Pasniedzēji

IVETA LUDVIGA

Iveta LudvigaMaģistra studiju programmu „Biznesa stratēģiskā vadība” „Personāla vadība”, „Projektu Vadība”, „Uzņēmējdarbības vadība” un „Veselības vadība” direktore

Moduļi, kuru realizācijā piedalās: Biznesa stratēģija un modeļi; Praktiskie projekti un pētniecība

Izglītība:
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola – Dr.sc.administr.University of salford (UK) - MBA
Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija – Mg.sc.eng

Iveta Ludviga  ir ieguvusi doktora grādu uzņēmējdarbības vadībā RISEBA. Promocijas darbs veltīts starp-kultūru biznesa stratēģijai un biznesa iespēju identificēšanai.

Ir iegūta daudzu gadu pieredze biznesa uzņēmumu radīšanā un vadīšanā, bijusi uzņēmēja, strādājusi starptautiskā uzņēmumā kā biznesa konsultante. Biedrības „Līdere” biedre un mentore. Vairāk kā 6 gadu pieredze akadēmiskajā sfērā kā studiju programmu direktorei un katedras vadītājai.

Pētnieciskās intereses: starp-kultūru biznesa jautājumi, stratēģija, uzņēmējdarbība. Ir daudzu starptautiskos izdevumos publicētu zinātnisku publikāciju autore.

Mob.: 29244831
[email protected]

 

ANDREJS ČIRJEVSKIS

ANDREJS ČIRJEVSKISModuļi, kuru realizācijā piedalās: Biznesa stratēģija un modeļi

Izglītība:

Profesors Dr.oec
Ekonomikas zinātņu doktors – Rīgas Tehniskā universitāte
Krievijas Federācijas Ekonomikas zinātņu doktors
Parīzes Tirdzniecības un rūpniecības palātas (HEC/ESCP) maģistra grāds starptautiskā vadīšanā; Viskrievijas Ārējās tirdzniecības akadēmijas ekonomista ar svešvalodu zināšanām (angļu un franču) diploms un Maskavas pārtikas rūpniecības institūta inženiera-ekonomista diploms.
Vada meistarklases pasniedzējiem: Astonas Universitātes Biznesa skolā Birmingemā, Lielbritānijā (2008), Salfordas Universitātē Mančesterā, Lielbritānijā (2007), IEDC-Bledas Menedžmenta skolā Slovēnijā(2003, 2004, 2005 и 2010).

[email protected]

 

Gundega Lapina, Dr. paed., asoc.prof.

Gundega LapinaModuļi, kuru realizācijā piedalās: Personāla, informācijas un zināšanu vadīšana; Praktiskie projekti un pētniecība

Biznesa departamenta vadītāja
Tālmācības centra vadītāja

RISEBA vadītie kursi  (latviešu un angļu valodās), bakalaura un maģistra studiju programmās:
•    Inovāciju menedžments
•    Inovācija un kreativitāte 
•    Projektu laboratorija
Izglītība:
•    Latvijas Universitāte , Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Dr. paed. 
•    Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Mg.paed./ izglītības darba vadītāja kvalifikācija
•    Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, maģistra līmenim atbilstošs diploms, fiziķe, pedagoģe.

Darba pieredze: 
Kopš  2012.gada decembra G.Lapiņa ir RISEBA Biznesa departamenta vadītāja, bet no 2013.gada marta arī RISEBA Tālmācības centra vadītāja.  
Laikā no 2000. līdz 2012.gadam strādājusi Latvijas Tehnoloģiskajā centrā par starptautisku projektu vadītāju, nodarbojoties gan ar projektu pieteikumu gatavošanu, gan izpildi. Divpadsmit gadus darbojusies Eiropas Biznesa atbalstā tīklā, popularizējot inovāciju Latvijas uzņēmējdarbības vidē, kā arī  veicinot Latvijas uzņēmēju un zinātnieku sadarbību starptautiskā mērogā. Darbojoties starptautiskos   projektos, tikusies ar uzņēmējiem, zinātniekiem un administratīvajiem darbiniekiem, veikusi pētījumus par inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Latvijā. EK Mūžizglītības programmā G.Lapiņa koordinējusi Leonardo da Vinči projektu un izstrādājusi tālmācības kursus.

