Starptautiskais bizness

"To join Master of International Business programme is the best opportunity for students to get an international experience without going abroad. I highly evaluate professionalism of local and guest lecturers who made a truly international atmosphere during the programme – through various workshops, simulations, case studies etc. Here student’s interests and willingness to go deeper in a separate topic prevail over tedious theory. That makes each class special – intensive discussions and high involvement of students.
Would you like to be involved in International atmosphere without going abroad? Join RISEBA International Business programme! It is a great opportunity to get in touch not only with lecturers from different countries but also to establish contacts with students from all over the world. Individual approach, highly interactive workshops, practical cases, various projects and simulations and not only – it is all about RISEBA International Business programme. Are you ready to join the club?"

Jelena Polubotka, absolvente

Jelena Polubotka

 

 

 

 

Vairāk atsauksmes par programmu šeit. 


 

Programma ir paredzēta sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Ar iegūto izglītību ir iespējams strādāt jebkurā uzņēmējdarbības sfērā. Darbības lauks ir ļoti plašs – sākot no valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, individuāliem uzņēmumiem, bankām un starptautiskām kompānijām beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu.

logo-bestmasters-2017-2018_0.png

„Starptautiskais bizness” ir viena no labākajām maģistra studiju programmām pēc starptautiskās novērtēšanas un reitinga sistēmas "Eduniversal Ranking 2017" vērtējuma!

„Starptautiskais bizness” – 13. vieta TOP 200 labāko Austrumeiropas maģistra programmu "Eduniversal Ranking 2017" vērtējumā. Vairāk informācijas šeit.

European Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS Augstskola RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām ieguvusi nu jau otro prestižoEuropean Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS. Akreditācija uz 5 gadiem piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai "Eiropas biznesa studijas" un profesionālā maģistra studiju programmai „Starptautiskais bizness”. Vairāk lasi šeit
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds starptautiskajā biznesā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija:

uzņēmumu un iestāžu vadītājs vai projekta vadītājs, vai personāla vadītājs

Iespēja specializēties arī finanšu vadībā.

Studiju valoda: angļu
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros,
DUBULTGRĀDS - iespēja iegūt divus diplomus (RISEBA un partneraugstskolas Francijā vai Vācijā diplomu).
Kredītpunkti:     60 ( + 80 vai 90)
ECTS: 90 ( + 120 vai 135)
EKI: 7

Studiju forma un maksa

Pieteikties studijām 


iveta_ludviga.jpg

Programmas direktore
Iveta Ludviga, Dr. sc. administr.
Tālr.: +371 67600688
Mob.tālr.: +371 29244831
E - pasts: [email protected] 


Programmas priekšrocības

  • starptautiska akadēmiskā vide - pasniedzēji no Lielbritānijas, Kanādas, Austrijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas, Vācijas, Čehijas, Francijas un citām valstīm. Pasniedzēji paši pēta un pielieto jaunākās tendences un perspektīvas uzņēmējdarbības vadībā, tādējādi palīdzot studentiem iegūt zināšanas un priekšrocības starptautiskā biznesa vidē;
  • studijas kopā ar studentiem ir no dažādām valstīm - iespēja attīstīt studentos globālu biznesa domāšanu, iespēja jau studiju laikā dibināt starptautiskus kontaktus;
  • otrā semestra laikā iespēja izvēlēties vienu no četrām specializācijām - uzņēmuma, personāla, projektu vai finanšu vadītājs;
  • ERASMUS vai dubultgrāda iespējas ārzemju augstskolās;
  • individuāla pieeja studentam;
  • elastīgs studiju un studiju apmaksas grafiks;
  • plašs atlaižu klāsts.

Programmas saturs

Pamatkursi:

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja
Līderība un pārmaiņu vadība
Kultūras diplomātija un pārrunu vadība
Starptautiskās biznesa tiesības
Starptautiskā stratēģiskā vadība
Finanšu analīze vadības lēmumu pieņemšanai
IT un biznesa stratēģiskā sadarbība
Projekta vadība
Inovācija, zināšanu pārvaldība un biznesa modeļi
Biznesa un organizāciju pētniecības metodes
Biznesa analītika
Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu vadībai un personības izaugsmei
Profesionālā prakse
Maģistra darbs

