Kvalifikācija projekta vadītājs

PIETEIKTIES

Par programmu 

Studiju programmas mērķis ir dot nozīmīgu ieguldījumu projektu vadīšanas kā disciplīnas attīstībai Latvijā, izglītot kvalificētus projektu vadības speciālistus, sniegt studējošiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un sekmēt teorētisko atziņu praktisko pielietojamību projektu vadības jomā.

Profesionālā kvalifikācija Projekta vadītājs
Studiju forma Pilna laika vai nepilna laika klātiene
Valoda Angļu
Studiju maksa  

 

Programmas saturs*

   

Starptautiskā biznesa vide
Starptautiskās komerctiesības
Ilgtspējīga organizācijas attīstība
Kulturālā diplomātija un pārrunas
Starptautiskā stratēģiskā vadībzinība
Finanšu analīze lēmumu pieņemšanai
Informāciju sistēmu vadība un IT aplikācijas
Projektu vadība
Līderība un pārmaiņu vadība
Māksla personības izaugsmei
Atvērtā inovācija, kreativitāte, zināšanas
Pētniecības metodes

Projekta izstrāde un komunikācijas vadība
Personāla un projekta izmaiņu vadība
Projekta kvalitātes un risku vadība
Projekta vadības sistēmas un pieejas
Programmu un projektu portfeļa vadība

Profesionālā prakse

Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png