Kā pieteikties studijām?

Pirms sāc pieteikšanās procesu augstskolā RISEBA, iepazīsties ar aktuālajiem pieteikšanās soļiem un nepieciešamo informāciju.

Pirms uzņemšanas

 • Iepazīsties ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem pamatstudijās
 • Noskaidro kāds ir pamatstudiju piedāvājums, kādas ir studiju programmas uzņemšanas prasības un vai izvēlētajā studiju programmā ir jākārto iestājpārbaudījumi.
 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis ārvalstīs, Tev ir  jāiesniedz izglītības dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra (www.aic.lv) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā pie-šķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. 
 • Reģistrējoties pamatstudiju vai augstākā līmeņa nepilna laika tālmācības studijām atrodoties ārzemēs, izmanto my.riseba.lv (RIS) un tā pielikumā pievieno notariāli apstiprinātās izglītības dokumentu kopijas (iepriekš aizpildot elektronisko pieteikumu) vai dokumentu oriģinālus uzrāda Augstskolas RISEBA pārstāvim, izmantojot video zvanu un sekojot un izpildot visus Augstskolas RISEBA pārstāvja norādījumus un lūgumus attiecībā uz dokumenta autentiskuma pārbaudi.

Iesniedzamie dokumenti:

 1.  jāiesniedz iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 2.  portreta foto dokumenta formātam atbilstošā izmērā; 
 3. jāiesniedz dzīves apraksts (CV) – tikai maģistra studiju reflektantiem;
 4. javeic reģistrācijas maksa 40 EUR (maksājuma uzdevums no internetbankas).
 5. jāiesniedz pases  vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu);

Ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ir jāuzrada visu augstāk minēto dokumentu oriģināli, līdzi ņemot dokumentu kopijas.

Ja pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī būs jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā my.riseba.lv un studiju līguma slēgšanas brīdī uzrāda visu dokumentu oriģinālus. 

Lai pieteiktos studijām doktorantūras studiju programmā Mediju māksla un radošās tehnoloģijas, papildus ir:

 1. jānosūta pētījuma pieteikums RISEBA doktorantūras programmas administratīvajam vadītājam docentam Aigaram Ceplītim uz e-pastu [email protected];
 2. jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās ŠEIT.
 3. Doktora disertācijas pētījuma pieteikuma anketu var lejupielādēt ŠEIT vai saņemt pa e-pastu, sazinoties ar programmas administratīvo direktoru.
KĀ PIETEIKTIES STUDIJĀM TIEŠSAISTĒ?

 

2023./2024. studiju maksa

Pieteikties studijām!

Ja Tev ir kādi jautājumi, aicinām Tevi sazināties ar augstskolas uzņemšanas speciālisti!

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png