Uzņemšanas noteikumi

Lūdzam ņemt vērā, ka atsevišķās mācību programmās uzņemšana tiks pārtraukta, sasniedzot maksimālo studentu skaitu grupā.

 

Nepieciešamie dokumenti

Dokumentu iesniegšanas un līguma parakstīšanas brīdī klāt jābūt gan reflekantam, gan kādam no vecākiem (vai aizbildnim), kuram līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Persona, kura vēlas sākt mācības izglītības iestādē, iesniedz uzņemšanas komisijai šādus dokumentus:

  • pamatizglītības  apliecinošu dokumentu,
  • apliecība par vispārējo pamatizglītību,
  • pamatizglītības sertifikāts,
  • sekmju izraksts,
  • pases kopiju;
  • četras fotogrāfijas ( 3x4 cm);

Jāiemaksā bankā reģistrācijas maksu 25.00 EUR.

 

Rekviziti reģistrācijas maksai:
SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA""
Vienotais reģ.nr.: 40003090010
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
IBAN konts: LV24HABA0001408052471
Juridiskā adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048
(maksājuma mērķis: audzēkņa vārds, uzvārds un pers.kods).

Uzņemšanas noteikumu pilno redakciju var lasīt šeit

 


Kontakti

 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png