Par programmu

Mācību programma “Telemehānika un loģistika” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju: Loģistikas darbinieks

Programma

Programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa profesionālu loģistikas darbinieku, kurš iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina to atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; seko krājumu uzglabāšanai, transportēšanai un noformēšanai uzņēmuma struktūrvienībās; izvēlās piemērotu transporta līdzekli un transportēšanas veidu, seko līdzi kravas virzībai; pārzina bīstamo kravu transportēšanu.

Mācību programmas ietvaros ir ietverti vairāki moduļi, kas dažādo un veicina programmas absolventu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Noliktavām,
 • Kravu zinībām,
 • Transportu un pārvadājumiem, piegādes ķēdēm,
 • Transporta loģistiku,
 • Starptautisko tirdzniecību un muitu,
 • Krājumu pārvaldi uz uzskaiti.

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas 23 gadu pieredzi biznesa izglītības jomā.

 

Programmas saturs

Mācību programmā “Telemehānika un loģistika” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti (vidusskolas daļa):

 • Latviešu valoda,
 • Literatūra,
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda),
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda),
 • Matemātika,
 • Informātika,
 • Dabaszinības,
 • Latvijas un pasaules vēsture,
 • Ekonomika,
 • Politika un tiesības.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Saskarsmes psiholoģija,
 • Lietišķā saskarsme,
 • Uzņēmējdarbības pamati,
 • Loģistika un piegādes ķēdes,
 • Kravu zinības,
 • Transports un pārvadājumi,
 • Mārketinga pamati,
 • Noliktavas un termināļi,
 • Starptautiskā tirdzniecība un muita,
 • Transporta loģistika,
 • Transporta ģeogrāfija,
 • Elektroniskās komercijas pamati,
 • Bīstamo kravu transportēšana,
 • Grāmatvedības pamati,
 • Krājumu pārvaldības pamati,
 • Tiesību pamati,
 • Profesionālā ētika un etiķete,
 • Darba un vides aizsardzība,
 • Profesionālās svešvalodas (franču un spāņu vai vācu).

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Ceturtdienas un piektdienas - profesionālo priekšmetu dienas.

 

Mācībspēki

Mācību programmas “Telemehānika un loģistika” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Telemehānika un loģistika” mācībspēku sastāvs:

 • Loģistika un piegādes ķēdes, Transporta ekonomika, Uzņēmējdarbības pamati

Anatolijs Perlovs

 • Transports un pārvadājumi, Transporta loģistika, Krājumu pārvaldības pamati

Inese Ozola

 • Transporta ģeogrāfija
 • Grāmatvedības pamati

Anda Piģēna

 • Tiesību pamati; Starptautiskā tirdzniecība un muita

Armen Gabrielyan

 • Dokumentu pārvaldība

Tatjana Malahova

 • Noliktavas un termināļi, Kravu zinības

Aleksandrs Semešins

 • Mārketinga pamati

Inguna Zuševica

 • Elektroniskās komercijas pamati

Ina Gudele

Prakse

Mācību programmas “Telemehānika un loģistika” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

1.mācību prakse (108 stundas) – prakse notiek 1.kursā jūnijā.
2. mācību prakse (108 stundas) – prakse notiek 2.kursā jūnijā.
3. mācību prakse (108 stundas) – prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.


Kontakti

Programmas direktore
Inese Ozola

Mob.tālr. +371 26533238
E-pasts: [email protected]

 

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png