Specializācija: Biznesa vadība

Eksporta menedžments
Starptautiskās finanses
Starptautiskās biznesa operācijas
Starptautiskā uzņēmējdarbība
E-bizness un jaunie mediji
Starptautiskā tirgvedība un komunikācijas

Specializācija: Projektu vadītājs

Projektu izstrāde un komunikāciju vadība
Projekta personāla un pārmaiņu vadība
Projekta risku un kvalitātes vadība
Projekta vadības sistēmas un pieejas
Programmu un projektu portfeļa vadība

Specializācija: Personāla vadītājs

Personāla vadības funkcijas
Personāla stratēģiskā plānošana
Darba tiesības
Apmācība, mācīšanās un talantu vadība
Personāla informācijas sistēmas
Organizāciju un vadīšanas psiholoģija
Koučings, mentorings un supervīzija

Specializācija: Finanšu vadītājs

Vadības grāmatvedība
Korporatīvās finanses un uzņēmuma vērtības palielināšana
Starptautiskās finanses
Portfeļa vadība un analīze
Starptautiskā banku sistēma un finanšu tirgus
Finanšu tirgu analīze un labklājības plānošana

Programme faculty (pdf)
Graduates references (pdf)

Iestāšanās nosacījumi

Pretendentam jābūt vismaz profesionālā bakalaura līmeņa vai 2. līmeņa profesionālajai izglītībai un atbilstošām angļu valodas zināšanām.

Uzņemšanas nosacījumi aprakstīti mājas lapas sadaļā Uzņemšana. Papildus norādītajiem dokumentiem, studiju pretendentiem jāuzrāda derīgs IELTS (vismaz 6.5) vai TOEFL (vismaz 550) sertifikāts, vai jākārto angļu valodas eksāmens.

Studiju virzienu akdreditācijas lapa

Studiju programmas raksturojums par 2017./2018. studiju gadu

Reģistrējoties augstākā līmeņa studiju programmām, personām, kurām bakalaura grāds iegūts citās zinātņu nozarēs (ne sociālajās vai citās radniecīgās zinātnēs), pirmā studiju gada laikā jāapgūst izlīdzinošais studiju kursu modulis (ievadmodulis) 10 KP apjomā. 

Studijas pilna laika vakara nodaļā notiek katru otrdienas, trešdienas un ceturtdienas vakaru no plkst. 18.00 līdz 21.10.  Vieslektora vizītes gadījumā ir iespējamas papildus studiju dienas.

Aicinām iepazīties arī ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikšanās kārtību un konsultācijām sadaļā Uzņemšana, kā arī uzzināt vairāk par studiju maksas atlaidēm un kredītiem.

 

Profilējoša un neprofilējoša izglītība.
Iegūsti maģistra grādu jaunā specialitātē!

RISEBA piedāvā unikālu iespēju iegūt maģistra grādu specialitātē, kas nav saistīta ar jūsu 1. līmeņa augstāko izglītību. Ja esat izvēlējies atšķirīgu profesionālo ceļu vai vēlaties iegūt izglītību citā darbības jomā, studiju process nav jāsāk no sākuma. Izvēloties maģistra studiju programmu, varat izlemt par labu jomai, kas nav tieši saistīta ar jūsu iepriekšējo izglītību.

*Profilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas ir vienāda vai radniecīga ar izvēlētās studiju programmas nozari/tematisko grupu. Ja vēlaties stāties maģistra programmā „Starptautiskais bizness”, tad profilējošā izglītībā būs: ekonomika, vadībzinības, uzņēmējdarbība, biznesa vadība u.tml.

*Neprofilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas nav radniecīga izvēlētās studiju programmas nozarei/tematiskajai grupai. Ja vēlaties stāties maģistra programmā „Starptautiskais bizness”, tad neprofilējošā izglītībā būs jebkurā nozarē, izņemot ekonomiku, vadībzinības, uzņēmējdarbību, biznesa vadību u.tml.

Pretendentiem ar neprofilējošo izglītību, papildus pamatprogrammai, tiek piedāvāts apgūt ievadmoduli tālmācības formā (par papildus maksu 1 KP - 70 EUR):

Ievadmodulis:
•Ekonomika (2 KP)
•Grāmatvedība un finanses (2 KP)
•Skaitliskās metodes biznesā (2 KP)
•Vadībzinību un stratēģijas pamati (2 KP)
•Mārketinga pamati(2 KP)

ATLAIDES

Atlaides

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png