Zinātniskā Padome

RISEBA Zinātniskā padome:

Profesore Irina Senņikova
Biznesa fakultātes dekāna v.i. Profesore Lūcija Rutka
Profesors Vulfs Kozlinskis 
Profesors Andrejs Čirjevskis 
Profesors Aleksands Fedotovs
Asoc.prof. Ilmārs Kreituss
Profesors Anatolijs Prohorovs
Asoc.prof. Ieva Brence
Doc. Igors Graurs  
Arhitektūras fakultātes dekāna v.i. Jānis Dripe 
Audiovizuālās mediju mākslas fakultātes dekāna v.i.  Jānis Holšteins
Komunikācijas katedras vadītāja Glorija Sarkane
Valodu katedras vadītāja Ingūna Romanova
Zinatniskās Padomes priekšsēdētāja profesore Tatjana Vasiļjeva
Zinātniskās Padomes sekretāre Anna Strazda
 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png