RISEBA studējošo kreditēšanas iespējas

 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA piedāvā izmantot:

  • studiju un/vai studējošo kredītu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.
  • komerckredīts(sadarbībā ar Swedbanka, SEB banka, Nordea banka)

Lai pieteiktos studiju kredītam un studējošo kredītam ar valsts vārdā sniegtu galvojumu personai ir jābūt jau studentam ar piešķirtu studējošā statusu (ir veikta reflektanta imatrikulācija). Lai augstskola to varētu veikt, ir jābūt noslēgtam studiju līgumam un ir jābūt samaksātam Studiju maksas maksājumu grafika pirmajam maksājumam.

Studiju un/vai studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

Studiju kredīts (EUR) – aizdevums studējošajiem no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, lai segtu maksu par studijām. Studiju kredītu var saņemt gan pilna laika studējošie, gan nepilna laika studējošie visās akreditētajās studiju programmās. Kredīts tiek izmaksāts 2 reizes gadā uz augstskolas norēķinu kontu. Studiju kredīta procentu likme ir mainīga (sk.tabulu). Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie – Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība – ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Studējošā kredīts (EUR)– aizdevums studējošajiem no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, lai nodrošinātu studējošo sociālās vajadzības. Studējošā kredītu var saņemt tikai pilna laika studējošie visās akreditētajās studiju programmās. Studējošā kredīta procentu likme ir mainīga (sk.tabulu).

Kredīti EUR

Students

Valsts

Studiju kredīta procentu maksājums Studentam studiju laikā nav jāmaksā procenti par studiju kredīta izmantošanu (bezprocenta kredīts) Valsts studiju laikā maksā studenta vietā visus procentus par studiju kredīta izmantošanu
Studējošā kredīta procentu maksājums Studentam studiju laikā ir jāmaksā visi procenti par studiju kredīta izmantošanu Valsts studiju laikā nemaksā studenta vietā procentus
Procentu likme

Kopējā % likme = izsoles likme + 6 mēn. EURIBOR*
Kopējai % likmei ir noteikts max apjoms - 5% gadā.

Kredītu atmaksa Studiju/studējošo kredīta atmaksa sākas ar 12 mēnesi pēc studiju programmas pabeigšanas (iegūts diploms) vai studenta eksmatrikulācijas (izslēgšanas) gadījumā ar 3 mēnesi

* gada kopējās procentu likmes mainīgā daļa, kas mainās ik pa 6 mēnešiem. EURIBOR vērtības aprēķina Valsts Kase divas reizes gadā – janvārī un jūlijā

Nodrošinājums - lai saņemtu studiju un/vai studējošā kredītu, ir nepieciešams nodrošinājums. Kā nodrošinājums var kalpot fiziskas personas galvojums vai pašvaldības galvojums. Fiziskās personas galvojuma vietā studējošais var piedāvāt Bankai ķīlā arī citu nodrošinājumu - nekustamo īpašumu vai vērtspapīrus.

Prasības fiziskai personai kā galvotājam:

  • Pilngadīga rīcībspējīga persona, LR pilsonis vai persona ar LR nepilsoņa pasi;
  • Galvotāja ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā;
  • Galvotājs var galvot par vairākiem studiju un/vai studējošā kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem tiek sniegts galvojums;
  • Persona, kura pati saņem vai atmaksā no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu studiju un/vai studējošā kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40% no kopējiem mēneša ienākumiem.

 

Komerckredīts

Komerckredīts – aizdevums studējošajiem no kredītiestādes līdzekļiem bez valsts vārdā sniegta galvojuma, lai segtu maksu par studijām. Komerckredītu var saņemt gan pilna laika studējošie, gan akreditētajās gan licenzētas studiju programmās. Komerckredīts tiek izmaksāts 2 reizes gadā uz augstskolas norēķinu kontu.

Par komerckredīta izmantošanu studējošam ir jāmaksā kredītiestādei procenti katru mēnesi, sākot ar pirmo mēnesi pēc komerckredīta izsniegšanas, kas tiek aprēķināti no faktiski izsniegtās un neatmaksātās aizdevuma pamatsummas. Kredīta pamatsummas atmaksa tiek uzsākta sākot ar 12. mēnesi pēc studiju pabeigšanas (iegūts diploms) un tiek veikta saskaņā ar grafiku 10 gadu laikā.

Nodrošinājums - lai saņemtu studiju un/vai studējošā kredītu, ir nepieciešams nodrošinājums. Kā nodrošinājums var kalpot fiziskas personas galvojums vai pašvaldības galvojums. Fiziskās personas galvojuma vietā studējošais var piedāvāt Bankai ķīlā arī citu nodrošinājumu – piemēram nekustamo īpašumu. Par nodrošinājumu kredītam kalpo gan studenta, gan studenta galvotāja ikmēneša ienākumi. Galvotājs nav nepieciešams, ja Tev ir patstāvīgi ienākumi virs 300 EUR mēnesī (pēc nodokļu nomaksas).

Papildinformāciju par studiju un/vai studējošā kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu vari meklēt:

Papildinformāciju par komerckredītiem vari meklēt:

Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā www.izm.gov.lv SEB banka mājas lapā www.seb.lv
Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā www.sf.gov.lv Swedbank A/S www.swedbank.lv
SEB banka mājas lapā sadaļā Kredīti studentiem ar valsts vārda sniegtu galvojumu  

 

Papildus informāciju par kredītiem, to atmaksu, likmēm un daudz ko citu vari apskatīt SEB bankas prezentācijas materiālā.

Swedbank piedāvā ātri un ērti noformējamu studiju kredītu bez valsts galvojuma. Aprēķināt savu ikmēneša maksājumu un pieteikties konsultācijai sev ērtā laikā iespējams Swedbank mājas lapā.

IESPĒJA SALĪDZINĀT STUDIJU KREDĪTUS - www.kreditiem.lv


Kontakti

Pieteikties studiju un/vai studējošā kredītam ar valsts vārdā sniegto galvojumu var RISEBA augstskolas Informācijas centrā.  

Tālrunis:+ 371 67 500 265
E-pasts: [email protected]
E-pasts: [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png