Starptautiskais bizness

PIETEIKTIES

Par programmu

Programmas mērķis ir  attīstīt studējošiem padziļinātas zināšanas un profesionālu kompetenci, lai veiksmīgi darbotos mainīgā starptautiskā biznesa vidē, dibinātu un/vai vadītu uzņēmumu, cilvēkresursus vai finanses. 
Programma piedāvā dubult-diploma iespējas: iegūt papildus RISEBA diplomam arī maģistra diplomu no vienas no partner-augstskolām Francijā vai Vācijā.  Vairāk lasi šeit 
 

epas Augstskola RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām ieguvusi  prestižo European Foundation for Management (EFMD) programmu akreditāciju EPAS.  Akreditācija uz 5 gadiem piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai "Eiropas biznesa studijas" un profesionālā maģistra studiju programmai „Starptautiskais bizness”. Vairāk lasi šeit

 

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds starptautiskajā biznesā  ar profesionālo kvalifikāciju organizāciju vadītājs vai projekta vadītājs
KP/ECTS 60 vai 80 KP/90 or 120 ECTS
Studiju forma Pilna laika klātiene
Valoda Angļu
 

 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.

Studiju maksa  
 
Studiju maksa 2021/2022. studiju gadam

 

Programmas direktors

 

iveta_ludviga.jpg


Iveta Ludviga, Dr. sc. administr., profesore
Tālr.: +371 67600688
Mob.tālr.: +371 29244831
E - pasts: iveta.ludviga@riseba.lv 

 

Programmas saturs*

1.Modulis: Starptautiskā biznesa vide 2. modulis: Vadība un analītika

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja
Līderība un pārmaiņu vadība
Kultūras diplomātija un pārrunu vadība
Starptautiskā stratēģiskā vadība
Starptautiskās biznesa tiesības
Finanšu analīze vadības lēmumu pieņemšanai
Inovācija un biznesa modeļi
Projekta vadība
Personības attīstība un līderu kompetences

Biznesa un organizāciju pētniecības metodes
Biznesa analītika
IT un biznesa stratēģiskā sadarbība
Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu vadībai un personības izaugsmei
Risku vadība

3. modulis: profesionālā specializācija (iespēja izvēlēties vienu no 4 specializācijām saņemot atbilstošu profesionālo kvalifikāciju)  

Specializācija - Biznesa vadība

Specializācija - Projektu vadība

Eksporta menedžments
Starptautiskās biznesa operācijas
Organizāciju dizains
Starptautiskā zīmolvedība
E-bizness un jaunie mediji
Starptautiskā tirgvedība un komunikācijas

Projektu izstrāde un komunikāciju vadība
Projekta personāla un pārmaiņu vadība
Projekta risku un kvalitātes vadība
Projekta vadības sistēmas un pieejas
Programmu un projektu portfeļa vadība

Specializācija - Personāla vadība Specializācija – Starptautiskās finases

Personāla vadības funkcijas
Darba tiesības
Organizāciju un vadīšanas psiholoģija
Koučings, mentorings un supervīzija
Organizāciju dizains

Korporatīvās finanses un uzņēmuma vērtības palielināšana
Vadības grāmatvedība
Starptautiskās finanses
Portfeļa vadība un analīze
Organizāciju dizains 
Finanšu tirgu analīze un labklājības plānošana
4. Modulis: Prakses un Maģistra darbs  
Profesionālā prakse 
Maģistra darbs
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Starptautiska akadēmiskā vide - pasniedzēji no Lielbritānijas, Kanādas, Austrijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas, Vācijas, Čehijas, Francijas un citām valstīm. Pasniedzēji paši pēta un pielieto jaunākās tendences un perspektīvas uzņēmējdarbības vadībā, tādējādi palīdzot studentiem iegūt zināšanas un priekšrocības starptautiskā biznesa vidē. Studijas kopā ar studentiem ir no dažādām valstīm - iespēja attīstīt studentos globālu biznesa domāšanu, iespēja jau studiju laikā dibināt starptautiskus kontaktus. Otrā semestra laikā iespēja izvēlēties vienu no četrām specializācijām - uzņēmuma, personāla, projektu vai finanšu vadītājs.

 

Karjeras iespējas

Programma ir paredzēta sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Ar iegūto izglītību ir iespējams strādāt jebkurā uzņēmējdarbības sfērā. Darbības lauks ir ļoti plašs – sākot no valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, individuāliem uzņēmumiem, bankām un starptautiskām kompānijām beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu.

 

Maģistra studiju programmas "Starptautiskais bizness" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png