Kvalifikācija uzņēmumu un iestāžu vadītājs

PIETEIKTIES

Par programmu

Programma ir paredzēta sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Ar iegūto izglītību ir iespējams strādāt jebkurā uzņēmējdarbības sfērā. Darbības lauks ir ļoti plašs – sākot no valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, individuāliem uzņēmumiem, bankām un starptautiskām kompānijām beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu.

Profesionālā kvalifikācija Uzņēmuma un iestāžu vadītājs
Studiju forma Pilna laika vai nepilna laika klātiene
Valoda Angļu
Studiju maksa  

 

Programmas saturs*

 

Biznesa pētniecības metodes
Projekta vadība
Elektroniskā komercija un jaunie mediji
Korporatīvā vadība un sociālā atbildība
Līderība un pārmaiņu vadība
Mācību organizēšana un zināšanu pārvaldība
Starptautiskā biznesa vide
Uzņēmējdarbības finanses
Starptautisko organizāciju vadība
Starptautiskā stratēģiskā vadība
Starptautiskā tirgvedība un komunikācijas
Starptautiskā personāla vadība
Starptautiskā uzņēmējdarbība un inovācijas
Starptautiskās biznesa operācijas
Pakalpojumu pārvaldība

Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2020/2021. studiju gadam

 

Iespējams studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png