Plānotās promocijas darbu aizstāvēšanas

2022. gada 18. februārī plkst. 12 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” 214. telpā (Rīgā, Meža ielā 3) notiks tiešsaistes RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā MUHAMEDS UMERS ŠAHIDS aizstāvēs promocijas darbu “Kvalitatīvas uzņēmējdarbības daudzlīmeņu ietvarstruktūra: tīklošanās un nacionālā līmeņa institūtu vides nozīme” zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā. 

Recenzenti: Arnis Sauka, Dr. rer. pol, prof., SSE Rīga (Latvija); Ērika Šumilo, Dr. oec., prof., Latvijas Universitāte (Latvija); Daniela Gimenez-Jimenez, Dr., j.profesore, Dortmundes Tehniskā universitāte (Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” bibliotēkā Rīgā, Meža ielā 3. Promocijas darba kopsavilkums ir pieejams ŠEIT.

Interesenti aicināti pieteikties sēdei tiešsaistē līdz 14. februārim, rakstot ziņu uz e-pastu anna.strazda@riseba.lv

Ar aizstāvētajiem promocijas darbiem var iepazīties arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3.

Aizstāvētie promocijas darbi 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png