LIELO DATU ANALĪZE

Studiju programma “Lielo datu analīze” paver pilnīgi jaunas iespējas izmantot to lielo datu apjomu, kas ir mūsu rīcībā, lietojot dažādas elektroniskos vides rīkus un pakalpojumus, dodot vairāk informācijas par lielotāju paradumiem
un vajadzībām, ko var izmantot jaunu biznesa ieceru realizēšanā.

Aldis Gulbis
A/s “Komerccentrs Dati Grupa”, valdes priekšsēdētājs

 

bilde-7.zi%C5%86ai1.jpg

Par programmu

Akadēmiskā maģistra studiju programmas „Lielo datu analīze” mērķis ir nodrošināt studijas, kas ir atbilstošas jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, profesionālo organizāciju rekomendācijām un ITK, banku, tirdzniecības un valsts sektora prasībām pēc jaunas jomas speciālistiem -Lielo datu analīzes speciālistiem un sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus darbam Latvijā un pasaulē.

Maģistra grāda ieguvēji:

-pārzinās dažādas datu ieguves un pārvaldības metodes,

- orientēsies jaunākajos tehnoloģiskajos risinājumos,

- pārvaldīs lielo datu analīzes un vizualizācijas metodes,

- spēs savas zināšanas izmantot ekonomisko procesu analīzei un biznesa attīstībai.

Programmas priekšrrocības

-  Latvijā vienīgā programma, kur ir iespējams apgūt Lielo datu analīzi ekonomisko procesu jomā
-  studijas RISEBA nodrošina ar praktisku pieredzi un iespēju mācīties no nozares profesionāļiem;
- programmā ietverto priekšmetu kopums sagatavos studējošos darbam vairākās tautsaimniecības nozarēs, kur tiek apkopoti lieli datu apjomi;
- RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs
-   programma izstrādāta sadarbībā ar vairāku nozaru darba devējiem un tirgus prasībām;
-   studiju procesā tiek piesaistīti nozares profesionāļi;
-  individuāla pieeja katram studentam;
-  elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks;
-  plašs atlaižu klāsts.

Uzņemšanas prasības:  Profesionālais bakalaura grāds IT, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, finansēs un citās eksaktajās zinātnēs ar augstākās matemātikas studijām

 

 

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Studiju valoda:
latviešu, angļu
Studiju formas: pilna laika izejamo dienu studiju nodaļa, 1.5 gadi
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros

Pieteikties studijām

Modulis Nr.1 “Ekonomikas un biznesa procesi”: 12 KP (18 ECTS)


1. Ievads Lielo datu analīzē : 1 KP
2. ES politika un ekonomika 1 KP
3. Stratēģiskā vadība 2 KP
4. Biznesa optimizācija un lēmumu pieņemšana): 2 KP
5. Projektu vadība organizācijās 2 KP
6. Ekonomiskā un matemātiskā modelēšana 2 KP
7. Biznesa risku vadība 2KP

Modulis Nr.2 “Lielo datu pārvaldība”: 14 KP (21 ECTS)


1. Lielo datu iegūšanas metodes 2 KP.
2. Datu pārvaldība un lietojumi 2 KP
3. Lielo datu pētījumu metodes: 2 KP.
4. Datu drošības pārvaldība 2KP
5. Atvērtās inovācijas un intelektuālā īpašuma aizsardzība  2KP
6. Datu vizualizācijas metodes  2KP
7. Mākslīgais intelekts biznesā 2KP


Modulis Nr.3 „Lielo datu analīzes metodes”:16 kp (24 ECTS)


1.  Informācijas sistēmu prasību analīze un 2 KP.
2.  Daudzvariāciju statiskās analīzes modeļi 2KP.
3.  Blokķēžu tehnoloģijas 2KP
4.  Prognozēšanas modelēšanas 2 KP.
5.  Prakses projekts. Darbs ar datu analīzes programnodrošinājumu. 6 KP.


Licence

Lielie%20dati.PNG

Studiju kursu saraksts (lejuplādēt)

Studiju formas, ilgums un maksa
 

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Studiju maksa
pilna laika izejamo dienu studiju nodaļa  1.5 gadi latviešu 2700 EUR gadā
pilna laika izejamo dienu studiju nodaļa  1.5 gadi angļu 4000 EUR gadā*

* Ar atlaidi LR pilsoņim un pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiek piemērota 10% atlaide - studijās gadā izmaksās 3600 EUR.

 

ATLAIDES

Atlaides

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png