Sabiedrisko attiecību vadība

PIETEIKTIES

Par programmu

Studiju programma piedāvā apgūt padziļinātas zināšanas sabiedriskajās attiecībās, nodrošinot nepieciešamās iemaņas komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadības jomā, vienlaicīgi dodot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sekmīgi vadītu sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību.

 

Studiju virziens Informācijas un komunikācijas zinātnes
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās ar sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs kvalifikāciju
KP 60, 80 vai 90 KP
Studiju forma Pilna laika vakara nodaļa
Valoda Latviešu vai angļu
Studiju maksa  

 

 

Programmas direktors

Glorija_Sarkane - Copy_0.jpg

 

 

 

 

 

 

 


Glorija Sarkane
Tālr.:+371 67626600 
[email protected]

 

Programmas priekšrocības

  • mācības RISEBA Jūs nodrošinās ar praktisku pieredzi un iespēju mācīties no nozares profesionāļiem
  • programmā ietverto priekšmetu kopums sagatavos studējošos jaunrades darbam izvēlētajā jomā
  • RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai
  • studējošiem būs jāizstrādā reāli projekti
  • individuālā pieeja katram studentam
  • elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks
  • plašs atlaižu klāsts

Programmas saturs*

1.gads  

Inovācijas komunikācijā sociālajos medijos
Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās attiecības
Komunikācijas metodes sabiedriskajās attiecībās
Politika un politiskā komunikācija
Starpkultūru komunikācija un globālais mārketings    
Komunikācijas vadīšana un sabiedriskās attiecības Eiropā 
Zīmola komunikācija
Sabiedrisko attiecību dizains
Mūsdienu žurnālistikas un sabiedrisko attiecību mijiedarbība 
Sabiedrisko attiecību pētniecības metodes 
Sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, privātajā un sabiedriskajā sektorā 
Publisko attiecību attīstības tendences komunikācijas zinātnē 
Korporatīvās reputācijas vadība
Vietas zīmolvedība
Personības zīmola komunikācija
Organizāciju vadīšana
Stratēģiskā vadība 
Vadības psiholoģija 
Valsts, privātā un sabiedriskā sektora partnerības principi 
Valodas prakse masu komunikācijā 
Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes metodes (sponsorēšana, mecenātisms, ziedojumi utt.) 
Projektu laboratorija

Prakse 
Maģistra darbs

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai. Studējošiem būs jāizstrādā reāli projekti.

 

Karjeras iespējas

Programma paredzēta potenciālajiem jaunajiem sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību vadītājiem, esošajiem to vadītājiem, speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā. 

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png