Darba devēju atsauksmes

Inspired Digital

Justīne Kalēja (bakalaura studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” 2015. gada absolvente) strādā Inspired Digital jau gandrīz 2 gadus – sākotnēji kā asistente, satura veidotāja, taču pavisam ātri bija skaidrs, ka viņa ne tikai spēj, bet arī vēlas paveikt daudz, daudz vairāk.

Papildus skolā gūtajām zināšanām par procesiem mārketingā un reklāmā viņu raksturo neatkārtojams pozitīvisms, mērķtiecīgums, māksla organizēt, iedvesmot un apvienot studijas ar darbu, sportu un skaistiem hobijiem.

Tāpat arī izaicinošus darba uzdevumus Justīne pilda ar prieku un uzņēmību, tāpēc mēs nešauboties uzticējām viņai uzņēmuma iekšējā un ārējā mārketinga projektu vadību.

Strādāt ar viņu vienā komandā ir ļoti patīkami, tāpēc likumsakarīgi, ka tik īsā laika sprīdī viņa kļuva par uzņēmuma neatņemamu daļu.

Esmu lepna, ka manu kolēģu pulkā ir arī Justīne!

Dita Ādmine

Inspired Digital

Projektu direktore, Personāla daļas vadītāja

 

SIA JAZZ COMMUNICATIONS

Par RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” studentes Beātes Gobas profesionālo darbību

RISEBA studenti Beāti Gobu kā darbinieci savā uzņēmumā varam raksturot kā ļoti spējīgu, mērķtiecīgu un uzņēmīgu. Viņa ļoti labi orientējas nozarē un tās specifikā, ir radoša un labprāt meklē jaunus risinājumus. Viņai ir augsts teorētiskais zināšanu līmenis par komunikācijas nozari, ko viņa prasmīgi prot pielietot darba vidē. Studente labi prot pamatot savas domas, veidot prezentācijas un nepieciešamības gadījumā arī uzstāties. Ar savām zināšanām un prasmēm studentei bija viegli iejusties darba vidē un varēja bez īpašām problēmām uzreiz pilnvērtīgi pildīt darba pienākumus.

Linda Vītola Barānova

SIA JAZZ COMMUNICATIONS

Valdes locekle

 

SIA „BSMS”

Atsauksme par RISEBA bakalaura studiju programmas „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” studentu sagatavotību

SIA „BSMS” savas darbības 15 gadu laikā ir vairākkārt sadarbojusies ar RISEBA studiju programmas studentiem un absolventiem. Kopumā RISEBA studenti vienmēr ir labi orientējušies profesionālajā vidē un pratuši augstskolā iegūtās zināšanas lieliski izmantot praksē un ikdienā.

RISEBA studenti un absolventi mūsu aģentūrā ir darbojušies gan kā promoteri-konsultanti, gan asistenti, gan projektu vadītāji, gan praktikanti. Mūsu aģentūra vienmēr ar lielu prieku ir dalījusies ar mūsu praktisko pieredzi un devusi arī izaugsmes iespējas labākajiem RISEBA absolventiem, kuri uzrunājuši mūs kā promoteri-konsultanti. Nenoliedzami, RISEBA sagatavo tiešām labus speciālistus, kuri spēj un prot sevi pierādīt kā profesionāļus un komunikācijas meistarus reklāmas un mārketinga nozarē, kurā nepārtraukti ir nepieciešami arvien jauni, degsmes un radošu ideju pilni jauni speciālisti.

RISEBA saviem studentiem sniedz labu ieskatu gan reklāmas nozīmē, gan pārdošanas veicināšanas praktiskajā nozīmē. Studiju priekšmeti un pasniedzēji sniedz profesionālu un reālu ieskatu dažādu mārketinga komunikācijas rīku pielietošanā praksē, un tieši prakse ir lielisks veids, kā visas iegūtās zināšanas pielietot uzņēmējdarbības un reklāmas vidē.

RISEBA studenti vienmēr atšķiras ar savu radošo un inovatīvo viedokli, spēju pamatot profesionālus uzskatus, racionāli attiecas pret problēmsituācijām, vienmēr prot saskatīt risinājumus un atrast pareizo izeju jebkurā situācijā. Un, kā zināms, šādu situāciju reklāmas un mārketinga nozarē ir daudz.

Mūsu, reklāmas un mārketinga, jomā projektiem vienmēr ir salīdzinoši īsi realizācijas termiņi, tāpēc laiks un resursi jāprot plānot lietderīgi un prātīgi. Laika un resursu plānošanas ziņā gan praktikanti, gan darbinieki, kuri mācījušies RISEBA, ir bijuši labi sagatavoti, un projekti vienmēr ir bijuši labi saplānoti gan laika, gan ieguldīto resursu jomā.

SIA „BSMS” ar prieku arī turpmāk starp saviem promoteriem-konsultantiem un darbiniekiem redzētu RISEBA labākos studentus.

Inese Ozola

SIA „BSMS” projektu direktore

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png