Zinātniskie iespieddarbi

Zinātniskie žurnāli 

Journal of Business Management. Special edition” (ISSN 1691-5348), 2008
Journal of Business Management. No. 2” (ISSN 1691-5348), 2009
“Journal of Business Management. No. 3” (ISSN 1691-5348), 2010
“Journal of Business Management. No 4” (ISSN 1691-5348), 2011
“Journal of Business Management. Special edition. No. 5.” (ISSN 1691-5348), 2012
“Journal of Business Management. No.6” (ISSN 1691-5348), 2012
“Journal of Business Management. No. 7” (ISSN 1691-5348), 2013
“Journal of Business Management. No. 8” (ISSN 1691-5348), 2014
“Journal of Business Management. No 10” (ISSN 1691-5348), 2015
“Journal of Business Management. No. 9” (ISSN 1691-5348), 2015
“Journal of Business Management No.11” (ISSN 1691-5348), 2016
“Journal of Business Management. No. 12” (ISSN 1691-5348), 2016
“Journal of Business Management No. 13” (ISSN 1691-5348), 2017
“Journal of Business Management No. 14” (ISSN 1691-5348), 2017

“Journal of Business Management No. 15” (ISSN 1691-5348), 2018

“Journal of Business Management No. 16” (ISSN 1691-5348), 2018
"Journal of Business Management No. 17" (ISSN 1691-5348), 2019

Visus zinātniskos rakstus ir iespējams lasīt:

JointPhd mājaslapā

 

Konferenču rakstu krājumi

Business and Uncertainty: Challenges for Emerging Markets (ISBN 978-9984-705-31-6),2014

Proceedings of the 7th International Scientific conference
„Changes in global Economic Landscape – in Search for New Business Philosophy”, 2013

In Search of New Business Solutions for Emerging Future (ISBN 978-9984-746-15-9),2013

Proceedings of the 6th International Scientific conference

Grāmatas

Anatolijs Prohorovs. "Uzņēmumu ienākumu nodoklis Latvijā un Igaunijā, tā ietekme uz uzņēmējdarbību, investīcijām, bezdarba līmeni, nodokļu ieņēmumiem un valsts ekonomisko izaugsmi", apgāts - "Zinātne", 2017. - 256 lpp. 

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png