Par programmu

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības programma «Vizuālās saziņas līdzekļu māksla» ar kvalifikāciju «Video operators»

 Programmas mērķis: sagatavot video operatoru, kurš spēj veidot audiovizuālos darbus – filmas, video televīzijai un internetam, kā arī citām vajadzībām, uzņemoties atbildību par kadra kvalitāti, gan radoši sadarbojoties ar režisoru, vadošo operatoru/inscenētāju vai pasūtītāju, gan darbu veicot patstāvīgi, lai sagatavotu tehniski, mākslinieciski un saturiski kvalitatīvu video produktu.

PROGRAMMAS SATURS

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis)
 • Fotografēšanas, filmēšanas, gaismošanas un skaņošanas pamatprocesi un darbu veidi
 • Radošās domāšanas attīstīšana
 • Vizuālā komunikācija
 • Audiovizuālā darba veidošanas pamatprocesi
 • Audiovizuālā darba skaņas ieraksts un apstrāde
 • Audiovizuālā darba skaņas ieraksts un apstrāde
 • Operatora darbs televīzijā
 • Audiovizuālā darba montāža un pēcapstrāde
 • Audiovizuālā darba scenogrāfijas izveide
 • Audiovizuālā darba scenogrāfijas izveide
 • Audiovizuālo projektu veidošana
 • Uzņēmējdarbība radošo industriju nozarē
 • Video operatora prakse
 • Aktuālo tehnoloģiju pielietošana filmēšanā
 • Multimediju dizaina elementu pielietošana audiovizuālajos darbos
 • Fotografēšana un foto apstrāde
 • Tiešraides interneta un TV vidē

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas un otrdienas  – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Trešdienas, ceturtdienas un piektdienas - profesionālo moduļu dienas.

MĀCĪBSPĒKI

Izglītības programmas “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” mācībspēku sastāvs ir daudzveidīgs, taču lielākā daļa profesionālo moduļu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par moduli, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no profesionālās karjeras.

Mārtiņš Mežulis

Barba Girgensone

Diāna Blaumane

Kristiāna Liekmane

Larisa Sumbajeva

Vadims Znamenskis

Konstantīns Ionovs

Leonids Romanovs

Leonids Krēmers

Ļubova Pimenova

Zoja Geraskina

Anna Bētiņa

Tālākās izglītības iespējas:

Izglītojamajiem, apgūstot papildu moduļus atbilstoši mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png