Arhitektūra

PIETEIKTIES

Par programmu 

Profesionālā maģistra programma “Arhitektūra” plānota kā loģisks un kvalitatīvs turpinājums RISEBA Augstskolā īstenotajai un līdz 2019.gadam akreditētājai arhitektūras bakalaura akadēmiskajai studiju programmai, kas ļautu iegūt arhitekta sertifikātu un veidot patstāvīgu arhitekta praksi atbilstoši Arhitektu sertificēšanas noteikumiem Latvijā.

 

Studiju virziens Arhitektūra un būvniecība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā ar  arhitekta profesionālā kvalifikāciju
KP 80 KP
Akreditēta līdz 
Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 31. decembrim
Studiju forma Pilna laika klātiene
Valoda Angļu
Studiju maksa  
  Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

FAD Arhitektūras programmas mājas lapa.

 

 

Programmas direktors

   

Arhitektūras un dizaina katedras vadītājs, Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna p.i.:

MA
Rudolfs Dainis Smits
E-pasts: rudolfsdainissmits@riseba.lv

 

 

Programmas saturs*

Nozares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā Uzņēmējdarbības, vadībzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM

Arhitektūras apjomu projektēšana un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā

Pilsētplānošana plašā kontekstā un ietverot pilsētplānošanas starptautiskās tendences

Urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus

Transportu un mobilitātes aspektus

Pilsētplānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju

Mantojuma jēdzienu plānošanas kopsakarā

Ainavas un akvatektūras aspektus

Būves informācijas modelēšana

Ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) - tiesiskā regulējuma pamati

Arhitektūras un plānošanas projektu vadības starptautiskā prakse

Sociālais dialogs

Uzņēmumu dibināšana un vadīšana.

Izvēles studijas nozares aspektā

Prakse

Jaunrades un nekonvencionālie pētnieciskie aspekti

Mākslu studijas

Valodas u.c.

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

RISEBA Augstskolā studijas notiek divos kompleksos, un studentiem tiek nodrošināta iespēja mācīties modernā studiju vidē. Studiju process radošajās programmās (Arhitektūra, Audiovizuālā mediju māksla) notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 - mūsdienīgā studiju centrā ar auditorijām, izstāžu un konferenču telpām, projektēšanas un maketu darbnīcām, skaņas un video studijām un autorizētu Apple datorcentru.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

 

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6

Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis: + 371 29349122
E-pasts: info@riseba.lv
Skype: riseba_udens

 

arhitektūras un mediju centrs
arhitektūras un mediju centrs
arhitektūras studijas
arhitektūras studijas

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png