas latviešu, angļu un krievu valodā, tomēr, RISEBA vairāk akcentē angļu valodas padziļinātu apguvi, kas Eiropas Savienības kontekstā padara augstskolas absolventu par konkurētspējīgu starptautiskajā darba tirgū. Kā papildus instruments starptautiskās pieredzes apmaiņas veicināšanai starp studentiem RISEBA veiksmīgi īsteno ERASMUS programmu - studējošiem tiek piedāvāts paplašināt redzesloku un apgūt dažus studiju kursus ārpus Latvijas, programmās dalībvalstu augstskolās. Tajā pašā laikā RISEBA strādā izglītots un atsaucīgs administratīvs personāls – studiju programmu vadītāji, administratori un to palīgi, kas nodrošina saistošo mācību materiālu pieejamību un padara studiju procesu par dabisku un nepiespiestu. Vēlos atzīmēt sakārtotu augstskolas infrastruktūru - ir stāvvietas, kur novietot automašīnu, ēdnīca, kur var gardi un ātri paēst, kā arī blakus pieejamas sabiedriskā transporta pieturas.
Kopumā  uzskatu, ka, gadījumā, ja cilvēks tiešām ir nolēmis un vēlas iegūt augstāko izglītību, it īpaši uzņēmējdarbības jomā, tad RISEBA ir pareiza izvēle, jo tā jau ir pierādījusi sevi kā stabilu augstākās izglītības sistēmas dalībnieku. Jāņem vērā, ka RISEBA ir vērsta uz attīstību un, plānojot programmas katram studiju gadam, vienmēr seko līdzi reālām darba tirgus vajadzībām, līdz ar to RISEBA studiju programmu klāsts nemitīgi paplašinās. Pēdējo gadu laikā, cik man ir zināms, RISEBA ir izveidota arhitektūras un audiovizuālās mediju mākslas programma.

 

Linda Pintāne 

linda_pitane_riseba_absolvente.jpgSEB grupa

RISEBA ir īstā vieta, kur iegūt zināšanas, ja Tev ir svarīga individuāla un mūsdienīga pieeja mācību procesā, motivējoši pasniedzēji un starptautiska vide. Uzņēmējdarbības vadības programma man sniedza plašu ieskatu biznesa pasaulē, ietverot zināšanas gan ekonomikā, finansēs, mārketingā, gan psiholoģijā, radošumā un inovācijās. Studiju laikā novērtēju gan teorijas zināšanas, gan praktiskos grupu darbus, kas viennozīmīgi veido vērtīgu pieredzi un kontaktus nākotnei.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png