Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

JMAM

Pieteikties

 

Studiju programma "Jaunie mediji un audiovizuālā māksla" ir kopēja programma ar Liepājas Universitāti. Apvienots studiju process ar Liepājas universitātes Jauno mediju  mākslas maģistra studiju programmu, kas palielina kopējo akadēmisko potenciālu.

Efektīva ERASMUS apmaiņa ar līdzīgām studiju programmām: TAMK Universitātes Lietišķo un mākslas zinātņu Mediju departamentu Somijā un Vizuālās mākslas, dizaina un popkultūras universitāti “Minerva” Nīderlandē, kā arī vairākas starptautiskas radošās darbnīcas visa akadēmiskā gada garumā. 

 

Iegūstamais grāds

 

Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā

 

KP / ECTS

 

80 KP / 120 ECTS

 

Akreditācija 

 

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2023. gada 30. jūnijam

Specializācijas

Audiovizuālie mediji

Multimediju skatuves māksla

Digitālā māksla

Skaņu māksla un Elektroniskā mūzika

 

Studiju forma

 

Pilna laika vakara studijas

 

Valoda

 

Angļu

 

Studiju maksa gadā

 

4000 EUR

 

Studiju ilgums

 

2 gadi

 

 Programmas direktors

 

Aigars Ceplītis

 


 

Programmas direktors:
Mg. art. Aigars Ceplītis
+371 25620270
[email protected]

 

Programmas saturs*

1. GADS

2. GADS

Konceptuālā domāšana
Laikmetīgā māksla
Mūzikas vide un skaņu teorija
Skaņu kompozīcija
Audioierakstu veidošana
Operatora – inscenētāja māksla
Jauno mediju un kino montāža
Vizuālā kultūra un semiotika
Jauno mediju estētika
Interaktīvais kino
Producēšana un fondu piesaiste
Starpmediju tehnoloģija un integrācija
Eksperimentālais kino
Interaktīvā māksla un performance
Scenārija veidošana un naratoloģija
Audiovizuālo darbu režija

Digitālās mākslas teorija un producēšana
Cinema 4D un animācija
Spēļu teorija un tehnoloģijas
360 grādu interaktīvā vizualizācija
After Effects digitālā pēcapstrāde
Maģistra darbs

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Lai arī studiju programma “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” ir akadēmiskā maģistra programma, tajā blakus teorētiskajiem studiju kursiem ir liels apjoms ar praktiskajām nodarbībām, kas tiek īstenotas Augstskolas RISEBA Arhitektūras un mediju centrā.
Studiju programma ir veidota pēc moduļu sistēmas, kur daļa no tiem tiek apgūta kopīgi ar citu specializāciju studentiem no Liepājas Universitātes un daļa – specializācijas moduļi atsevišķi.
Studijas maģistra studiju programmas studentiem notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4 un RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.

Karjeras iespējas

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus audiovizuālās jomas profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes inovatīvu mediju produktu radīšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū.  

Uzņemšanas noteikumi

Papildus noteiktajam augstās izglītības līmenim, pretendentiem ir jāiesniedz perspektīvā maģistra darba projekta pieteikums brīvā formā, savas  iepriekšējās darbības radošais portfolio un jānokārto RISEBA organizēto angļu valodas iestājpārbaudījumu. No angļu valodas iestājpārbaudījuma ir atbrīvoti tie, kuriem iepriekšējās studijas ir bijušas angļu valodā, vai arī tiem ārvalstniekiem, kuru izcelsmes valstī angļu valodai ir valsts valodas statuss.

Iespēja studēt tālāk

Humanitārā mākslas zinātņu maģistra grāds nodrošina zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību attiecīgajā jomā un dod iespēju tālākām studijām doktora studiju programmās.

Studiju vide: Arhitektūras un mediju centrs H2O 6

Auditorijas
Auditorijās parasti notiek teorētiskās lekcijas. Visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem pasniedzēju un studentu prezentācijām. Lielākajā auditorijā, labākai redzamībai ir nodrošināta ar dublējošajiem lielformāta monitoriem.

Mediju laboratorija
Mediju laboratorija ir neformāla, tehnoloģiski aprīkota audiovizuālo radošo pētījumu un eksperimentu vieta, kurā tiesības darboties ir tikai maģistra studiju programmas ‘’Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” studentiem un Augstskolas RISEBA doktora programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” doktorantiem.

Video studija
300 kvadrātmetrus lielajā video studijā notiek nodarbības operatora mākslā un apgaismošanā. Tajā studenti savā ārpuslekciju laikā var filmēt savus studiju darbus. Studija ir nodrošināta ar pilna formāta melno un zaļo (green screen) fonu un grīdu. Pieejama ir operatora spectehnika – kameras krāns ar sliedēm, RONIN, Steadicam. Tiek nodrošinātas sertificēšanas standartam atbilstošas dronu tehnikas apmācības. Video studijā ir uzstādīta arī stacionāra apgaismošanas sistēma. Blakus video studijai ir izvietotas arī grimētava, kostīmu un rekvizītu noliktava un skaņu ierakstu studija.

Montāžas studijas
Arhitektūras un Mediju centrā H2O 6 ir izveidotas trīs lielās un divas mazās video montāžas studijas. Lielās montāžas studijas katra ir aprīkota ar 15 – 20 stacionāriem iMac datoriem. Šajās studijās notiek Audiovizuālās montāžas lekcijas un praktiskie treniņi digitālajā montāžā. Mazās video montāžas studijas ir domātas studentu patstāvīgajiem darbiem pēc lekcijām. Visi montāžas datori ir nodrošināti ar Final Cut Pro, Adobe Creative Suite Production Premium, Logic Studio u.c. digitālās apstrādes programmatūrām. 

Pašnovērtējumu ziņojumi

2017./2018. studiju gads

Starptautiskās iespējas

Erasmus+ studiju mobilitāte

* Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas "Jaunie mediji un audiovizuālā māksla" pilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu. 

* Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši

* Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas. 

* Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var  iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

 

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6Durbes iela 4, Rīga, LV-1007, tālrunis + 371 29349122, [email protected]

Mūsu sadarbības partneri:

1

1

Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM
AVMM

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png