LZP eksperti

RISEBA akadēmiskais personāls, kam ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:

Profesore Irina Senņikova - Zinātnes nozare: vadībzinātne
Asoc.Prof. Ieva Brence - Zinātnes nozare: vadībzinātne
Profesors Andrejs Čirjevskis - Zinātnes nozare:vadībzinātne
Profesore Lūcija Rutka - Zinātnes nozare: pedagoģija
Profesore Iveta Ludviga - Zinātnes nozare: vadībzinātne
Asoc.Prof. Anatolijs Prohorovs - Zinātnes nozare: ekonomika
Docents Jurijs Spiridonovs - Zinātnes nozare: ekonomika
Profesore Tatjana Vasiljeva - Zinātnes nozare: vadībzinātne
Asoc.Prof. Sandra Veinberga - Zinātnes nozare: komunikācija
Asoc.Prof. Maija Zakriževska - Zinātnes nozare: psiholoģija
Asoc.Prof. Solveiga Blumberga - Zinātnes nozare: psiholoģija

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png