Studiju virzienu akdreditācijas lapas

Saskaņā ar 2018. gada 21. jūnija likumu ,,Grozījumi Augstskolu likumā” (pieejams šeit), studiju virzienu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk, kā tas ir noteikts šo noteikumu 48. punktā.

Jaunu akreditācijas lapu izsniegšana nav nepieciešama, jo termiņi ir noteikti minētajā likumā:

  • studiju virzienus “Ekonomika”, “Informācijas un komunikācijas zinātnes” un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditēt ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim;
  • studiju virzienu “Arhitektūra un būvniecība” akreditēt ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim;
  • studiju virzienu “Mākslas” akreditēt ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim;

Vairāk informācijas šeit.

Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība

Up_!.PNG

 

Informācijas un komunikācijas
zinātnes

Informācijas un komunikācijas zinātnes

 

Māksla

 

Māksla

 

Arhitektūra

Arhitektūra

 

Ekonomika

Ekonomika

 

Profesionālās maģistra programmas "Starptautiskais bizness" EPAS akreditācija

EPAS 2014 MIB.JPG

Lielo datu analīze

Lielie%20dati.PNG

Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana
Jaunu%20uz%C5%86%C4%93mumu%20izaugsme%20un%20finans%C4%93%C5%A1ana.PNG

 

 

 


Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu

Studiju virziena "Ekonomika" pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu

Studiju virziena "Informācijas un komunikācijas zinātnes" pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu

Studiju virziena "Mākslas" pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu

Studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018. studiju gadu

Doktorantūras programmas "Biznesa vadība" pašnovērtējuma ziņojums par 2016. gadu

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png