Sabiedrisko attiecību vadība

"Varu teikt paldies RISEBA “Sabiedrisko attiecību vadības” programmas direktorei Glorijai Sarkanei par augsti kvalificētu profesionāļu atlasi programmas realizēšanā un paldies augstskolas pasniedzējiem par viņu vadībā iegūto pieredzi un kompetencēm, kas ļāvušas man profesionāli augt un sasniegt augstus rezultātus savā darba vietā. RISEBA programmas saturs atšķiras no citām programmām ar būtisku uzsvaru uz praktisko zināšanu apguvi un darbu komandā, kas izaicina un mudina iziet ārpus komforta zonas, lai gūtu panākumus.''

Elīna Krūzkopa, absolvente
Pārresoru koordinācijas centra
sabiedrisko attiecību konsultante

Bilde_nomain%C4%ABta.jpg

 

 

 

 


Par programmu

Programma paredzēta potenciālajiem jaunajiem sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību vadītājiem, esošajiem to vadītājiem, speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā. Tajā sabiedriskās attiecības tiek aplūkotas organizācijas kopējās komunikācijas kontekstā kā integrēts un kreatīvs process, kurš sekmē efektīvu organizācijas mērķu sasniegšanu.

Studiju programma piedāvā apgūt padziļinātas zināšanas sabiedriskajās attiecībās, nodrošinot nepieciešamās iemaņas komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadības jomā, vienlaicīgi dodot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sekmīgi vadītu sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs
Studiju valoda: latviešu 
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros; 1. vai 2. kursa studenti var pieteikties dubultgrāda studijām: Российский Университет дружбы народов (Krievijas Tautu draudzības universitāte), Krievija, iegūstot RISEBA un partneraugstskolas diplomu
Kredītpunkti: 60 ( + 80 vai 90)
ECTS: 120 ( + 120 vai 135)
EKI: 7

Studiju forma un maksa

Pieteikties studijām 


Glorija_Sarkane - Copy_0.jpg

 

 


Programmas direktore:
Glorija Sarkane
Tālr.:+371 67626600 
[email protected]

 


Programmas priekšrocības

  • mācības RISEBA Jūs nodrošinās ar praktisku pieredzi un iespēju mācīties no nozares profesionāļiem
  • programmā ietverto priekšmetu kopums sagatavos studējošos jaunrades darbam izvēlētajā jomā
  • RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai
  • studējošiem būs jāizstrādā reāli projekti
  • individuālā pieeja katram studentam
  • elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks
  • plašs atlaižu klāsts

Programmas saturs*

Inovācijas komunikācijā sociālajos medijos
Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās attiecības
Komunikācijas metodes sabiedriskajās attiecībās
Politika un politiskā komunikācija
Starpkultūru komunikācija un globālais mārketings    
Komunikācijas vadīšana un sabiedriskās attiecības Eiropā 
Zīmola komunikācija
Sabiedrisko attiecību dizains
Mūsdienu žurnālistikas un sabiedrisko attiecību mijiedarbība 
Sabiedrisko attiecību pētniecības metodes 
Sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, privātajā un sabiedriskajā sektorā 
Publisko attiecību attīstības tendences komunikācijas zinātnē 
Korporatīvās reputācijas vadība
Vietas zīmolvedība
Personības zīmola komunikācija
Organizāciju vadīšana
Stratēģiskā vadība 
Vadības psiholoģija 
Valsts, privātā un sabiedriskā sektora partnerības principi 
Valodas prakse masu komunikācijā 
Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes metodes (sponsorēšana, mecenātisms, ziedojumi utt.) 
Projektu laboratorija

Prakse 
Maģistra darbs

 

RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju programmas raksturojums par 2017./2018.studiju gadu


Reģistrējoties augstākā līmeņa studiju programmām, personām, kurām bakalaura grāds iegūts citās zinātņu nozarēs (ne sociālajās vai citās radniecīgās zinātnēs), pirmā studiju gada laikā jāapgūst izlīdzinošais studiju kursu modulis (ievadmodulis) 10 KP apjomā. 

Studijas pilna laika vakara nodaļā notiek katru pirmdienu, otrdienu, trešdienu un katru otro vai trešo ceturtdienas vakaru no plkst. 18.00 - 21.10.

Aicinām iepazīties arī ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikšanās kārtību un konsultācijām sadaļā Uzņemšana, kā arī uzzināt vairāk par studiju maksas atlaidēm un kredītiem.

ATLAIDES

Atlaides

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png