Par programmu

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības programma «Interjera dizains» ar kvalifikāciju «Interjera dizainera asistents»

Izglītības procesa rezultātā sagatavot interjera dizainera asistentu, kurš spēs analizēt interjera dizaina darba uzdevumu, veicot nepieciešamo izpētes darbu un izpētes rezultātu dokumentēšanu; izstrādāt interjera dizaina koncepcijas risinājumus, telpiskās vizualizācijas, interjera projekta rasējumus; sagatavot dekoratīvās apdares materiālu, mēbeļu, aprīkojuma, iekārtu piedāvājumu; piedalīties interjera dizaina projekta īstenošanā, kā arī spēs patstāvīgi veikt savu saimniecisko darbību ar profesionālo darbību saistītās jomās.

PROGRAMMAS SATURS

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Zīmēšana I
 • Kompozīcija
 • Gleznošana I
 • Dizaina procesi
 • Sabiedrība un Cilvēka drošība
 • Tehnisko rasējumu izstrāde
 • Interjera projektēšana vienai telpai
 • Zīmēšana II vides dizainā
 • Gleznošana II vides dizainā
 • Maketēšana un modelēšana materiālā
 • Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā
 • 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālā vidē
 • Kultūrvēsturisko vērtību izzināšana vides dizaināUzņēmējdarbība nozarē
 • Interjera projektēšana privātai telpu grupai
 • Aprites ekonomikas piemērošana vides dizainā
 • Interjera projektēšana publiskai telpu grupai
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Interjera dizainera asistenta darbu prakse
 • Skatlogu noformēšana
 • Darbs ar telpu apdares materiāliem

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas praktisko darbu un mācību prakšu ietvaros skolā, uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskolaVictoriamācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitātiskola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas un otrdienasvispārizglītojošo priekšmetu dienas
Trešdienas, ceturtdienas un piektdienas - profesionālo moduļu dienas.

MĀCĪBSPĒKI

Mācību programmasInterjera dizainsmācībspēku sastāvs ir daudzveidīgs, lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem profesionālās karjeras.

Anna Bētiņa

Diāna Blaumane

Gaļina Dudčenko

Irina Kričalo

Irina Šablinska

Jeļena Jaņicka

Baiba Čadore

Kristiāna Liekmane

Tālākās izglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

дизайн интерьера
дизайн интерьера

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png