Par programmu

Mācību programma “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:
Video operators

Runā, ka viņi domā ar acīm. Video operatori visu redzēto domās saliek kompozīcijā, iedomājās kadru, objektu izvietojumu, gaismu. Tieši ar viņu acīm mēs ik dienu skatāmies rīta ziņu raidījumus, ilgi gaidīto futbola maču tiešajā ēterā, jau apnikušo reklāmas rullīti un trillera pirmizrādi kinoteātrī.

Video operatora profesija paredz mums apkārt esošo notikumu, parādību, objektu un iespaidu iemūžināšanu ar kameras palīdzību.

Video operators nodarbojas ar video materiālu izstrādi, sākot no idejas, nepieciešamā aprīkojuma sagatavošanas, veic filmēšanas procesu, kā arī veic materiāla pēcapstrādi (montāžu, spilgtumu, gaismu u.t.t.).

Iegūt video operatora profesiju – tā ir iespēja iegūt unikālu iespēju redzēt lietas citādāk, turklāt ar savu redzējumu priecēt arī citus. Mūsu studenti ne tikai uzzina, kā strādāt ar kameru, bet arī iepazīstas ar jaunu pasaules redzējumu.

 

Programma

Mācību programmas ietvaros, izglītojamie apgūst nozares daudzpusīgās nianses, veicot sīku un detalizētu kino darbu analīzi, apzinot kino un televīzijas vēsturiskos aspektus un kino attīstības etapus, iegūst prasmes tehniski un pareizi darboties ar kameru un filmēšanas aprīkojumu, apgūst dramaturģiju un režiju.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Video operatora mākslu,
 • Foto mākslu,
 • Dramaturģiju un režiju,
 • Gaismu, skaņu,
 • Montāžu,
 • Kino tehnoloģijām,
 • Aktiermākslu,
 • Kino un televīzijas vēsturi.

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas skolas projektos, uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību procesa ietvaros izglītojamiem ir iespēja praktiski strādāt Baltijā modernākajā mediju centrā H2O 6, kam aprīkojuma ziņā līdzinieku Latvijā nav.

 

Programmas saturs

Mācību programmā “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti (vidusskolas daļa):

 • Latviešu valoda,
 • Literatūra,
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda),
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda),
 • Matemātika,
 • Informātika,
 • Dabaszinības,
 • Latvijas un pasaules vēsture,
 • Ekonomika,
 • Politika un tiesības.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Saskarsmes psiholoģija,
 • Profesionālā ētika un etiķete,
 • Runas un kustību kultūra,
 • Darba un vides aizsardzība,
 • Video operatora darbs,
 • Foto mākslas pamati,
 • Video mākslas pamati,
 • Apgaismojuma pamati,
 • Dramaturģijas un režijas pamati,
 • Audiovizuālās tehnoloģijas,
 • Skaņu teorija un mūzika,
 • Kino un televīzijas vēsture,
 • Kultūras, mākslas un teātra vēsture,
 • Kompozīcija,
 • Zīmēšana, krāsu mācība,
 • Krāsu psiholoģija,
 • Radošā procesa psiholoģija,
 • Datorgrafika,
 • Aktiermāksla,
 • Uzņēmējdarbība kino un televīzijas nozarē,
 • Profesionālās svešvalodas (franču un spāņu vai vācu).

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas
Ceturtdienas un piektdienas - profesionālo priekšmetu dienas.

 

Mācībspēki

Mācību programmas “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” mācībspēku sastāvs ir pieredzējuši jomas speciālisti, kas jaunos speciālistus gatavo, izmantojot un daloties ar savu pieredzi, balstot mācības uz praktiskiem piemēriem no reālās dzīves nozarē.

Programmas „Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” mācībspēku sastāvs:

 • Video operatora darbs

Jānis Rēdlihs

 • Dramaturģijas un režijas pamati, Kino un televīzijas vēsture

Larisa Sumbajeva

 • Kultūras, mākslas vēsture

Viktorija Goluzeeva

 • Foto un video māksla

Rolands Laķis

 • Aktiermāksla

Vladislavs Davidenko

 • Skaņu teorija un mūzika

Dmitrijs Odinokijs 
Vadims Znamenskis (Dynamic Records Sound School)

 • Video pamati, Kino tehnoloģijas

Mārtiņš Mežulis

 • Zīmēšana, krāsu mācība

Zoja Geraskina
Gaļina Dudčenko

 • Kompozīcija

Anna Bētiņa

 • Uzņēmējdarbība

Anatolijs Perlovs

 

Prakse

Mācību programmas “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

1.mācību prakse (108 stundas). Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
2. mācību prakse (108 stundas). Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
3. mācību prakse (108 stundas). Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

 


Kontakti

Programmas direktors
Mārtiņš Mežulis

Mob.tālr. +371 29548121 
E-pasts: [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png