Plānotās promocijas darbu aizstāvēšanas

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv

 

Elīnas Miķelsones promocijas darbs 

2020.gada 3.jūlijā plkst. 11:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā „RISEBA” 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā ELĪNA MIĶELSONE aizstāvēs promocijas darbu „Ideju vadības sistēmu izmantošanas tipu ietekme uz ideju vadības rezultātiem uzņēmumos” zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Recenzenti: Andra Zvirbule, Prof., Dr.oec., LLU (Latvija); Elīna Gaile-Sarkane, Prof., Dr.oec. RTU (Latvija); Rozita Susniene, Assoc. Prof., Dr. oec., Kaunas University of Technology, School of Economics and Business (Lietuva).

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties šeit

Interesenti aicināti pieteikties sēdei tiešsaistē līdz 30. jūnijam, rakstot ziņu uz e-pastu: [email protected]

 

Pierre Keller promocijas darbs

2020.gada 3.jūlijā plkst. 14:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā „RISEBA” 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā Pierre G. Keller aizstāvēs promocijas darbu “Informatīvi izglītojošu semināru par uzņēmējdarbību ietekme uz biznesu un citas jomas studējošu studentu diskrētām uzņēmējdarbības emocijām un nodomiem” zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Recenzenti: Irina Senņikova, Prof., Dr.oec., RISEBA (Latvija); Inese Mavļutova, Prof., Dr.oec. BA (Latvija); Tonis Mets, Prof., PhD University of Tartu (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties šeit

Interesenti aicināti pieteikties sēdei tiešsaistē līdz 30. jūnijam, rakstot ziņu uz e-pastu: [email protected]

 

Aizstāvētie promocijas darbi 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png