RISEBA studējošo kreditēšanas iespējas

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA PIEDĀVĀ IZMANTOT

•    valsts garantēto studiju un/vai studējošo kredītu no AS "Swedbank Latvija"
•    komerckredītu sadarbībā ar AS “SEB banka”


Studiju un/vai studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

Studiju kredīts - aizdevums studējošajiem no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, lai segtu maksu par studijām akreditētā un licencētā studiju programmā.

Studiju kredītu var saņemt gan pilna laika studējošie, gan nepilna laika studējošie. 

 • Kredītam var pieteikties gan ES/EEZ pilsoņi un nepilsoņi, gan Eiropas Kopienas pastāvīgie iedzīvotāji, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja studijām Latvijas akreditētu un licencētu augstskolu studiju programmās.
 • Studiju maksa tiek piešķirta pilnā apmērā.
 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams.
 • Esošie studiju un studējoša kredīti neierobežo kredīta saņemšanu studiju turpināšanai.
 • Vienlaikus var tikt piešķirts vienas studiju programmas apguvei.
 • Kredīta summa tiek pārskaitīta uz mācību iestādes kontu divas reizes gadā.


Kāds ir Valsts galvoto studiju kredītu pieteikšanās process augstskolā RISEBA ( AS "Swedbank Latvija")?

 • Jānoslēdz līgums ar RISEBA augstskolu.
 • Jāaizpilda iesniegums RISEBA augstskolā, lai augstskola RISEBA varētu Tevi imatrikulēt un ievadīt datus VIIS sistēmā (dati tiek ievadīti 3 darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas) bez pirmās iemaksas par studijām saņemšanas.
 • Jāaizpilda elektronisko pieteikuma formu Swedbank mājaslapā par valsts galvoto studiju kredītu: https://www.swedbank.lv/private/credit/loans/study
 • Banka izskata kredītpieteikumu (parasti līdz 5 darba dienām, kopš augstskola ir ievadījusi datus VIIS sistēmā) un pieņem lēmumu apstiprināt vai noraidīt to, informējot studentu par lēmumu.
 • Ja kredītpeiteikums ir apstiprināts, tad nepieciešams parakstīt līgumu ar Swedbank. To var izdarīt ar eParakstu internetbankā vai klātienē Swedbank filiālē.
 • Ja kredītpeiteikums ir noraidīts, tad studentam nekavējoties ir jāsazinās ar RISEBA augstskolas klientu apkalpošanas centru.
 • Pēc studiju kredīta līguma parakstīšanas Swedbank veic pārskaitījumu mācību iestādei.
 •  

Studējošo kredīts - aizdevums studējošajiem no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, lai nodrošinātu studējošo sociālās vajadzības. 

 • Studējošā kredītu var saņemt gan pilna laika studējošie, gan nepilna laika studējošie. 
 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams
 • Pēc MK Nr.231 noteikumiem Studējošā kredīta apmērs vienam studējošam mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru kredītlīguma noslēgšanas brīdī, reizinātu ar koeficientu 0,8 (noapaļota summa līdz veselam skaitlim).
 • Studējošo kredīts tiek ieskaitīts kredītņēmēja norēķinu kontā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu).

Studējošajam kredītam vari pieteikties caur Swedbank mājaslapu vai Swedbank filiālē.
 

Kredīti EUR

Students

Valsts

Studiju kredīta procentu maksājums Studentam studiju laikā nav jāmaksā procenti par valsts galvoto studiju kredītu Valsts studiju laikā maksā studenta vietā procentus par studiju kredītu
Studējošā kredīta procentu maksājums Studentam studiju laikā ir jāmaksā procenti par studiju kredīta izmantošanu Valsts studiju laikā nemaksā studenta vietā procentus
Procentu likme

Kredītu procentu likme ir mainīga. Likmi veido fiksētā daļa, kas nepārsniedz 3,5 % gadā, un mainīgā daļa EURIBOR vai tai līdzvērtīgs finanšu naudas tirgus indekss. Ja procentu likmes mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad procentu likmes apmērs ir vienāds ar procentu likmes fiksēto daļu.
Ja kredītu atmaksas laikā minētā likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par pieciem procentiem gadā, kredītņēmējs maksā piecu procentu likmi gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

Kredītņēmējiem, kuri tiek eksmatrikulēti (izslēgti) bez diploma, starpību starp likmēm, ja tā ir virs pieciem procentiem, nesedz (izņemot eksmatrikulētos kredītņēmējus pēc doktora studiju programmas apguves).

Kredītu atmaksa

Studiju kredīta pamatsummas un procentu atmaksa sākas ar 12 mēnesi pēc studiju programmas pabeigšanas (iegūts diploms). 
Studenta eksmatrikulācijas (izslēgšanas) gadījumā procenti jāsāk atmaksāt  sākot ar nākamo mēnesi pēc eksmatrikulācijas (izslēgšanas), savukārt pamatsummas atmaksa jāveic ar trešo mēnesi pēc eksmatrikulācijas (izslēgšanas).

Studējošā kredīta pamatsummas atmaksa sākas ar 12 mēnesi pēc studiju programmas pabeigšanas (iegūts diploms) un turpinās procentu atmaksa.
Studenta eksmatrikulācijas (izslēgšanas) gadījumā pamatsummas atmaksa jāveic ar trešo mēnesi pēc eksmatrikulācijas (izslēgšanas).

 

Komerckredīts
Komerckredīts – aizdevums studējošajiem no kredītiestādes līdzekļiem bez valsts vārdā sniegta galvojuma, (AS "SEB banka"), lai segtu maksu par studijām. Komerckredītu var saņemt gan pilna laika studējošie, gan akreditētajās gan licencētas studiju programmās. Komerckredīts tiek izmaksāts 2 reizes gadā uz augstskolas norēķinu kontu.
 

Kontakti

PAPILDINFORMĀCIJU PAR STUDIJU UN/VAI STUDĒJOŠĀ KREDĪTU AR VALSTS VĀRDĀ SNIEGTU GALVOJUMU VARI MEKLĒT:

PAPILDINFORMĀCIJU PAR KOMERCKREDĪTIEM VARI MEKLĒT:

Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā SEB banka mājas lapā www.seb.lv
Altum mājas lapā Swedbank A/S www.swedbank.lv
Swedbank mājaslapā  
Likumi.lv mājas lapā  

 

1

Lai uzzinātu plašāku informāciju spied šeit

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png