Par programmu

Mācību programma “Interjera dizains” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju: Interjera dizaina speciālists

Mācību programmas mērķis ir sagatavot vidējā līmeņa speciālistu interjera dizaina jomā. Ar iegūto kvalifikāciju absolvents var pastāvīgi un radoši strādāt par dekoratoru - noformētāju, interjera dizaineru, mākslinieku konsultantu. Šīs kvalifikācijas ieguvējs ir spējīgs realizēt skatloga, skatuves noformējuma, interjera u.tml. darbus no idejas un projekta izstrādes līdz tā pilnīgai realizācijai. Interjera dizaineri patstāvīgi projektē un realizē augstvērtīgu interjeru un eksterjeru, strādā interjera dizaina biznesa jomā, orientējas jaunākajās interjera apdares tehnoloģijās un inovatīvos materiālos, sadarbojās ar pasūtītāju gan valsts valodā, gan arī angļu, krievu, franču un vācu vai spāņu valodā, spēj veidot pozitīvu tēlu pas sevis pārstāvēto uzņēmumu, kā arī nes atbildību par sevis realizētajiem projektiem.

Programma

Mācību programmas ietvaros ir ietverti vairāki moduļi, kas dažādo un veicina programmas absolventu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Interjera projektēšanu,
 • Materiālu un tehnoloģiju zinībām,
 • Projektu prezentāciju,
 • Skatlogu noformēšanu,
 • Nozares datorprogrammām.
 • Zīmēšanu, gleznošanu un krāsu mācību.
 • Mākslas un dizaina vēsturisko attīstību, kā arī mūsdienu trendiem,
 • Radošajām darbnīcām.

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas praktisko darbu un mācību prakšu ietvaros skolā, uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz mūsdienīgas un radošas augstskolas, kurā bizness tiekas ar mākslu, bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā.

Programmas saturs

Mācību programmā “Interjera dizains” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti (vidusskolas daļa):

 • Latviešu valoda,
 • Literatūra,
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda),
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda),
 • Matemātika,
 • Informātika,
 • Dabaszinības,
 • Latvijas un pasaules vēsture,
 • Ekonomika,
 • Politika un tiesības.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Saskarsmes psiholoģija,
 • Zīmēšana,
 • Skicēšana,
 • Krāsu mācība, gleznošanas pamati,
 • Tehniskā grafika,
 • Dizaina pamati un maketēšana,
 • Kompozīcija,
 • Arhitektoniskās konstruēšanas pamati,
 • Interjera projektēšana,
 • Datorzinības (Profesionālās nozares datorprogrammas),
 • Interjera apgaismojums,
 • Materiālu mācība,
 • Projektu prezentēšanas prasmes,
 • Dekorēšanas materiāli un tehnoloģijas,
 • Mākslas vēsture,
 • Laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes,
 • Mēbeļu konstruēšanas pamati,
 • Skatlogu noformēšanas pamati,
 • Uzņēmējdarbības pamati,
 • Profesionālā ētika un etiķete,
 • Darba un vides aizsardzība,
 • Profesionālās svešvalodas (franču un spāņu vai vācu).

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Ceturtdienas un piektdienas - profesionālo priekšmetu dienas.

Mācībspēki

Mācību programmas “Interjera dizains” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Interjera dizains” mācībspēku sastāvs:

 • Interjera projektēšana, Dizaina pamati un maketēšana

Anna Bētiņa

 • Zīmēšana, skicēšana, gleznošana un krāsu mācība

Gaļina Dudčenko

 • Uzņēmējdarbības pamati

Anatolijs Perlovs

 • Mākslas vēsture

Viktorija Goluzejeva

 • Tehniskā grafika, Interjera apgaismojums, Materiāli un tehnoloģijas

Jeļena Pominova

 • Datortehnoloģijas

Irina Šablinska

 • Mēbeļu konstruēšanas pamati

Tatjana Sintjaleva

 • Skatlogu noformēšana

Aleksandra Siņenko

 • Projektu prezentēšanas prasmes, Dizaina tendences

Anna Berezovska

Prakse

Mācību programmas “Interjera dizains” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

1.mācību prakse (108 stundas) – zīmēšana, gleznošana. Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
2. mācību prakse (108 stundas) – interjera projektēšana. Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
3. mācību prakse (108 stundas) – dizainera asistenta darbs. Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.
Mācību programmas sadarbības partneri un prakšu devēji:

 • SIA „MD Concept” – Vācu virtuvju un dizaina studija „Hacker”
 • SIA „De Haus” MC2 salons DeHaus
 • SIA „I.M.S.” salons Nest Studio (t.c. Spice)
 • SIA „Ex Animo” salons Nolte Kuchen
 • SIA „Lat Grand” salons Lat Grand
 • SIA „Studija Dekors”
 • SIA „Progress-projekts”
 • SIA „Jonika”
 • SIA „M.A.R.E. Dizain”
 • SIA „IN4DESIGN IDEAS”
 • Ārijas Vītiņas arhitekta privātprakse
 • Un citi uzņēmumi

Kontakti

Programmas direktore
Jeļena Jaņicka
Mob.tālr. +371 29462230 
E-pasta adrese: [email protected]

 

дизайн интерьера
дизайн интерьера

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png