Zīmēšanas sagatavošanas kursi 2021

Balstoties uz valdībā apstiprinātajiem grozījumiem noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas paredz, ka klātienē atļauta profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem  vienas grupas (kursa) izglītojamiem, no 14. aprīļa RISEBA organizē sagatavošanas kursus zīmēšanā un kompozīcijā topošo arhitektu sagatavošanai iestājpārbaudījumam RISEBA Arhitektūras bakalaura programmā.

Nodarbības vada Mg.art. Atis Kampars.

Kursu nodarbību laikā ir paredzēts apgūt klasiskās zīmēšanas pamata prasmes un kompozīcijas principu izpratni, vienlaikus attīstot arī katra kursa dalībnieka individuālās spējas. Lai gan sagatavošanas kursu tēmas un metodika ir tieši orientēta uz kompetencēm, kādas nepieciešamas studijām arhitektūras bakalaura programmā, kursu saturs var noderēt arī citu ar mākslas jaunradi saistītu studiju programmu topošajiem studentiem.

Par sekmīgi nokārtotiem kursu noslēguma pārbaudījumiem zīmēšanā un kompozīcijā tiek izsniegts RISEBA vadības apstiprināts sertifikāts un pārbaudījumu rezultāti tiek ieskaitīti kā nokārtoti iestājpārbaudījumi RISEBA Arhitektūras bakalaura programmā. Studiju pretendentiem tas ļauj piedalīties konkursā un studiju vietām.

Uzdevumi

Sagatavošanas kursu nodarbību primārais uzdevums ir nodrošināt vizuālās mākslas zināšanu un prasmju līmeni, kāds nepieciešams sekmīgai konkurēšanai uz studijām RISEBA Arhitektūras bakalaura programmā.

Sagatavošanas kursu sekundārais uzdevums ir sniegt izpratni par attēla veidošanas kultūru personām, kuras interesējas par vizuālās mākslas pamatiem. 

Kursu saturs

Zīmēšanas uzdevumi saistās ar ģeometrisku formu attēlošanu, galveno uzmanību pievēršot:
1. attēlojamo objektu proporciju novērtēšanas spēju attīstīšanai;
2. attēlojamo objektu uzbūves principu studēšanai;
3. lineārās perspektīvas principu izmantošanai telpas attēlošanā;
4. izpratnes veidošanai par plaknes kompozīcijas pamatprincipiem.

Zīmēšanas apguves metodika paredz vairāku (6–7) dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumu īstenošanu nodarbību laikā, tomēr uzdevumu ilgums un ievirze var mainīties atkarībā no kursu apmeklētāju sagatavotības pakāpes. Nodarbību laika ietvaros papildus var tikt organizētas arī nodarbības skicēšanā.

Kompozīcijas uzdevumu saturs saistās ar trīsdimensiju formu veidošanas iemaņu apguvi un vispārējas izpratnes veidošanu par formām un telpu. Kursu apmeklētāji apgūst tektonisku objektu maketēšanas pamata principus, galveno uzmanību pievēršot objektu proporcijām un telpiskajai mijiedarbībai.

Kursu ilgums un maksa

Kursu ilgums 96 h, paredzētais norises laiks 4 mēneši. Katrā mēnesī paredzētas 24 akadēmiskās stundas, nodarbības notiek divas reizes nedeļā.

Kursu maksa mēnesī – 150 EUR.

Kur un kad

Kursi notiek RISEBA Arhitektūras un Dizaina fakultātē Durbes ielā 4, "Mākslas studijas" telpās 3. stāvā:

Pirmdienās no 18:00 līdz 20:00 
Trešdienās no 18:00 līdz 20:00

Kas jāņem līdzi

Pirmajai nodarbībai jāņem līdz balta A2 formāta zīmēšanas papīra lapa, vidēji grafīta zīmulis un dzēšgumija.

Reģistrācija kursiem

Spied šeit un reģistrējies! Reģistrējoties izvēlies sadaļu "Sagatavošanas kursi zīmēšanā".

Sazinies ar mums

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar RISEBA Klientu apkalpošanas centra vadītāju Anastasiju Kižlo, rakstot uz e-pastu [email protected]

arh

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png