Pieteikties elektroniski

Lai nodrošinātu ērtāku reflektantu pieteikšanos studijām ir iespēja izmantot 2 pieteikumu veidus:

Īsais pieteikums – Jums ir iespēja nosūtīt pieteikumu ar minimāla apjoma informāciju un nav nepieciešams pievienot dokumentus. Īso pieteikumu iesakām izmantot gadījumos, kad Jūs neesat pārliecināts, vai Jūsu iepriekšējā izglītība ir atbilstoša Jūsu izvēlētās studiju programmas iestāšanās prasībām. Īsā pieteikuma nosūtīšanas priekšrocība ir ātra un ērta informācijas nosūtīšana augstskolai un atgriezeniskās informācijas saņemšana no augstskolas. Pēc Īsā pieteikuma aizpildīšanas un atbildes saņemšanas no augstskolas Jūs varat turpināt pildīt jau Pieteikumu.

Pieteikums – Jums ir jānosūta pieteikums ar pilna apjoma informāciju, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus:

•    Atestāta un atzīmju izraksta kopijas
•    Pases kopija
•    Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (latviešu valodā un svešvalodā)
•    4 fotogrāfijas (3x4) 
•    Maksājuma uzdevums* – 35 EUR (reģistrācijas maksa, kura netiek atmaksāta)

Pieteikuma nosūtīšanas priekšrocība ir tā, ka Jums ir iespēja:
- pieteikties vienlaicīgi uz 3 studiju programmām, norādot to prioritātes;
- pieteikties studijām attālināti, tādējādi ietaupot savu laiku.
Pēc Pieteikuma nosūtīšanas Jūs saņemsiet atbildi no augstskolas par atbilstību izvēlētajai studiju programmai un virzienam, kā arī informāciju par turpmākām darbībām – studiju līgumu slēgšanu utt.

Maģistra studiju programmu reflektantiem vēlamies vērst uzmanību:
1)    vienai maģistra studiju programmai, var būt vairāki veidi, kas atšķiras pēc satura, apjoma kredītpunktos (KP) un studiju ilguma. Kurš no programmas veidiem ir Jums atbilstošs, ir atkarīgs no Jūsu iepriekšējās izglītības (skatieties savā izglītības diplomā). Piemēram, maģistra studiju programmai „Sabiedrisko attiecību vadība” ir 3 veidi:
Sabiedrisko attiecību vadība (60KP, personām ar profilējošo augstāko profesionālo izglītību)  - apjoms 60 kredītpunkti; studiju ilgums –  1,5 gadi. Tiek uzņemti reflektanti, kuriem ir augstākā profesionālā izglītība komunikācijas zinātnē.
Sabiedrisko attiecību vadība  (80KP, personām ar profilējošo augstāko akadēmisko izglītību)  - apjoms 80 kredītpunkti; studiju ilgums - 2 gadi. Tiek uzņemti reflektanti, kuriem ir bakalaura grāds komunikācijas zinātnē.
Sabiedrisko attiecību vadība  (90KP, personām ar neprofilējošo augstāko izglītību)  - apjoms 90 kredītpunkti; studiju ilgums – 2,5 gadi. Tiek uzņemti reflektanti, kuriem ir augstākā izglītība jebkurā nozarē, izņemot komunikācijas zinātnē.
2)    Pirms uzsākt reģistrēties un aizpildīt elektronisko Pieteikumu, iepazīstieties ar šiem skaidrojumiem:
-    profilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas ir vienāda vai radniecīga ar izvēlētās studiju programmas nozari/tematisko grupu. Piemēram, vēlaties stāties „Uzņēmējdarbības vadība” maģistra programmā, tad profilējošā izglītībā būs: ekonomika, vadībzinības, uzņēmējdarbība, biznesa vadība u.tml.;
-    neprofilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas nav radniecīga izvēlētās studiju programmas nozarei/tematiskajai grupai. Piemēram, vēlaties stāties „Uzņēmējdarbības vadība” maģistra programmā, tad neprofilējošā izglītībā būs jebkura, izņemot ekonomika, vadībzinības, uzņēmējdarbība, biznesa vadība u.tml.;
-    akadēmiskā izglītība: bakalaura izglītība; Jums ir bakalaura grāds, bez kvalifikācijas, var būt 3 gadīgs bakalaurs, var būt 4 gadīgs bakalaurs;
-    profesionālā izglītība: II līmeņa profesionālā augstākā izglītība – Jums nav bakalaura grāda, bet Jums ir piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija.
Neskaidrību gadījumos par to, kurš no programmu veidiem Jums ir atbilstošāks, vēršaties pie attiecīgo programmu direktoriem vai RISEBA Informācijas centrā.

Pieteikties

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png