MEDIJU MĀKSLA UN RADOŠĀS TEHNOLOĢIJAS


MMRT

Pieteikties

Jaunā doktora programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, tiek īstenota sadarbībā starp divām universitātēm - Liepājas Universitāti, kuras misija ir būt izglītības, zinātnes un inovāciju centram Kurzemē, un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA, kuras mērķis ir kļūt par starptautisko biznesa, radošuma un inovāciju attīstības centru Ziemeļeiropā. 

Doktora programma piedāvā augsta kalibra akadēmisko potenciālu, kā arī modernu tehnisko infrastruktūru. Šajā programmā kvalificēti, uz pētniecību orientēti profesionāļi var apvienot savu profesionālo kompetenci, simbiozē ar mediju un mākslas teorijām, kritisku analīzi jauno mediju jomā, starpdisciplinārajā mākslā un imersīvajās radošajās tehnoloģijās, kas var sniegt būtisku ieguldījumu kultūras, ekonomikas un sociālajā jomā gan Latvijā, gan aiz tās robežām.

INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMU

Grāds: “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” iegūstot Humanitāro zinātņu doktora zinātnisko grādu mākslās – zinātnes doktors (Ph.D.) 
Valoda: Angļu valodā
Veids: Pilna laika klātiene* 
Ilgums: 3 gadi
KP: 132 (198 ECTS)
Cena: 4700 EUR gadā** 

*  Klātienes nodarbības trīs reizes gadā pa vienai nedēļai

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

•    Maģistra grāds
•    Pētījuma pieteikums 
•    Intervija

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam

STARPTAUTISKAIS TĪKLS UN EKSPERTI

Doktorantūras programmu izstrādāja ekspertu grupa, kuras sastāvā bija tādi profesionāļi un starptautiski atzīti digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētnieki, mākslinieki un producenti kā Liepājas Universitātes profesore Rasa Šmite, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Raitis Šmits, kas abi ir arī vieslektori MIT Mākslas, kultūras un tehnoloģiju programmā Bostonā un Jauno mediju kultūras centra RIXC Rīgā dibinātāji; RISEBA docētāji – zinātniskā grāda kandidāts Aigars Ceplītis, vieslektori Dr. Kriss Heils (Chris Hales, SMART Lab doktorantūras skolas dibinātājs Dublinā) un Dr. Elena Pērlmana (Ellen Pearlman, lektore New School Ņujorkā, pētniece MIT), kā arī citi vietējie un ārvalstu eksperti kā profesors Žilvins Lils (Žilvinas Lilas, KHM Mediju augstskolas Ķelnē), RSU asociētā profesore Ilva Skulte, neatkarīgā eksperte PhD Alise Tīfentāle, un pārstāvji no jaunās programmas partneru augstskolām.

Programma tiecas kļūt par novatorisku starptautisku programmu Baltijā un Ziemeļeiropā. Jaunajā doktorantūras programmā paredzēta sadarbība ar tādiem partneriem kā Alto Universitāte Helsinkos (Somija), Dublinas Tehnoloģiju Universitāte (Īrija), Oslo Metropolitēna universitāte (Norvēģija), kas nodrošinās iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties ERASMUS apmaiņas programmās, kā arī iegūt kredīpunktus, piedaloties partneru organizētajās doktorantu vasaras skolās, kā arī kopīgi organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs “Open Fields” un “Renewable Futures”, kas veltītas mākslas un zinātnes pētniecības attīstībai Ziemeļeiropā un kuru tīklā ir vairāk nekā 60 augstskolas no 30 pasaules valstīm. Aktīvi iesaistoties šajā sadarbības tīklā, jaunie pētnieki orientēsies starptautiskajā mediju mākslas apritē un būs spējīgi sniegt ieguldījumu turpmākajā mediju mākslas un radošo tehnoloģiju pētniecībā Latvijā un Ziemeļeiropā.

Pabeidzot šo studiju programmu, students iegūst doktora grādu (PhD) radošo industriju zinātnē, kas ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai starptautiskai profesionālai darbībai vai zinātniskam darbam, bet arī akadēmiskai karjerai starptautiskās augstākās izglītības iestādēs.   

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2022./2023. 

STARPTAUTISKĀS IESPĒJAS

Augstskola RISEBA piedāvā doktorantiem piedalīties ERASMUS+ programmās. Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku mūžizglītības apmaiņas programmām, kas veicina augstskolu attīstību vienotā Eiropas Savienības (ES) augstākās izglītības telpā. Tā ir iespēja profesionālās un augstākās izglītības personālam, audzēkņiem un studentiem iegūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ programmas valstīm, augstākajā izglītībā, vai arī uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm. Vairāk informācijas šeit.

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM UN PĒTĪJUMA PIETEIKUMS

Lai pieteiktos studijām doktorantūrā, papildus ir:

1) jānosūta pētījuma pieteikums RISEBA doktorantūras programmas administratīvajam vadītājam docentam Aigaram Ceplītim uz e-pastu [email protected];

2) jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās ŠEIT.

Doktora disertācijas pētījuma pieteikuma anketu var lejupielādēt ŠEIT vai saņemt pa e-pastu, sazinoties ar programmas administratīvo direktoru.

PIETEIKTIES STUDIJĀM "MEDIJU MĀKSLA UN RADOŠĀS TEHNOLOĢIJAS"
 

Programmas administrācija

Dr. Kriss Heils, Audiovizuālās mediju mākslas katedras doktora studiju programmas "Mediju māksla un radošās tehnoloģijas" radosais direktors, docents

Dr. Rasa Šmite, Liepājas Universitātes Jauno Mediju Mākslas doktora studiju programmas direktore, RISEBA doktora studiju programmas "Mediju māksla un radošās tehnoloģijas" zinātnes padomes vaditāja

Mg.art. Aigars Ceplītis, Audiovizuālās mediju mākslas katedras doktora studiju programmas "Mediju māksla un radošās tehnoloģijas" administratīvais direktors, docents

Joanna Jurkova, doktora studiju programmas "Mediju māksla un radošās tehnoloģijas" administratore

Mūsu sadarbības partneri 

1

1

Kontaktpersona saziņai par papildu jautājumiem:

AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png