Studentu konferences

Lai veicinātu studentu aktīvu iesaisti pētniecībā un zinātniskajā darbībā, ik gadu tiek rīkota studentu zinātniskā konference. 

Studentu konferences nolikums

Studentu konference

RISEBA sadarbībā ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju (SiFFA) aicina piedalīties Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konferencē “Mainīgā pasaule – jaunu risinājumu meklējumos –  2019”.

Konferences valodas: latviešu, krievu, angļu.

Dalībnieku pieteikšanās konferencei un darbu iesniegšana elektroniski līdz 2019. gada 27. maijam.

Konference tēmas:

• Finanšu tirgi – situācijas novērtējums un izaicinājumu analīze
• Finanšu institūciju darbības novērtējums un attīstības iespēju analīze
• Lēmumu pieņemšana digitālās transformācijas laikmetā
• Finanšu tehnoloģijas (FinTech) un veiktspējas pārvaldība
• Veselības ekonomika. Farmācija
• Bizness tiekas ar mākslu: iespējas un izaicinājumi finanšu jomā
• Arhitektūras risinājumi finanšu institūcijām
• Projektu vadības risinājumi finanšu jomā
• Reklāma vakar, šodien, rīt. Mārketings un digitālais mārketings
• Audiovizuālās mākslas un mediju inovatīvie risinājumi
• Biznesa psiholoģija un cilvēkresursu vadība
• Sociālās tehnoloģijas radošas personības atklāšanai
• Ekonomika un uzņēmējdarbība

Konferences norise:

  • 2019. gada 6. jūnijā, RISEBA galvenā ēkā Meža ielā 3

Konferences dalībnieki:

Pirmā līmeņa (koledžu), bakalaura, maģistra studiju programmu studenti un absolventi, kuri 2018./2019. studiju gadā aizstāvējuši noslēguma darbus, vecāko klašu skolēni.

Pasākuma ģenerālsponsors "Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija".

Pirmo vietu ieguvējiem katrā sekcijā pieejams naudas balvu fonds.

Konferences nolikums pieejams: šeit.

Norādījumi rakstu noformēšanai pieejami šeit.

Reģistrēties

 Jautājumu gadījumā, rakstīt: [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png