Studentu atsauksmes

Sintija Plāciņa

Sintija_Pl%C4%81ci%C5%86a.jpgAbsolvente

Veiksmīgai projektu ieviešanai nepieciešama gan praktiskā pieredze, gan teorētiskās zināšanas, ko RISEBA Projektu vadības programmā var apgūt pie labākajiem ekspertiem Latvijā!

 

Oskars Geide

Oskars Geide.jpgAbsolvents

Studējot maģistra studiju programmā „Projekta vadība” soli pa solim apguvu gan teorētisko bāzi, gan attīstīju projekta vadītāja kompetenču bāzi. Studiju process ir gan balstīts uz individuālu, gan komandu darbu. Pārsteidzoši, cik daudz ieguvu no šīm studijām. Uzsākot mācības nezināju, ka projektu vadība mani tik ļoti aizraus! Uzsāku sadarbību ar LNPVA jauniešu grupu, veicu aktuālu pētījumu par projektu vadītāju nodarbinātību, kā iegūto zināšanu un prasmju rezultātā mainīju nodarbošanos, lai būtu projektu vadītājs pēc būtības ne tikai pēc amata nosaukuma. Paldies RISEBA!

Pēteris Rimšs

peteris_rimsa.jpgLNPVA valdes loceklis, SIA „Mapon” projektu vadītājs

Mana profesionālā pieredze saistīta ar pilna cikla mārketinga, pasākumu un produktu attīstības projektu, kā arī web un mobilo platformu izstrādes projektu vadību uzņēmumiem, kas darbojas transporta, finanšu, mārketinga un citās nozarēs.

Mans projektu vadības stāsts RISEBA sākās 2013.gadā, kad iestājos maģistra studiju programmā “Projekta vadība”. Sekmīgi to absolvēju. Protams, ka ar studijām RISEBA nekas nebeidzās, bet gluži otrādi -  tikai sākās! Studiju laikā uzzināju par Latvijas Nacionālo projektu vadīšanas asociāciju, kļuvu par tās kā biedru, iesaistījos vairāku pasākumu organizēšanā un šobrīd esmu jaunu izaicinājumu priekšā, kā viens no valdes locekļiem.

Paldies RISEBA, ka spējāt apvienot vienuviet aizrautīgus un zinošus pasniedzējus, kā arī ieinteresētus un ambiciozus studentus, kas viens otru papildina un strādā, kā līdzīgs ar līdzīgu. Galvenā iegūtā vērtība studiju laikā ir satiktie cilvēki!

Projektu vadība pēc savas būtības ir mans profesionālais aicinājums, līdz ar to studiju laikā iegūtās zināšanas mērķtiecīgi un efektīvi papildinu ar pieredzi, lai sasniegtu jaunas un jaunas uzvaras šajā jomā.

“Sāc darīt to, kas nepieciešams. Tad dari to, kas iespējams un pēkšņi tu jau dari neiespējamo.”  /Asīzes Francisks/

Māris Krastiņš

maris_krastins.jpgSIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas” projektu koordinators

Pateicoties tam, ka 2008.gadā apmeklēju projektu vadības kursus, iegūstot Vācijas ekonomikas un vadības akadēmijas AFW sertifikātu, projektu vadība izraisīja lielu interesi manā profesionālā darbībā. 2012. gadā nolēmu uzsākt studijas Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā maģistra studiju programmā „Projekta vadība”, kas man izvērtās par 2,5 gadu piedzīvojumu projektu vadības pasaulē, paplašinot zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā.

Atskatoties uz studijām RISEBA, man ir liels gandarījums, ka daudzus pasniedzējus šodien varu saukt par saviem kolēģiem un satikšanās reizēs mēs varam apspriesties par aktualitātēm projektu vadībā. Studijas bija dinamiskas un atraktīvas, kā rezultātā es ieguvu ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās zināšanas komandas darbā un dažādu individuālu uzdevumu veikšanā.

Tā kā esmu ieguvis inženiera kvalifikāciju būvniecībā un profesionālo maģistra grādu būvniecībā, kā arī inženierzinātņu maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās – studijas RISEBA parādīja, cik projektu vadība ir būtiska ikvienai nozarei, tajā skaitā būvniecībai. Uzskatu, ka iegūtajām zināšanām varēšu dot ieguldījumu būvniecības projektu vadības attīstībai.

Studiju laikā mācībspēki spēja tik ļoti ieinteresēt par projektu vadību, ka vēl aizvien pēc absolvēšanas turpinu apgūt  starptautisko projektu vadību, risku vadību, kvalitātes un izmaiņu vadību, komunikācijas vadību, stratēģisko vadību un personāla vadība. 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png