Kvalifikācija personāla vadītājs

PIETEIKTIES

Par programmu

European Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS Augstskola RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām ieguvusi nu jau otro prestižoEuropean Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS. Akreditācija uz 5 gadiem piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai "Eiropas biznesa studijas" un profesionālā maģistra studiju programmai „Starptautiskais bizness”. Vairāk lasi šeit

Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas personāla vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt operacionālās un stratēģiskās cilvēku resursu vadības jomā.

Programma sagatavo personāla vadītājus – speciālistus, kuri spējīgi formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālā kvalifikācija Personāla vadītājs
Studiju forma Pilna laika vai nepilna laika klātiene
Valoda Angļu
Studiju maksa  

 

Programmas saturs*

   

Starptautiskās komerctiesības
Kulturālā diplomātija un pārrunas
Starptautiskā stratēģiskā vadībzinība
Finanšu analīze lēmumu pieņemšanai
Informāciju sistēmu vadība un IT aplikācijas
Projektu vadība
Līderība un pārmaiņu vadība
Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu vadībai un personības izaugsmei
Atvērtā inovācija, kreativitāte, zināšanas
Pētniecības metodes biznesā un organizācijās

Personāla stratēģiskā plānošana
Apmācība, mācīšanas un talantu vadība
Darbinieku attiecības un iesaistīšanās
Darba tiesības 
Personāla informācijas sistēmas 
Organizāciju un vadīšanas psiholoģija
Koučings, mentorings un supervīzija

Profesionālā prakse

Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png