Personāla vadība

Personāla vadība

Pieteikties

Par programmu

Programma sagatavo personāla vadītājus, kuri spēj veiksmīgi orientējieties mūsdienu mainīgajā darba tirgū un palīdziet darbiniekiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu. 
Iegūstot maģistra grādu personāla vadībā Jūs varēsiet formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, realizēt uzņēmumā personāla vadības funkcijas un sadarboties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā un organizacijas vadītāja kvalifikācija

 

Akreditācija

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

KP / ECTS

 

60 vai 80 KP / 90 vai 120 ECTS

 

Studiju forma

 

Pilna laika vakara studijas (studijas notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un katru otro vai trešo ceturtdienu vakaru no 18:00 līdz 21:10)

 

 

Valoda

 

Latviešu 

Studiju maksa gadā

 

Pilna laika -3080 EUR

 

Studiju ilgums

 

Pilna laika  1,5 gads (60 KP)

Pilna laika  2 gadi (80 KP)

 

Programmas direktore

Iveta Ludviga

Dr. sc. administr., profesore Iveta Ludviga
+371 67600688, +371 29244831, [email protected] 

 

Programmas saturs*

1. GADS 2. GADS
Personāla vadības funkcijas I un II
Personāla stratēģija un politika 
Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
Vadīšanas psiholoģija un sociālā atbildība
Personāla lietvedība
Darba tiesības
Pārmaiņu vadīšana un līderība
Radošums un dizaina domāšana 
Kvalitātes vadīšana
Projektu vadība
Koučings, mentorings un supervīzija
Personāla analītika
Prakse I
Personāla informācijas sistēmas
Prakse II (tikai 80 KP programmā)
Maģistra darbs 
   
   

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Lai nodrošinātu, ka jūsu prasmes būs atbilstošas un darba devēju atzītas, RISEBA studiju procesā tiek izmantotas mēs iekļaujam pēc iespējas vairāk praktiskas pieredzes un profesionālās apmācības; jūs izmantosiet simulācijas un spēles, gadījumu analīzes, mācīsieties no jomas profesionāļiem un varēsit piedalīties prakses projektos.

Karjeras iespējas

Nākotnē absolvents var strādāt operacionālās un stratēģiskās cilvēku resursu vadības jomā, tiek piešķirta organizācijas vadītāja profesionālā kvalifikācija, kas paver plašas darba iespējas.  

Maģistru studiju programmas "Personāla vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png