Komerczinības

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības programma «Komerczinības» ar kvalifikāciju «Mazumtirdzniecības komercdarbinieks», «Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks», «Rūpniecības komercdarbinieks»
 

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

 Programmas mērķis: sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

PROGRAMMAS SATURS

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana
 • Preču un pakalpojumu pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde un kontrolēšana
 • Tirgus un klienti
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā
 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana
 • Komercdarbība digitālā vidē
 • Komercdarbinieka prakse

REKLĀMAS PAKALPOJUMU KOMERCDARBINIEKS

Programmas mērķis: sagatavot reklāmas pakalpojumu komercdarbinieku, kurš plāno, vada un kontrolē reklāmas risinājumu darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas, ir nodarbināts reklāmas aģentūrās, plašsaziņas un interaktīvās saziņas līdzekļos un uzņēmumos, var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

PROGRAMMAS SATURS

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana
 • Preču un pakalpojumu pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde un kontrolēšana
 • Tirgus un klienti
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Reklāmas pakalpojumu organizēšana
 • Komercdarbība digitālā vidē
 • Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka prakse

RŪPNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

Programmas mērķis: sagatavot rūpniecības komercdarbinieku, kurš ir ražošanas uzņēmuma struktūrvienības darbinieks, kas nodarbojas ar ražošanai nepieciešamo izejvielu aprēķināšanu, plānošanu, sagādi un gatavās produkcijas pārdošanu un virzīšanu tirgū, izprot ražošanas procesu organizācijas pamatprincipus, veic ar loģistiku un preču realizāciju saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus šajās jomās.

PROGRAMMAS SATURS

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana
 • Preču un pakalpojumu pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde un kontrolēšana
 • Rūpniecības ražošanas procesu organizēšana
 • Tirgus un klienti
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Komercdarbība digitālā vidē
 • Rūpniecības komercdarbinieka prakse

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas un otrdienas  – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Trešdienas, ceturtdienas un piektdienas - profesionālo moduļu dienas.

MĀCĪBSPĒKI

Izglītības programmas “Komerczinības” mācībspēku sastāvs ir daudzveidīgs, taču lielākā daļa profesionālo moduļu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par moduli, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no profesionālās karjeras.

Programmas „Komerczinības” mācībspēku sastāvs:

Anatolijs Perlovs

Inese Ozola

Diāna Blaumane

Diāna Lopeta

Aleksandrs Radionovs

Anda Piģēna

Armen Gabrielyan

Tatjana Malahova

Andris Torgāns

Barba Girgensone

Aleksandrs Angars

Kristiāna Liekmane

Ilze Pirktiņa

Jūlija Lase

Oskars Liepa

 

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītību  augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās;
 • turpināt apgūt papildu moduļus atbilstoši nozares nozares "Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas  nozaru moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences;
 • izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros;
 • pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci. 

 

 

 

 

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png