Tālr.: 67 893 989
Mob.tālr. 25 619 453
e-pasts [email protected]

 

ILMĀRS KREITUSS

ILMĀRS KREITUSSRISEBA prorektors studiju darbā, docents

Moduļi, kuru realizācijā piedalās: Globalizācija, tirgi un finanses

Izglītība:
Dr.Chem.
Latvijas Universitāte
Maskavas Valsts universitāte
University of Notre Dame
Chartered Institute of Bankers

Ilmārs Kreituss ir ieguvis doktora grādu fizikālajā ķīmijā,  ilgstoši strādājis par docentu Latvijas universitātē, padziļinājis zināšanas Maskavas Valsts universitātē un  University of Notre Dame (ASV). Vēlāk pievērsies banku un finanšu sfērai, The Chartered Institute of Bankers  ieguvis profesionāla baņķiera sertifikātu. Guvis vairāk kā 15 gadu praktisko pieredzi vadošos amatos bankās un citās finanšu institūcijās. Pēc atgriešanās augstskolu darbā strādājis par prorektoru Banku augstskolā, RISEBA - no  2010.gada.
 
Pētnieciskās intereses saistītas ar banku, riska kapitāla fondu  un citu finanšu institūciju darbību, kā arī uzņēmējdarbības finansēšanas un inovāciju ieviešanas jautājumiem.

[email protected]

LinkedIn profils

 

SOLVEIGA BLUMBERGA

Solveiga Blumberga

Moduļi, kuru realizācijā piedalās: Efektīva vadītāja prasmes

Izglītība:

Latvijas Universitāte / Daugavpils Universitāte - psiholoģijas doktorantūra
Latvijas Universitāte PPI– Mg. Psych.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – B. Psych.
Sanktpēterburgas Akmeoloģijas akadēmija – videotrenera kvalifikācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – psihologa kvalifikācija

Solveiga Blumberga strādā par docentu  RISEBA un RTU, ilgstoši strādāja par lektori Rīgas Stradiņu Universitātē, RPIVA, Ventspils augstskolā, Latvijas Jūras akadēmijā, SPPA un padziļinājusi savas zināšanas Lietuvā grupu psihoterapijā, kur ieguvusi grupu psihoterapeita sertifikātu.

Stažējusies Stokholmas Universitāte un Sanktpēterburgas Universitātē,  lasījusi vieslekcijas Erasmus Programmas : Staff Mobility – Teaching Assignment ietvaros Beļģijas augstskolā Kortrikā - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen un Francijā, Parīzē - Leonardo da Vinči universitātē.

Pētnieciskās intereses: līderība un autoritāte, sekmīgas uzņēmējdarbības psiholoģisko rādītāju izpēte, korporatīvā sociālā atbildība.

RISEBA Menedžmenta un mārketinga katedras docente
[email protected]
Mob. tālr. +371 26461229

 

AGITA KALVIŅA

Agita KalviņaPersonāla vadības maģistra programmas zinātniskā vadītāja, RISEBA Biznesa departamenta lektore

Moduļi, kuru realizācijā piedalās: Efektīva vadītāja prasmes

Izglītība:
LU Vadībzinātnes nozares Sabiedrības vadības apakšnozares doktora studiju programmas studente
Maģistra grāda angļu filoloģijā  no LU – Mg.phylol.

Agitai Kalviņai ir 15 gadu pieredze organizāciju attīstības, stratēģiskās vadības, pārmaiņu projektu īstenošanā, pieredze stratēģiskajā personāla vadībā, tai skaitā starptautiskā vidē kopš 2001.gada.
Konsultanta un eksperta darbs:  Konsultāciju sniegšana stratēģiskās plānošanas, pārmaiņu vadības, procesu efektivizācijas,  darba izpildes vadības (plānošanas un novērtēšanas), atalgojuma vadības un kompetenču vadības sistēmu veidošanā publiskā un privātā sektora organizācijās. Mācību vadīšana vadītājiem un darbiniekiem par pārmaiņu vadību, līderības prasmju attīstīšanu, darba izpildes plānošanu un novērtēšanu, atalgojuma noteikšanu un kompetenču pieeju cilvēkresursu vadībā.

Tālr.: 67807963
Mob.: 29255772
[email protected]

 

TATJANA VASIĻJEVA

Tatjana Vasiļjeva

Moduļi, kuru realizācijā piedalās: Personāla, informācijas un zināšanu vadīšana

Izglītība:

Dr.Oec. 
Latvijas Universitāte
Ļeņingradas Finanšu-Ekonomiskais Institūts
Latvijas Nacionālā Kvalitātes biedrība
LKA un Institute of Financial Services

Tatjana Vasiļjeva ir ieguvusi doktora grādu matemātisko skaitļošanas metožu pielietošanā ekonomikā, strādājusi Valsts plāna zinātniski pētnieciskajā institūtā. No 1991.g. strādājusi vadošajās Latvijas bankās par Informācijas Tehnoloģiju (IT) vadītāju. Latvijas Nacionālajā kvalitātes biedrībā ieguvusi Kvalitātes vadītāja Sertifikātu, Latvijas Komercbanku asociācijā un Institute of Financial Services (UK) ieguvusi Latvijas banku speciālista Sertifikātu. 
RISEBA strādā no 2011.g. oktobra.

