Par programmu

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības programma «Viesnīcu pakalpojumi» ar kvalifikāciju «Viesmīlības pakalpojumu speciālists»

 Programmas mērķis: sagatavot viesmīlības pakalpojumu speciālistu, kurš plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

PROGRAMMAS SATURS

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis)
 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi
 • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
 • Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
 • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
 • Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
 • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
 • Konferenču un semināru apkalpošana
 • Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse
 • Starpkultūru pakalpojumi
 • Telpu dizains un floristika
 • Aktivā tūrisma pakalpojumi
 • Viesu mērķu grupu apkalpošana

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas un otrdienas  – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Trešdienas, ceturtdienas un piektdienas - profesionālo moduļu dienas.

MĀCĪBSPĒKI

Izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumi” mācībspēku sastāvs ir daudzveidīgs, taču lielākā daļa profesionālo moduļu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par moduli, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no profesionālās karjeras.

Gaļina Prosvirova

Anatolijs Perlovs

Diāna Blaumane

Kristiāna Liekmane

Anda Piģēna

Jeļena Ļebedeva

Armen Gabrielyan

Inga Kurša

Tatjana Malahova

Andris Torgāns

Barba Girgensone

Oskars Liepa

Guna Martina

Natālija Sotikova

Aivars Helde

Tālākās izglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png