Biznesa stratēģiskā vadība

BSV

Pieteikties

Par programmu

Iespēja iegūt Maģistra grādu gada laikā! 

Studiju programmas apguve paredzēta personām, kuras ir ieguvušas augstāko profilējošo (uzņēmējdarbības, ekonomikas vai līdzīgā jomā) izglītību un kuru bakalaura studiju ilgums ir bijis vismaz 4 gadi.

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds vadībā 

 

Akreditācija

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

KP / ECTS

 

42 KP / 63 ECTS

 

Studiju forma

 

Pilna laika studijas

Tālmācība

 

Valoda

 

Latviešu (pilna laika) vai angļu (tālmācība)

 

Studiju maksa gadā

 

3460 EUR

 

Studiju ilgums

 

1 gads pilna laika

1,5 gads tālmācība

 

Programmas direktors

Jevgenijs Kurovs

Dr. oec. Jevgenijs Kurovs
+371 26478976, [email protected]

Programmas saturs*

Biznesa stratēģija un modeļi modulis Efektīva vadītāja prasmes modulis
Biznesa konkurētspēja un stratēģiskā vadīšana starptautiskā vidē.  
Korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja. 
Mūsdienu vadības psiholoģija.
Pārrunu vadība un konfliktu risināšana. 
Dažādības vadība. 
Personāla, informācijas un zināšanu vadīšana modulis Globalizācija, tirgi un finanšu modulis
Personāla un pārmaiņu vadība. 
Inovācija un organizāciju attīstība.
Risku pārvaldība.
Finanses stratēģisku lēmumu pieņemšanai. 
Finanšu tirgi un institūcijas. 
Globalizācijas procesi un mārketings.
Praktiskie projekti un pētniecība modulis Maģistra darbs
Prakse "Pētniecība biznesā"  

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt uzņēmējdarbības vadībā gan vadot savu uzņēmumu, gan kādu no uzņēmuma struktūrvienībām, tāpat arī veikt citu organizāciju vadītāja pienākumus.

Maģistra studiju programmas "Biznesa stratēģiskā vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

 

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png