Starptautiskais bizness

PIETEIKTIES

Par programmu

 

epas Augstskola RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām ieguvusi nu jau otro prestižoEuropean Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS. Akreditācija uz 5 gadiem piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai "Eiropas biznesa studijas" un profesionālā maģistra studiju programmai „Starptautiskais bizness”. Vairāk lasi šeit

 

Studiju virziens Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds starptautiskajā biznesā ar uzņēmumu un iestāžu vadītājs vai projekta vadītājs, vai personāla vadītājs kvalifikāciju
KP 60, 80 vai 90 KP
Studiju forma Pilna laika vai nepilna laika klātiene
Valoda Angļu
Studiju maksa  

Ja esat izvēlējies atšķirīgu profesionālo ceļu vai vēlaties iegūt izglītību citā darbības jomā, studiju process nav jāsāk no sākuma. Izvēloties maģistra studiju programmu, varat izlemt par labu jomai, kas nav tieši saistīta ar jūsu iepriekšējo izglītību.

*Profilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas ir vienāda vai radniecīga ar izvēlētās studiju programmas nozari/tematisko grupu. Piemēram, vēlaties stāties „Uzņēmējdarbības vadība” maģistra programmā, tad profilējošā izglītībā būs: ekonomika, vadībzinības, uzņēmējdarbība, biznesa vadība u.tml.

*Neprofilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas nav radniecīga izvēlētās studiju programmas nozarei/tematiskajai grupai. Piemēram, vēlaties stāties „Uzņēmējdarbības vadība” maģistra programmā, tad neprofilējošā izglītībā būs jebkura, izņemot ekonomika, vadībzinības, uzņēmējdarbība, biznesa vadība u.tml.

 

Programmas direktors

 

iveta_ludviga.jpg


Iveta Ludviga, Dr. sc. administr.
Tālr.: +371 67600688
Mob.tālr.: +371 29244831
E - pasts: [email protected] 

 

Programmas saturs*

Pamatkursi Specializācija - Biznesa vadība

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja
Līderība un pārmaiņu vadība
Kultūras diplomātija un pārrunu vadība
Starptautiskās biznesa tiesības
Starptautiskā stratēģiskā vadība
Finanšu analīze vadības lēmumu pieņemšanai
IT un biznesa stratēģiskā sadarbība
Projekta vadība
Inovācija, zināšanu pārvaldība un biznesa modeļi
Biznesa un organizāciju pētniecības metodes
Biznesa analītika
Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu vadībai un personības izaugsmei
Profesionālā prakse
Maģistra darbs

Eksporta menedžments
Starptautiskās finanses
Starptautiskās biznesa operācijas
Starptautiskā uzņēmējdarbība
E-bizness un jaunie mediji
Starptautiskā tirgvedība un komunikācijas

Specializācija - Projektu vadītājs

Specializācija - Personāla vadītājs

Projektu izstrāde un komunikāciju vadība
Projekta personāla un pārmaiņu vadība
Projekta risku un kvalitātes vadība
Projekta vadības sistēmas un pieejas
Programmu un projektu portfeļa vadība

Personāla vadības funkcijas
Personāla stratēģiskā plānošana
Darba tiesības
Apmācība, mācīšanās un talantu vadība
Personāla informācijas sistēmas
Organizāciju un vadīšanas psiholoģija
Koučings, mentorings un supervīzija

Specializācija - Finanšu vadītājs  

Vadības grāmatvedība
Korporatīvās finanses un uzņēmuma vērtības palielināšana
Starptautiskās finanses
Portfeļa vadība un analīze
Starptautiskā banku sistēma un finanšu tirgus
Finanšu tirgu analīze un labklājības plānošana

 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Studiju metodes

Starptautiska akadēmiskā vide - pasniedzēji no Lielbritānijas, Kanādas, Austrijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas, Vācijas, Čehijas, Francijas un citām valstīm. Pasniedzēji paši pēta un pielieto jaunākās tendences un perspektīvas uzņēmējdarbības vadībā, tādējādi palīdzot studentiem iegūt zināšanas un priekšrocības starptautiskā biznesa vidē. Studijas kopā ar studentiem ir no dažādām valstīm - iespēja attīstīt studentos globālu biznesa domāšanu, iespēja jau studiju laikā dibināt starptautiskus kontaktus. Otrā semestra laikā iespēja izvēlēties vienu no četrām specializācijām - uzņēmuma, personāla, projektu vai finanšu vadītājs.

 

Karjeras iespējas

Programma ir paredzēta sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Ar iegūto izglītību ir iespējams strādāt jebkurā uzņēmējdarbības sfērā. Darbības lauks ir ļoti plašs – sākot no valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, individuāliem uzņēmumiem, bankām un starptautiskām kompānijām beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

 

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048 
Tālrunis: + 371 67 500 265 
Mob: + 371 26465351
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_info

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png