Pētnieciskās intereses: saistītas ar IT  pielietojumu bankas un finanšu institūcijās, IT un Informācijas Sistēmu (IS) pārvaldību, IS Projektu vadību.

2012.g. februārī tika izvēlēta par Eiropas Komisijas alternatīvo ekspertu Informācijas Tehnoloģiju un Komunikāciju Standartizētās Platformas izstrādei (no Latvijas).

Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācijas (LIKTA) individuālais biedrs.

Zinātniskā vadītāja:
Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec.
Tālr: +371 67 500 263
Mob.: 29487303
[email protected]

LinkedIn profils

 

Ivars Ruņģis , Mg.soc.

Ivars Ruņģis

Moduļi, kuru realizācijā piedalās: Praktiskie projekti un pētniecība

Pieredze:

Sertificēts projektu direktors (IPMA A, B, C un D līmenis). SIA Komercizglītības centrs konsultants un pasniedzējs projektu vadīšanas un Lean metodoloģijas jomā. Strādāja AS „Citadele banka” par Procesu un projektu vadības daļas vadītāju. Pirms tam strādājis Projektu vadības un IT departamenta direktora amatā Rīgas pašvaldības uzņēmumā, kas nodrošina transporta infrastruktūras būvniecības projektu vadību. 14 gadus darbojies finanšu sfērā, no kuriem pēdējos 9 gadus ir bijis iesaistīts IT projektu vadīšanā gan organizācijas, gan starpvalstu līmenī. Izcilu projektu vadīšanas pieredzi uzkrājis, strādājot AS Hansabanka kā Grupas projektu un programmu vadītājs.
Izglītība:
Maģistra grāds Kijevas Nacionālajā Būvniecības un Arhitektūras Universitātē (Ukraina) specialitātē “Projektu un programmu vadītājs”. Bakalaura grāds organizāciju psiholoģijā (RPIVA). Banku Augstskolā ieguvis I līmeņa augstāko profesionālo izglītību banku zinībās. Sertificēts projektu vadīšanas simulācijas CAYENNETM konsultants (Celemi, Zviedrija). 100 stundu praktiskais kurss “Lean Menedžments – pamatkurss” (konsuktants Mihaels Fukss, Vācija). 80 stundu Inovāciju asistentu kurss “LEAN- efektivitātes un procesu uzlabošana” (konsultants Simons Smids, Luksemburga).
Dalība profesionālās organizācijās: 
Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācijas (LNPVA) valdes priekšsēdētājs, IPMA (Starptautiskā projektu vadības asociācija, Šveice) biedrs.

 

Arta Biruma

Arta BirumaModuļi, kuru realizācijā piedalās: Efektīva vadītāja prasmes

Izglītība:

Latvijas Universitāte maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā

Personāla direktore VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Eiro Personāls” īpašniece, E-personāls un Leika līdzīpašniece. Starptautiskās Kouču federācijas (ICF) Latvijas nodaļas valdes locekle.

Vairāk kā 10 gadu pieredze personāla un vadības konsultēšanā. Šobrīd darbā aktīvi strādā ar jautājumiem – kā parādīt, ka personāla vadības process ir tas, kas ietekmē rezultātu? Kā parādīt vadītājiem, ka darbinieku mainība nav tikai atalgojuma jautājums? Kā pierādīt, ka personāla vadībai var būt lielāka pievienotā vērtība kā tikai dokumentu nokārtošana u.tml.

Tālr.: 29214693

[email protected]

 

 

IVANS JĀNIS MIHAILOVS

IVANS JĀNIS MIHAILOVS

Rīgas Stradiņa universitātes docents, maģistra studiju programmas „Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība” vadītājs

Pasniedz priekšmetus:

Mediācija un konfliktoloģija

Mūsdienu pasaules attīstības tendences

Izglītība:
Tiesību doktors, mākslas maģistrs un vadībzinātnes maģistrs

Līdztekus pasniedzēja darbam strādā kā jurists un vadītājs, piedalījies vairākos Eiropas un Latvijas projektos, darbojies dažādu normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes darba grupās.


Zinātniski pētnieciskās intereses: valststiesības, tiesību socioloģija, globalizācija, pedagoģija un izglītības vadība.

Piedalījies vairāk nekā 200 dažādās konferencēs un semināros, 215 publikāciju autors tiesību, pedagoģijas, socioloģijas, kultūras un supervīzijas jomā.

Aizraušanās: Grāmatas

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png