Plānotās promocijas darbu aizstāvēšanas

2022. gada 8 septembrī plkst. 11:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Promocijas padomes atklātā̄ sēdē̄ attālināti, tiešsaistes platformā Zoom, IEVA KOZLOVSKA aizstāvēs promocijas darbu “Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu vadība korporatīvās pārvaldības sistēmā" zinātniskā̄ doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē.  Recenzenti: Prof. Dr.oec. Svetlana Saksonova (LU), Prof. Dr. oec. Irina pilvere (LLU), Prof. PhD Ines Margarida Cadima Lisboa (Leirijas Politehniskais institūts, Tehnoloģiju un vadības skola, Portugāle).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.riseba.lv. 
Interesenti aicināti pieteikties sēdei tiešsaistē līdz 5.septembrim, rakstot ziņu uz e-pastu: [email protected]

Promocijas darba kopsavilkums latviešu valodā: /IevaKozlovska_PromocijasDarbaKopsavilkums.pdf/
Promocijas darba kopsavilkums angļu valodā /IevaKozlovska_PhD_Summary_ENG.pdf/

 


 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png