ProCESS projekts

3

Informācija par projektu - ŠEIT 

Seko mums Facebook

Seko mums Linkedin

 

Noris Erasmus+ projekta "ProCESS" kompleksu vadības pētījumu 1. kārta

1

Augstskola RISEBA piedalās Erasmus+ atbalstītajā projektā ProCESS, kā ietvaros tiks izstrādāti pārvaldības gadījumu pētījumi. Pirmā kārta sākās 2021. gada oktobrī un turpināsies līdz 2022. gada janvārim.

ProCESS projekta mērķis ir izstrādāt oriģinālu un inovatīvu metodoloģiju, lai risinātu sarežģītus pārvaldības gadījumus, papildus racionālām spējām izmantojot Sajūtu, Emocionālo un Garīgo (Sensorial, Emotional, Spiritual (SES)) prasmju un izpratnes mobilizāciju. Šajā procesā studenti mācīsies labāk izjust, sajust un aptvert sarežģītas situācijas (ne tikai saprast) un uzdrošināsies "izkāpt no kastes", lai tās atrisinātu sarežģītus vadības jautājumus. ProCESS trīs gadu īstenošanas laikā tiks izstrādāti 12 sarežģīti pārvaldības gadījumu pētījumi, un tie tiks doti studentiem atrisināšanai. Kopumā trīs mācību kārtās no visām projektā iesaistītajām certām universitātēm piedalīsies 192 studenti. Pirmajā mācību kārtā (2021. gada oktobrī – 2022. gada janvāris) ir izstrādāti 4 šādi gadījumi sadarbībā ar četriem partneruzņēmumiem: Sanofi (Francija), De KLAUSEN (Rumānija), Mediatalo Keskisuomalainen (Somija) un Latvijas Pasts (Latvija).

Projekta parntneruzņēmumi

Sanofi ir viens no līderiem farmācijas tirgū. Pateicoties darbībai 90 valstīs un 100 000 darbiniekiem, uzņēmuma 2020. gada apgrozījums bija  36 miljardi euro, no kuriem 5,5 miljardi euro tika ieguldīti pētniecībā un attīstībā. 500 miljoni cilvēku ik gadu tiek aizsargāti ar vakcīnu no Sanofi Pasteur, vakcīnu nodaļas. "Sanofi" ierosinātā gadījuma izpēte risina problēmu, kas saistīta ar gripas vakcīnu pārklājuma līmeņa palielināšanu. Projekta mērķis ir panākt, lai visi veselības aprūpes profesionāļi strādātu kopā pacienta labā. Studentiem būs jāanalizē, ar kādu informāciju dalīties, kad, kādā veidā. Pētījuma uzdevums ir veicināt labāku kolektīvās aizsardzības līmeni, kas ierobežo gripas vīrusu cirkulāciju, un vienlaikus atbalstīt veselības aprūpes iestādes, lai kontrolētu ziemas epidēmijas.

De KLAUSEN ir biznesa izaugsmes konsultāciju kompānija, kas savā praksē izmanto intensīvas konsultāciju, apmācību un sadarbības metodes. Uzņēmuma klienti ir gan starptautiski uzņēmumi, gan Rumānijas uzņēmumi, jo īpaši vidēja lieluma uzņēmumi. Studentiem piedāvāta projekta mērķis ir atrast veidus kā nodrošināt Rumānijas uzņēmuma KLAUS-ELGEX plānoto izaugsmi par 25% gadā. Uzņēmumā ir  125 darbinieki un tā gada apgrozījums pārsniedz 23 miljonus eiro. KLAUS-ELGEX ir viens no līderiem elektrisko risinājumu un iekārtu, industriālajās automatizācijas sistēmu un apgaismojuma sistēmu tirgū. Jāatzīmē, ka pēdējos 4 gados (2017.-2020. gads) uzņēmuma apgrozījums, peļņa un produktivitāte  stagnē. 2020. gada krīze veselības jomā radīja jaunus KLAUS-ELGEX izaicinājumus, jo īpaši tāpēc, ka nav iespējams tieši sazināties ar klientiem. Galvenais izaicinājums un tajā pašā laikā nākotnes risinājums ir digitalizācija, īpaši pārdošanas digitalizācija. ProCESS projekta mērķis un studentu ieguldījums ir palīdzēt meklēt un atrast visvērtīgākos risinājumus, lai palielinātu uzņēmuma efektivitāti digitālajā jomā.

Mediatalo Keskisuomalainen ir Somijas komunikāciju un mediju korporācija, kurai ir 150 gadu ilga vēsture. Pateicoties uzņēmuma izaugsmei, mūsdienās tas ir galvenais drukāto un digitālo laikrakstu, digitālās reklāmas, pētniecības pakalpojumu, mārketinga un komunikāciju pakalpojumu, grafiskās ražošanas, kā arī poligrāfijas un izplatīšanas pakalpojumu nodrošinātājs. Uzņēmumam ir jauna stratēģija ar nosaukumu #renewingtogether 2022, kas iezīmē uz klientu centrētas darbības un funkcijas, kas atbalsta lokālu pieeju un ir ilgtspējīgas. Tomēr uzņēmums saskaras ar lielām problēmām, kas saistītas ar vispārējām izmaiņām patērētāju iepirkšanās uzvedībā un plašsaziņas līdzekļu izmantošanā, nākamo paaudžu ietekmi uz patērētāju uzvedību, kā arī ar dažādiem noteikumiem un politiku attiecībā uz privātumu un mērķauditorijas atlasi. ProCESS projektā tiks risināti šie sarežģītie uzdevumi, kas apvienos Mediatalo Keskisuomalainen un studentus no projektā iesaistītajām četrām universitātēm.

