Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Par programmu

Augstskola RISEBA piedāvā maģistra līmeņa studijas jauno mediju un audiovizuālajā mākslā. Programma veidota pēc moduļu sistēmas, augstskolas RISEBA studentiem piedāvājot izvēlēties vienu no divām specializācijām – Audiovizuālā mediju māksla vai Multimediju skatuves māksla.

Maģistra studiju programma piedāvā padziļinātas studijas digitālo tehnoloģiju izmantošanā jauno mediju vidēs un audiovizuālajās mākslās. Līdzās tradicionālām mākslas un mediju producēšanas praksēm, tiks attīstīta tādu novatorisku formu izmantošana kā paplašinātā un virtuālā realitāte, 360-grādu video, performances, kultūras analītika, datu vizualizācija u.tml.

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus audiovizuālās jomas profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes inovatīvu mediju produktu un performaču radīšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū. 

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Liepājas universitāti. RISEBA studentiem mācību process 93% apmērā notiks Rīgā, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6, 7% -Liepājā, Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā.

Iegūstamais grāds:

Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā

Studiju valoda: angļu
Studiju formas: pilna laika vakara nodaļa

Studiju maksa:

3100 EUR gadā (ir iespējams maksāt pa mēnešiem)
Specializācijas: Audiovizuālā mediju māksla (tiks īstenota augstskolā RISEBA)
Multimediju skatuves māksla (tiks īstenota augstskolā RISEBA)
Digitālā māksla (tiks īstenota Liepājas universitātē)
Skaņas māksla un elektroniskā mūzika (tiks īstenota Liepājas universitātē)
Uzņemšanas prasības

Profesionālais vai akadēmiskais   bakalaura grāds vai augstākā izglītība ar tiesībām studēt maģistrantūrā

Iestājpārbaudījumi: Potenciālā  maģistra darba pētījuma un radošā darba pieteikums 
Iepriekšējās radošās darbības portfolio prezentācija
 
Kredītpunkti: 80
ECTS: 120
EKI: 7

Pieteikties studijām


Janis_holsteins.jpg

RISEBA45.jpg

Simona_Orinska_0.jpg

Programmas direktors:
Jānis Holšteins

Tālr.: +371 25618534
E - pasts: [email protected]
Programmas radošais direktors:
Aigars Ceplītis

Tālr.: +371 25620270
E - pasts: [email protected]
Specializācijas “Multimediālā skatuves māksla” radošā direktore:
Simona Orinska

Tālr.: +371 29394500
E - pasts: [email protected]

H2O6 logoArhitektūras un mediju centra H2O 6 mājas lapa: http://www.h2o6.lv/


Studiju vide

Studijas Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmas studentiem notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 , Durbes ielā 4.

Arhitektūras un mediju centra H2O 6 ēka (virtuālā tūre 360 grādi)

H2O6 H2O6 H2O6 telpas

Auditorijas

Auditorijās parasti notiek teorētiskās lekcijas. Visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem pasniedzēju un studentu prezentācijām. Lielākajā auditorijā, labākai redzamībai ir nodrošināta ar dublējošajiem lielformāta monitoriem.

H2O6 telpas H2O6 telpas H2O6 telpas

Programas priekšrocības

  • Izteikti individuāla pieeja katram studentam, kuru pārrauga starptautiski mācību spēki un audiovizuālajā industrijā atzīti mākslinieki vai zinātnieki.
  • Studijas notiek RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 – vienā no lielākajiem mediju studiju centriem Baltijā.​
  • Maģistranti var paralēli studijām augstskolā RISEBA apmeklēt papildus mākslas teorijas studiju kursus un arī  atsevišķas darbnīcas Latvijas Mākslas akadēmijā.
  • Absolventiem tiek piedāvāts biznesa modulis, lai palielinātu viņu efektīgu konkurētspēju globālā audiovizuālā tirgus sektoros.
  • Efektīva ERASMUS apmaiņa ar līdzīgām studiju programmām: TAMK Universitātes Lietišķo un mākslas zinātņu Mediju departamentu Somijā un Vizuālās mākslas, dizaina un popkultūras universitāti “Minerva” Nīderlandē, kā arī vairākas starptautiskas radošās darbnīcas visa akadēmiskā gada garumā.
  • Apvienots studiju process ar Liepājas universitātes Jauno mediju  mākslas maģistra studiju programmu, kas palielina kopējo akadēmisko potenciālu.
  • Elastīgs maksājumu grafiks.

Programmas saturs*

Abu specializāciju kopīgais saturs:
Konceptuālā domāšana
Laikmetīgā māksla
Mūzikas vide un skaņu teorija
Skaņu kompozīcija
Audioierakstu veidošana
Operatora – inscenētāja māksla
Jauno mediju un kino montāža
Vizuālā kultūra un semiotika
Jauno mediju estētika
Interaktīvais kino
Producēšana un fondu piesaiste
Procesuālā māksla
Starpmediju tehnoloģija un integrācija
Eksperimentālais kino
Interaktīvā māksla un performance
Scenārija veidošana un naratoloģija
Mediji un reklāma
Radošās industrijas intelektuālā īpašuma tiesības

Audiovizuālās mediju mākslas specializācijā:
Audiovizuālo darbu režija
Digitālās mākslas teorija un producēšana
Cinema 4D un animācija
Spēļu teorija un tehnoloģijas
360 grādu interaktīvā vizualizācija
After Effects pēcapstrāde

Multimediālās skatuves mākslas specializācijā:
Laikmetīgā deja
Videodejas režija
Multimediju performance un telpas vizuālā uztvere
Multimediju skatuves mākslas teorija un producēšana
Somatikas metodes, buto un ķermeņa apzināšana
Balss un ķermenis fiziskā teātra kontekstā
Video kompozīcija un scenogāfija
 

Multimediālā skatuves māksla:

Multimediālā skatuves māksla - virziens sniedz iespēju apgūt zināšanas un prasmes mediju mijiedarbībā skatuves mākslā:

•ķermeņa tehnikas;
•video, animācija;
•vizuālā māksla;
•akustiskā māksla.

Šīs programmas ietvaros iespējams iegūt multimediālu izrāžu, performanču, audiovizuālu koncertu un pasākumu:

•organizatora-režisora-producenta prasmes;
•izpildītāja-mākslinieka-producenta prasmes.

Programma piedāvā individuālu un dinamisku pieeju mācību apguvē un kursu plānojumā.

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%. Lai uzzinātu sīkāku studiju kursu sadalījumu pa kvalifikācijām, lūdzu sazināties ar programmas radošo direktoru.

Studiju programmas raksturojums par 2017./2018.studiju gadu

Studiju formas, ilgums un maksa

Iepriekšējā izglītība  Studiju veids, forma KP Ilgums Valoda Studiju maksa 2017./2018.s.g.
Profilējoša vai neprofilējoša augstākā izglītība

Pilna laika vakara nodaļa
(ceturdienas, piektdienas 
vakari un sestdiena)

80 KP 2 gadi angļu 3100 EUR gadā

ATLAIDES

Atlaides

Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png