Zināmi RISEBA starptautiskās studentu konferences godalgu saņēmēji

Mūsu studenti ir talantīgi zinātniski pētnieciskā darbā – to apliecināja šonedēļ notikusī RISEBA starptautiskā studentu konference "Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos". 

Konferencē piedalījās vairāk nekā 30 RISEBA bakalaura un maģistra programmu studentu, kuri prezentēja savus šā gada izstrādātos pētnieciskos darbus. Konferencē piedalījās arī Audiovizuālās mediju mākslas studenti ar īsfilmām.

Atklāšanā studentus uzrunāja mūsu rektore profesore Tatjana Vasiljeva, bet interesantas lekcijas sniedza profesore un pētniece, Purvīša balvas nominante Rasa Šmite un Latvijas Kiberpsiholoģijas asociācijas valdes loceklis Valērijs Dombrovskis.

Studentu darbu prezentācijas vērtēja komisija – Dr. paed. Raina Vīra, Mg. oec. Rasa Pēce, Dr. sc. soc. Guna Matule, Dr. hist. Tatjana Bertele, Dr. psych. Solveiga Blumberga, Dr. sc. admin. Jūlija Žakemo, Mg. art., Mg. oec. Jānis Holšteins, Mg. art. Jānis Rēdlihs.

Paldies visiem studentiem par dalību – ikviens darbs guva atzinību! Apsveicam arī studentus un darbus, kas pēc komisijas vērtējuma ieguva godalgotās vietas:

  Biznesa psihologu grupa UDV/Projektu vadība grupā Audiovizuālo mediju sekcija
1. vieta Nav piešķirta. Edgars Zaikovskis, "Projekta vadītājs kā projekta veiksmes faktors" Inscenēta īsfilma "Kalpošana" no cikla "Ceļš uz skolu", Anna Marija Ivana
2. vieta

Justīna Teličena, "Darba un privātās dzīves līdzsvars attālinātā darba apstākļos" 

Jasmine Campagnac, "Corporate culture in multinational companies as an asset to recruit workers between 20 and 30 years old" 

Anna Allena, "Sociālā uzņēmuma "Barboleta" motivācijas analīze un ieteikumi tās uzlabošanai" Inscenēta īsfilma "Bunkurs", Valters Borskis, Edijs Elksnis, Kristiāna Matisa
3. vieta Līga Priedenfelde, "Stress attālinātajā darbā SIA X darbiniekiem"  Alberts Špariņš, "ES struktūrfondu izmantošana uzņēmuma attīstībai" Dokumentāla īsfilma "SILINSHM", Niklāvs Rubenis
Speciālā balva   Anna Meiere -Logina, "ALLAIS paradokss darījumu izvēlē"   

 

Studentu konference

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png