Latvijas Pasts ir lielākais pasta pakalpojumu sniedzējs Latvijā, tā galvenās darbības jomas ir tradicionālie pasta pakalpojumi, kā arī eksprespasts, abonēto publikāciju piegāde un neadresēta reklāma, preču un preses mazumtirdzniecība, finanšu pakalpojumi, kravu sūtīšana, filatēlijas pakalpojumi u.c. Kopējie ieņēmumi par pēdējo pārskata periodu bija 93,1 milj. eiro un peļņa bija 2,3 milj. eiro. Latvijas Pastu piedāvātajā situācijas pētījumā galvenā uzmanība pievērsta jaunu risinājumu izstrādei, kas atvieglotu pāreju no klasiskās birokrātiskās vadības uz rezultātiem orientētu vadības stilu (kur, piemēram, ir definēti KPI, tiek mērīta klientu apmierinātība, tiek definētas vērtības u.c.). Projekta  mērķis ir rast risinājumus tam, kā iedzīvināt 2017. gadā izstrādātās uzņēmuma vērtības. Studentu uzdevums būs novērtēt organizācijas vērtības un to atbilstību tirgus situācijai, kā arī  izstrādāt stratēģiju, lai vērtības pārvērstu par dzīvu domāšanas veidu, kurš veicina organizācijas efektivitāti un panākumus.

Projekta norise

Šo gadījumu izpētē piedalījās 64 studenti 2021. gada rudens semestrī ciešā sadarbībā ar uzņēmumu un universitāšu akadēmiskajiem pārstāvjiem.  Šī procesa laikā tika organizētas mācību sesijas (24 SESS semināri) un ziemas skola, un šīs aktivitātes sagatavos studentus inovatīvas ProCESS metodoloģijas izmantošanai, lai rastu risinājumus piedāvātajiem sarežģītajiem vadības gadījumiem. Tādējādi universitātes sniedz ieguldījumu tādu nākotnes vadītāju izglītošanā, kuri spēj risināt sarežģītas uzņēmējdarbības situācijas un nodrošinās viņiem prasmes, kas sniedzas tālu ārpus racionālas problēmu risināšanas jomas. 

__________

"ProCESS" ietvaros 4 valstu studenti tikās ar "Latvijas Pasta" pārstāvjiem

2

Projekta “ProCESS" (Processing Complexity with Emotional, Sensorial and Spiritual Skills) ietvaros oktobrī notika studentu tikšanās ar A/S Latvijas Pasts pārstāvjiem, lai labāk izprastu izstrādāto komplekso situāciju par uzņēmuma vērtību iedzīvināšanu.

Studenti apmeklēja arī divas pasta nodaļas, aprunājoties ar tās darbiniekiem par ikdienas pienākumiem, nodarbinātību un vērtību izpratni. 

Uz tikšanos bija ieradušies studenti no sadarbības universitātēm: JAMK - University of Applied Sciences (Somija), TUCN – Technical University of Cluj-Napoca (Rumānija), UCLy Lyon Catholic university (Francija) un RISEBA (Latvija).

Ārvalstu studentiem tā bija pirmā vizīte Rīgā, tādēļ studenti tikās ar RISEBA Studentu pāšpārvaldes pārstāvjiem un tika iepazīstināti arī ar augstskolas aktivitātēm. 

Apgūstot sensorās, garīgās un emocionālās prasmes, četri studenti no katras augstskolas turpinās darbu pie kompleksas situācijas risinājuma piedāvājuma, gala risinājumu prezentējot janvāra beigās Jyaskyla ziemas skolā, ko organizēs sadarbības partneraugstskola JAMK University of Applied Sciences.

__________

Fotogalerija: projekta 2021. gada rudens aktivitātes

1

2

__________

Aizvadīta projekta ProCESS Ziemas skolas pirmā diena Jiveskilē

Studenti radījuši risinājumu – aplikācijas “Flu Fighter” dizainu medicīnas speciālistiem un pacientiem.

Lepojamies ar RISEBA un Rīgas Stradiņa universitātes studentu grupu – Madaru Paidere, Anastasija Feofilova, Iveta Behmane un Sanita Paudere-Logina (attēlā), kuras ProCESS projekta 2022. gada Ziemas skolas pirmajā dienā Jiveskilē sniedza lielisku noslēguma prezentāciju par SANOFI grupas (Francija) izvirzīto ProCESS projekta uzdevumu – “Kā palielināt pretgripas imunizācijas pārklājumu Francijā”. Lai izstrādātu risinājumus, līdztekus akadēmiskajai un analītiskajai pieejai studenti izmantoja arī emocionālās, sajūtu un garīgās prasmes, ko viņi bija attīstījuši ProCESS projekta ietvaros realizētajos SESS semināros. Studentu piedāvātais risinājums bija izstrādāts web aplikācijas “Flu Fighter” dizains medicīnas speciālistiem un pacientiem, kas ikvienu iesaistīs spēlei līdzīgā pieredzē un sacensībā, kā arī uzlabos sadarbību starp veselības aprūpes jomas profesionāliem.

1

2

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png