Uzņēmējdarbības vadība

"Vislabākais, ka lielākoties maģistra studiju programmas RISEBA notiek vakaros, un es to lieliski varēju apvienot ar darbu. Savas ideālās maģistra darba tēmas meklējumos paņēmu vairākus akadēmiskos studiju pārtraukumus, jo negribēju maģistra darbu rakstīt vienkārši ķeksīša pēc. Tieši tolaik sāku aizrauties ar digitālo mārketingu – tā arī kļuva mana studiju darba, bet vēlāk arī nodarbošanās galvenā tēma."

Egils Boitmanis, absolvents „Infinitum 8” un „Digital Journey” valdes priekšsēdētājs

Botmanis-RISEBA.jpg

Vairāk atsauksmes par programmu šeit


Par programmu

Uzņēmējdarbības vadība pretendentiem ar profilējošo izglītību

Studiju programmas apguve paredzēta personām, kuras ir ieguvušas augstāko profilējošo (uzņēmējdarbības, ekonomikas jomā) izglītību.

Programma sniedz studējošiem stratēģisku skatījumu uz uzņēmumu vadību, padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus radošai uzņēmējdarbībai Latvijā un ārvalstīs.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (studiju virzienu akdreditācijas lapa)
Studiju valoda: latviešu
Starptautiskās iespējas:  viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros

Studiju forma un maksa

 Pieteikties studijām 


Sluka_up.jpg

 

Programmas direktore:
Inese Slūka
Tālr: +371 67807958
Mob. tālr: +371 25773358
[email protected]

 

 


Programmas priekšrocības

  • Mācības RISEBA Jūs nodrošinās ar praktisku pieredzi un iespēju mācīties no nozares profesionāļiem
  • programmā ietverto priekšmetu kopums sagatavos studējošos jaunrades darbam izvēlētajā jomā
  • studējošiem būs jāveido reāli projekti, kas paaugstinās mūsu absolventu priekšrocības darba tirgū
  • RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs.
  • individuālā pieeja katram studentam
  • elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks
  • plašs atlaižu klāsts

Programmas saturs

Ievadmodulis:
Uzņēmum
s un vide (Vispārējās zināšanas, kas nepieciešamas biznesa vadībā):
Vadībzinību un marketinga pamati
Ekonomikas teorētiskie aspekti
Grāmatvedība un finanses
Skaitliskās metodes biznesā
Stratēģisko vadībzinību pamati (Projekts)

Starptautiskā ekonomika
Vadīšanas psiholoģija un līderība
Korporatīvā sociālā atbildība
Skaitliskās metodes biznesā
Komerctiesības
Finanšu pārvaldība
Finanšu tirgi
Biznesa stratēģija un konkurētspēja
Starptautiskā marketinga vadīšana
IT sistēmu pārvaldība
Ražošanas un pakalpojumu procesu vadīšana
Starptautiskā personāla vadība
Biznesa un marketinga procesu vadība e-vidē
Inovācija un intelektuālā īpašuma aizsardzība
Loģistika/piegādes ķēdes vadīšana
Projekta vadīšana
Pētnieciskā darba metodoloģija

Profesionālā prakse/projekts

Maģistra darbs 

RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju virzienu akdreditācijas lapa

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS par 2017./2018. studiju gadu

ATLAIDESAtlaides

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png