Zinātniski - pētnieciskie projekti

Augstskola RISEBA aktīvi iesaistās dažādās zinātniski pētnieciskās programmās un projektos, sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu partneriem, ik gadu paplašinot savu sadarbības partneru tīklu. 

Papildus akadēmiskiem pētījumiem un aktivitātēm augstskola pievēršas sadarbībai ar privāto un publisko sektoru un pētījumu un projektu izstrādē ņem vērā rezultātu izmantojamību. Augstskola aktīvi sadarbojas ar LRTK Valdemāra fondu, Latvijas Republikas (LR) Ekonomikas, LR Finanšu un LR Kultūras ministriju, Rīgas Domi u. c. valsts nozīmes institūcijām, veicot pasūtījumu pētījumus, gatavojot izstādes un iegūstot piedāvājumus dažādos zinātniskos un pētnieciskos projektos.

Nozīmīgākie RISEBA zinātniski-pētnieciskie projekti:

Enjoy Generation Z (2018 - 2019)

HEIFYE (2017 - 2019)

MOTIVAL (2018 - 2021)
 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png