LZP eksperti

RISEBA akadēmiskais personāls, kam ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:

Professor    Dr.oec    Andrejs Čirjevskis    Social sciences: Economics and Business
Assist. Professor    Dr.sc. ing.    Ģirts Frolovs    Engineering and technology: Construction and transport engineering
Researcher    Dr.oec.    Natālija Konovalova    Social sciences: Economics and Business
Professor    Dr.chem.    Ilmārs Kreituss    Social sciences: Economics and Business
Professor    Dr.sc. adm.    Iveta Ludviga    Social sciences: Economics and Business
Professor    Dr.sc. adm.    Anatolijs Prohorovs    Social sciences: Economics and Business
Professor    Dr.paed.    Lūcija Rutka    Social sciences: Educational sciences
Professor    Dr.oec.    Irina Senņikova    Social sciences: Economics and Business
Assist. Professor    Dr.oec.    Jurijs Spiridonovs    Social sciences: Economics and Business
Professor    Dr.oec.    Tatjana Vasiļjeva    Social sciences: Economics and Business
Assist. Professor    Dr.oec.    Inga Jēkabsone    Social sciences: Economics and Business
Asoc. Professor    Dr.oec.    Edgars Brēķis    Social sciences: Economics and Business
Head of the Economics and Finance Department    Dr.oec.    Ivita Faituša    Social sciences: Economics and Business
                                                                                                           

No 2017.gada Latvijā darbojas Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma.
Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma (NZDIS). Tās darbības tiesiskais pamats ir Zinātniskās darbības likuma 42. pants un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr.381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi". 

Detalizēta informācija par RISEBA LZP ekspertiem pieejama Latvijas Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmā: https://sciencelatvia.lv/#/pub/home
 

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png