Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

PIETEIKTIES

Par programmu

Studiju programma “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” ir kopēja programma ar Liepājas Universitāti. Apvienots studiju process ar Liepājas universitātes Jauno mediju  mākslas maģistra studiju programmu, kas palielina kopējo akadēmisko potenciālu.

Efektīva ERASMUS apmaiņa ar līdzīgām studiju programmām: TAMK Universitātes Lietišķo un mākslas zinātņu Mediju departamentu Somijā un Vizuālās mākslas, dizaina un popkultūras universitāti “Minerva” Nīderlandē, kā arī vairākas starptautiskas radošās darbnīcas visa akadēmiskā gada garumā.

Studiju virziens Mākslas
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā
KP/ECTS 80 KP/120 ECTS
Akreditēta līdz  Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2022. gada 31. decembrim
Studiju forma Pilna laika klātiene vakara plūsmā
Valoda Angļu
Studiju maksa  
 
Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

Programmas direktors

Janis_holsteins.jpg

RISEBA45.jpg

 

Programmas direktors:
Mg.art., M.oec. Jānis Holšteins

Tālr.: +371 25618534
E - pasts: [email protected]
Programmas radošais direktors:
Mg.art. 
Aigars Ceplītis
Tālr.: +371 25620270
E - pasts: [email protected]
 

 

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Konceptuālā domāšana
Laikmetīgā māksla
Mūzikas vide un skaņu teorija
Skaņu kompozīcija
Audioierakstu veidošana
Operatora – inscenētāja māksla
Jauno mediju un kino montāža
Vizuālā kultūra un semiotika
Jauno mediju estētika
Interaktīvais kino
Producēšana un fondu piesaiste
Starpmediju tehnoloģija un integrācija
Eksperimentālais kino
Interaktīvā māksla un performance
Scenārija veidošana un naratoloģija
Audiovizuālo darbu režija

Digitālās mākslas teorija un producēšana
Cinema 4D un animācija
Spēļu teorija un tehnoloģijas
360 grādu interaktīvā vizualizācija
After Effects digitālā pēcapstrāde
Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Lai arī studiju programma “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” ir akadēmiskā maģistra  programma, tajā blakus teorētiskajiem studiju kursiem ir liels apjoms ar praktiskajām nodarbībām, kas tiek īstenotas Augstskolas RISEBA Arhitektūras un mediju centrā.
Studiju programma ir veidota pēc moduļu sistēmas, kur daļa no tiem tiek apgūta kopīgi ar citu specializāciju studentiem no Liepājas Universitātes un daļa – specializācijas moduļi atsevišķi.
Studijas maģistra studiju programmas studentiem notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4 un RISEBA galvenajā ēkā, Meža ielā 3.
 

Karjeras iespējas

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus audiovizuālās jomas profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes inovatīvu mediju produktu radīšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū.  

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

Papildus noteiktajam augstās izglītības līmenim, pretendentiem ir jāiesniedz perspektīvā maģistra darba projekta pieteikums brīvā formā, savas  iepriekšējās darbības radošais portfolio un jānokārto RISEBA organizēto angļu valodas iestājpārbaudījumu. No angļu valodas iestājpārbaudījuma ir atbrīvoti tie, kuriem iepriekšējās studijas ir bijušas angļu valodā, vai arī tiem ārvalstniekiem, kuru izcelsmes valstī angļu valodai ir valsts valodas statuss.

 

Iespējams studēt tālāk

Humanitārā mākslas zinātņu maģistra grāds nodrošina zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību attiecīgajā jomā un dod iespēju tālākām studijām doktora studiju programmās.

 

Studiju vide

Arhitektūras un mediju centra H2O 6 ēka 


Auditorijas
Auditorijās parasti notiek teorētiskās lekcijas. Visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem pasniedzēju un studentu prezentācijām. Lielākajā auditorijā, labākai redzamībai ir nodrošināta ar dublējošajiem lielformāta monitoriem.


Mediju laboratorija
Mediju laboratorija ir neformāla, tehnoloģiski aprīkota audiovizuālo radošo pētījumu un eksperimentu vieta, kurā tiesības darboties ir tikai maģistra studiju programmas ‘’Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” studentiem un Augstskolas RIEBA doktora programmas “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” doktorantiem.


Video studija
300 kvadrātmetrus lielajā video studijā notiek nodarbības operatora mākslā un apgaismošanā. Tajā studenti savā ārpuslekciju laikā var filmēt savus studiju darbus. Studija ir nodrošināta ar pilna formāta melno un zaļo (green screen) fonu un grīdu. Pieejama ir operatora spectehnika – kameras krāns ar sliedēm, RONIN, Steadicam. Tiek nodrošinātas sertificēšanas standartam atbilstošas dronu tehnikas apmācības. Video studijā ir uzstādīta arī stacionāra apgaismošanas sistēma. Blakus video studijai ir izvietotas arī grimētava, kostīmu un rekvizītu noliktava un skaņu ierakstu studija.


Montāžas studijas
Arhitektūras un Mediju centrā H2O6 ir izveidotas trīs lielās un divas mazās video montāžas studijas. Lielās montāžas studijas katra ir aprīkota ar 15 – 20 stacionāriem iMac datoriem. Šajās studijās notiek Audiovizuālās montāžas lekcijas un praktiskie treniņi digitālajā montāžā. Mazās video montāžas studijas ir domātas studentu patstāvīgajiem darbiem pēc lekcijām. Visi montāžas datori ir nodrošināti ar Final Cut Pro, Adobe Creative Suite Production Premium, Logic Studio u.c. digitālās apstrādes programmatūrām.

 


Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 29349122
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_udens

Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png