Studentu konference "Mainīgā pasaule - jaunu risinājumu meklējumos"

RISEBA Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konference "Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos". Konferences valodas – latviešu, krievu, angļu. 

Konferences atklāšana

 

Zoom links

https://us02web.zoom.us/j/87437630586?pwd=VjIwQllkUXA1ejM5TDA2dHhzaGhaZz09

Meeting ID: 874 3763 0586

Passcode: 112854

10:00 – 10:10 Konferences atklāšana, rektore profesore Dr. oec. Tatjana Vasiljeva
10:10 – 10:40

Rasa Šmite, Dr. sc. soc., Profesore Audiovizuālo mediju mākslā Liepājas universitātē, vecākā pētniece Liepājas universitātes Mākslas Pētījumu laboratorijā, māksliniece un Jauno mediju kultūras centra RIXC dibinātāja.

"Reālā virtualitāte. Jaunas pieredzes un nākotnes izaicinājumi imersīvo tehnoloģiju un mediju mākslas pētniecībā"

10:40 – 10:50 Pārtraukums
10:50 – 11:20
Valērijs Dombrovskis, Doktora grāda kandidāts psiholoģijā, Latvijas Kiberpsiholoģijas asociācijas valdes loceklis.

"Starpdisciplināra zinātne par kiberpasauli"

Konferences programma

11:30
 

Sekcija: Biznesa psiholoģija / Cilvēkresursu vadība / Mārketings un ekonomika.

Komisija: Dr. paed. Raina Vīra, Mg. oec. Rasa Pēce

 

Zoom links

https://us02web.zoom.us/j/81090053432?pwd=RDZzTTRFaWM5UU9ocW1XMDM2L1ZJZz09

Meeting ID: 810 9005 3432

Passcode: 544367

11:30 11:45 Edgars Zaikovskis, Projekta vadītājs kā projekta veiksmes faktors, MA "Projekta vadība"
11:45 – 12:00 Anna Allena, Sociālā uzņēmuma "Barboleta" motivācijas analīze un ieteikumi tās uzlabošanai, UDV
12:00 – 12:15 Daniils Trjahovs, Mazo un vidējo uzņēmumu problēmas Latvijā. UDV
12:15 – 12:30 Alberts Špariņš, ES struktūrfondu izmantošana uzņēmuma attīstībai, UDV
12:30 – 12:45 Justīna Teličena, Darba un privātās dzīves līdzsvars attālinātā darba apstākļos, BP
12:45 – 13:00 Lorena Loseva, Personāla darba dzīves kvalitāte paaugstināšana organizācijā "Latvijas Balzams" COVID-19 pandēmijas laikā, BP
13:00 – 13:15 Līga Priedenfelde, Stress attālinātajā darbā SIA X darbiniekiem, BP
13:15 – 13:30 Anna Meiere-Logina, ALLAIS paradokss darījumu izvēlē, BP
13:30 – 13:45 Aļona  Volodjko, Влияние деструктивного лидера на соцально-психологический климат и текучесть кадров. анализ случая, BP
13:45 – 14:00 Arta Mīlīga, Darbinieku apmierinātība ar attālināto darbu uzņēmumā X, BP
14:00 – 14:15 Martin Valentine, Sustainable cosmetics purchasing behaviour in the luxury sector: A study of Taiwan and Singapore, EBS
14:15 – 14:30 Jasmine  Campagnac, Corporate culture in multinational companies as an asset to recruit workers between 20 and 30 years old, EBS
14:30 – 14:45 Lou Delmas, Analysis and recommandations for Louis Vuitton's artification strategy to reach China, EBS
11:30

Sekcija: Sabiedriskās attiecības un reklāma (kursa darbi)

Komisija: Dr. sc. soc. Guna Matule, Dr. hist. Tatjana Bartele

 

