RISEBA Zinātniska Padome

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"  Zinātniskā Padome ir koleģiāla RISEBA zinātnieku un pētnieku institūcija. Padome vada un koordinē zinātniski-pētniecisko darbību RISEBA. Padomes kompetencē ir RISEBA zinātniskā darba prioritāro virzienu noteikšana, akadēmiskā personāla un studējošo zinātniskā darba plānošana un koordinēšana, starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana, pētījumu rezultātu izvērtēšana un apkopošana.

Padomes priekšsēdētāja: Prof. Tatjana Vasiļjeva, rektore
Padomes locekļi:
Prof. Andrejs Čirjevskis    
Prof. emeritus Vulfs Kozlinskis, Doktora studiju programmas direktors            
Prof. Ilmārs Kreituss, studiju prorektors
Prof. Iveta Ludviga, Maģistra studiju programmu direktore,                 

Prof. Anatolijs Prohorovs                                                                                                
Prof. Lūcija Rutka, Biznesa katedras vadītāja                                                                              

Prof. Irina Senņikova, Biznesa fakultātes dekāne   
Prof. Maija Zakriževska-Belogrudova                                                                               
Ivita Faituša, Ekonomikas un finanšu katedras vadītāja 
Jānis Holšteins, Audiovizuālās mediju mākslas fakultātes dekāna v.i.  
Ingūna Romanova, Valodu katedras vadītāja
Glorija Sarkane, Komunikācijas katedras vadītāja
Padomes sekretāre: Anna Strazda
 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png