Biznesa vadība digitālajā vidē

PIETEIKTIES

Par programmu

Programma veidota tiem, kurus interesē uzņēmējdarbība un IT tehnoloģijas. Veiksmīgi pabeidzot šo programmu absolvents var strādāt kā sava uzņēmuma vadītājs vai struktūrvienības vadītājs,kurš darbojas  IT, digitālā mārketinga un citās mūsdienu tehnoloģiju nozarēs.

Profesionālā kvalifikācija E- biznesa vadītājs
Studiju forma Pilna laika klātiene (dienas) 4 gadi, 
nepilna laika klātiene (vakara) 4,5 gadi, 
nepilna laika neklātiene (tālmācība) 4,5 gadi
Valoda Latviešu (dienas, vakara, tālmācība)
Angļu (tālmācībā)  
Studiju maksa  

*Trešajā studiju gadā studējošiem ir iespēja izvēlēties specializāciju.

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Uzņēmējdarbība
Vadībzinības
Personālvadība
Studiju iemaņu attīstīšana
Personības izaugsme un komandas veidošana
Biznesa angļu valoda: Kembdridža 1-2
Mikroekonomika un makroekonomika
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Civilā aizsardzība
Augstākā matemātika
Biroja lietišķā programmatūra
Grāmatvedība
Finanšu un nodokļu sistēma
Ievads loģistikā
Kursa darbs 1 (programēšanā vai e-komercijā)

Mārketings
Biznesa modelēšana
Sociālā psiholoģija
Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Matemātiskā statistika
Biznesa angļu valoda: Kembdridža 3-4
Finanšu grāmatvedība
Biznesa datu apstrādes tehnoloģijas
Mārketinga pētījumi
Prakse biznesa inkubatorā
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Brīvās izvēles kurss 1
Kursa darbs 2 (e-mārketingā)
Prakse interneta mārketingā (8 nedēļas)
3.gads 4.gads

Stratēģiskā vadībzinība
Operāciju pārvaldība
Banku loma uzņēmējdarbībā
Investīcijas
Vadības grāmatvedība
Lietvedība un lietišķā korespondence
Informācijas sistēmas uzņēmējdarbībā
Globālā ilgtspēja un pasaules ekonomika
Projektu vadīšanas pamati
Finanšu pārvaldība
Kursa darbs 3 (mobilo aplikāciju izstrādē)
Brīvās izvēles kurss 2

Inovāciju menedžments
Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Līderība un organizācijas uzvedība
Sociālā uzņēmējdarbība
Loģistika
Ētika un sociālā atbildība
Risku un kvalitātes vadība
Pētījumu metodoloģija
Biznesa simulācija “INTOPIA” 
Brīvās izvēles kurss 3
Pētniecības prakse (7 nedēļas)
Kvalifikācijas (bakalaura) darbs
 

Specializācijas kursi Brīvās izvēles kursi
Datorgrafika un grafiskās paketes
Elektroniskā tirdzniecība un maksājumu sistēmas
Sociālo tīklu mārketings
Interneta mārketinga metodes
Informācijas drošības risinājumi

 
Ievads starptautiskajā politikā
Mobilo aplikāciju izstrādē 
Multimediju tehnoloģijas
Grupu vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Krievu valoda
Franču valoda 
Tīklu datu bāzes
Web programēšanas pamati
Tīmekļa vietnes projektēšana
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Starptautiskās finanses Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa stratēģiskā vadība Starptautiskais bizness

 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png