Zoom links

https://us02web.zoom.us/j/87896320904?pwd=U2lWRVNpTk9lS01SdGR1SkdxVEYxdz09

Meeting ID: 878 9632 0904

Passcode: 314619

11:30 – 11:45 Evgenija Čerņakova, Анализ имиджа косметических брендов с использованием характеристики "vegan"
11:45 – 12:00 Jelizaveta Petjunina, Plakātu analīze par piesardzības pasākumiem bērniem un koronavīrusu (COVID-19)
12:00 – 12:15 Elīna Apanaseviča, Esošo un potenciālo klientu viedoklis par "Swedbank" reputāciju
12:15 – 12:30 Natālija Judina,  Восприятие рекламы о безопасности на железной дороге населением
12:30 – 12:45 Jelizaveta Čavkina, Uzmanības piesaistīšanas paņēmieni uz žurnāla "Vogue Russia" vāka
12:45 – 13:00 Paula Terehova, Sabiedrības attieksme pret LGBT kopienas attēlojumu reklāmā
13:00 – 13:15 Anna Austra Mālmane, Dalībnieku vērtējums par Vispārējo deju svētku organizēšanu
13:15 – 13:30 Zanda Plaude, Sievietes tēla atspoguļojums uz žurnāla "Santa" pirmā vāka no 2007. gada līdz mūsdienām
11:30

Sekcija: Biznesa psiholoģija / Cilvēkresursu vadība (kursa darbi)

Komisija: Dr. psych. Solveiga Blumberga, Dr. sc. admin. Jūlija Žakemo

 

Zoom links

https://us02web.zoom.us/j/84315343717?pwd=bzlKQm5wUVBzcVVHRWdnMXQ5d3gwdz09

Meeting ID: 843 1534 3717

Passcode: 181528

11:30 – 11:45 Marta Šmite, Darbinieku apmierinātība ar pārmaiņām organizācijā "Multilog Freight"
11:45 – 12:00 Luanda Miķelsone, Darba nespējas lapu ņemšanas cēloņi un to profilakses iespējas organizācijā X
12:00 – 12:15 Annija Stašulāne, Darbinieku lojalitātes pilnveidošanas iespējas uzņēmumā "Lauku tehnika"
12:15 – 12:30 Tince Mūrniece, Patērētāju apmierinātības uzlabošanas iespējas uzņēmumā "AD REM Auto"
12:30 – 12:45 Gerda Eisaka, Specializēto veikalu "Forevers" klientu uzvedība un ieradumi COVID-19 pandēmijas laikā
12:45 – 13:00 Gija Andersone, Augstskolas RISEBA studiju programmas "Biznesa Psiholoģija" studējošo stresa pārvarēšanas stratēģijas attālinātā studiju procesa laikā
13:00 – 13:15 Keita Rikija Kļaviņa, Patērētāja lēmuma pieņemšana par SIA "Loridana" kosmetoloģijas pakalpojumu iegādi
13:15 – 13:30 Aiva Dreimane, Mārketinga koncepcija organizācijas "Prāta Spēles" pakalpojumu virzīšanai tirgū
13:30 – 13:45 Lāsma Bite, Mācībspēku laika menedžments Covid-19 apstākļos augstskolā RISEBA
14:00

Audiovizuālā Mediju māksla

Komisija: Mg. art., Mg. oec. Jānis Holšteins, Mg. art. Jānis Rēdlihs

 

Zoom links

https://us02web.zoom.us/j/81775021595?pwd=a1dQQTRDZmhIeFp0c3gwaVFZOEtEdz09

Meeting ID: 817 7502 1595

Passcode: 407727

 

Ciklā "Ceļš uz skolu…"

 1. "Ceļš uz skolu…" Mārtiņš Šteinbergs (3:16)
 2. "Ceļš uz skolu…" Valērija Ivanova (2:22)
 3. "Ceļš uz skolu…" (Kalpošana) Anna Marija Ivana (10:00)
 

Ciklā "Emocijas"

 1. "Emocijas" (Bezfilma) Toms Tinderovskis (5:16)
 2. "Emocijas" (Cepure) Patriks Struģēvics (7:01)
 3. "Emocijas" Dāniels Ķikuts (3:29)
 4. "Emocijas" Aelita Stepiņa (8:26)
 5. "Emocijas" Sofya Komarova (3:00)
 6. "Emocijas"  Ņikita Tarasovs (4:11)
 

Ciklā "Dokumentālās filmas"

 1. "Dokumentālā filma" Landa Lagzdiņa (5:27)
 2. "Dokumentālā filma" (SILINSHM) Niklāvs Rubenis (22:18)
 

Ciklā "Spēlfilma"

 1. "Spēlfilma" (Thanks for the Light) Maksis Katuļskis, Kristers Kairis, Landa Lagzdiņa, Gabriēla Gudeiķe (14:00)
 2. "Spēlfilma" (Bunkurs) Valters Borskis, Edijs Elksnis, Kritiāna Matisa (11:52)
Studenti

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png