RISEBA akadēmiskā personāla pētījumu virzieni

Zinātniski - pētnieciskie darba virzieni 2018. - 2019. gadā

Makroekonomiskās izpētes virziens

 

Vadītājs  Dalībnieki, partneri 
Prof. Anatolijs Prohorovs   

Ļevs Fainglozs, TSI PhD kandidāts
Jūlija Bistrova, RTU Dr., Doc.
Marina Solesvik, Nord University, Norvēģija, Professor of Innovation and Management, PhD 

 

Biznesa modelēšana, dinamiskas spējas, vērtības inovācijas un reālo opciju teorija

 

Vadītājs Dalībnieki, partneri 
Prof. Andrejs Čirjevskis  Reģina Ločmele - Luņeva, RISEBA doktorante
Pierre Keller, PhD student in RISEBA Doctoral Programme “Business Management”
Maģistru studenti
ational Institute of Industrial Engineering, India, Professor In charge International Relations, Assoc.prof. Som Sekhar Bhattacharyya

 

Stratēģiska personāla vadība

 

Vadītājs Dalībnieki, partneri
Assoc. Prof. Iveta Ludviga  

Agita Kalviņa, LU doktorante
Inese Slūka, RISEBA doktorante
Maģistru studenti
Irēna Ļeoņenko, Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācija 
Daiga Ērgle, LU doktorante, AirBaltic
Katri Vintiša, LU doktorante, SIA “Creative technologies”
EHRM (European Human resource Management) projekts, Dr. Erik Poutsma; Associate Professor International Labour Studies; Radboud University, Nijmegen

 

 

Finanšu tirgu un institūciju vadība un darbība
 

Vadītājs Dalībnieki, partneri
Asoc.prof., 
Dr.Chem. Ilmārs 
Kreituss
Iveta Cīrule, RISEBA doktorante Ilona Beizītere, RISEBA doktorante
Edgars Brēķis, RISEBA asoc.prof.
Natālija Konovalova, RISEBA asoc.prof.
Diāna Neimane, SEB banka
Paulius Astromskis, PhD, Lithuania, V.Gediminas university
Heidi Kakko, Estonian Business Angels Network
Svetlana Saksonova, PhD, Profesore, Latvijas universitāte 

 

Informācijas tehnoloģijas un e-servisu pielietošana inovatīvā uzņēmējdarbībā privātā un publiskā sektorā

 

Vadītājs Dalībnieki, partneri

Profesore Tatjana Vasiļjeva 

IMG_0251a.jpg

Ina Gudele, LLU doktorante
Marius Schonberger, PhD student RISEBA
Julija Novinkina, PhD student  RISEBA 
Gibson Muruga, PhD student RISEBA  
Frederic Maffei, PhD student RISEBA
Maģistra studenti 
Ville Saarikoski, PhD, Laurea University
Andris Melnūdris, LIKTA 
Sigita Misiņa, Dr.sc.ing., SEB Apdrošināšana

 

Psiholoģija un supervīzija biznesā

 

Vadītājs Dalībnieki, partneri
Assoc. Prof. Maija Zakriževska

  
Solveiga Blumberga, Dr. psych., Doc. RISEBA
Raina Vīra, Dr.paed., assoc.prof. RISEBA
Ieva Brence, Dr.sc.admin, assoc.prof. RISEBA
Jūlija Bulatova, Mg.MBA, RISEBA doktorante
Lūcija Rutka, Profesore, Dr., RISEBA
Maģistra un bakalaura studenti 
Kristīne Mārtinsone Dr.psych., profesore, RSU 
Kristaps Circenis Dr.med., docents, RSU 
Ilze Dreifelde, Latvijas supervizoru apvienība 

 

Audiovizuālie mediji un digitālā māksla
 

Vadītājs Dalībnieki, partneri
Prof. Rasa Šmite Aigars Ceplītis, Liepājas Universitātes doktorants 
Jānis Holšteins, doc. RISEBA 
Liepājas Universitāte
Latvijas Universitāte 


Reklāmas un sabiedrisko attiecību kompleksie pētījumi
 

Vadītājs Dalībnieki, partneri
Vadošā pētniece Tatjana Bartele Artis Eglītis, Mg.sc.soc, RISEBA lektors
Aivars Helde, Mg.art., RISEBA lektors, RSU doktorants
Guna Matule, Dr.sc.soc., RISEBA lektore
Glorija Sarkane, Mg.sc.soc., RISEBA doktorante
Lidija Semjonova, Mg.sc.soc., LU doktorante
Astra Spalvēna, Dr.art, RISEBA docente
Maģistra un bakalaura studenti
Ester Bardone, PhD, University of Tartu, Institute for Cultural Research (Igaunija)
Dominika Zagrodzka, University of Silesia (Polija)
Håkan Jönsson, PhD, Lund University (Zviedrija)
Ņina Trubņikova, docente, Krievijas Tautu draudzības universitāte (Krievija)
O. Žuraveļa, Žurnālistikas fakultātes dekāne, Valsts pētījumu Novosibirskas Valsts universitāte (Krievija)
Jānis Kārkliņš, asoc. prof., Baltijas Starptautiskā akadēmija
Biruta Sloka, profesore, Latvijas Universitāte

 

Pilsētvides sociālo un telpisko  aspektu aptveroši pētījumi

 

Vadītājs  -
Docente, Dr. arh. Ilze Paklone   -

 

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png